Make your own free website on Tripod.com

baslik-mikst.jpg

OUR DEPARTMENT'S MANUSCRIPTS
ALL MANUSCRIPTS
YAVUZ'S MANUSCRIPTS
ASIRDIZER'S MANUSCRIPTS
ZEYFEOGLU'S MANUSCRIPTS
DIZDAR'S MANUSCRIPTS
TUYJI'S MANUSCRIPTS
CITATION FORMS

DR. AŞIRDİZER'İN YAYINLARI

DR. ASIRDIZER'S MANUSCRIPTS

welcomeanimated.gif

117

CODE 1183

Tuyji Y, Asirdizer M, Yavuz MS, Zeyfeoglu Y, Ulucay T, Dizdar MG.

Medico-legal importance of nonsexual transmitted condyloma acuminatum in two children.

[İki çocukta seks dışı yolla bulaşmış kondiloma aküminatumun adli-tıbbi önemi]

Journal of Forensic Medicine (Turkish Publication), Article in Evaluation.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

116

CODE 1182

Yavuz MS, Asirdizer M, Tuyji Y, Zeyfeoglu Y, Dizdar MG, Ulucay T.

Profiling of cases with knife injuries in Manisa (Turkey), 2002-2009.

[Manisa'da kesici-delici alet yaralanmaları olgularının profili, 2002-2009]

Trakya Universitesi Tip Fakultesi Dergisi, Article in Evaluation. 

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

115

CODE 1178

Tuyji Y, Asirdizer M, Yavuz MS, Zeyfeoglu Y, Ulucay T, Dizdar MG.

Medico-legal importance of nonsexual transmitted condyloma acuminatum in two children.

[İki çocukta seks dışı yolla bulaşmış kondiloma aküminatumun adli-tıbbi önemi]

7th Annual Meeting of Balkan Academy of Forensic Sciences (BAFS), June 3-6, 2010. Tiran- Albania. Abstract Book. 2010: 30. 

 

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

114

CODE 1177

Yavuz MS, Asirdizer M, Tuyji Y, Zeyfeoglu Y, Dizdar MG, Ulucay T.

Profiling of cases with knife injuries in Manisa (Turkey), 2002-2009.

[Manisa'da kesici-delici alet yaralanmaları olgularının profili, 2002-2009]

7th Annual Meeting of Balkan Academy of Forensic Sciences (BAFS), June 3-6, 2010. Tiran- Albania. Abstract Book. 2010: 62. 

 

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

113

CODE 1175

Yavuz MS, Tatlisumak E, Ozyurt B, Asirdizer M.

The effect of gender in personnel identification from auricle morphology.

[Kulak kepçesi morfolojisinden kimliklendirmede gözlemcilerin cinsitetinin etkisi]

Journal of Forensic Science. Article in Evaluation.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

112

CODE 1174

Asirdizer M, Yavuz MS, Zeyfeoglu Y, Ulucay T, Dizdar MG, Aygun A.

2003-2009 yılları arasında Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Polikliniği'ne  başvurmuş motosiklet/motorlu bisiklet ve bisiklet kazalarında yaralanmış olguların değerlendirilmesi.

[The evaluation of cases which applied to Polyclinic of Forensic Medicine Department of Medical School of Celal Bayar University after motorcycle/ motor-bicycle and bicycle accidents between 2003 and 2009 years]

Adli Tıp Dergisi, 2009; 23(3): 17-26. 

Journal of Forensic Medicine (Turkish Publication), 2009; 23(3): 17-26.

 

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

111

CODE 1173

Asirdizer M, Yavuz MS.

Çocukta kafatasındaki kemik eksikliğinin sürekli organ işlevi zayıflaması-yitirilmesi kapsamında değerlendirilmesi.

[The evaluation of cranial defects in children within the weakness or lost of organ functions]

Adli Tıp Dergisi, Baskı için kabul edildi. 

Journal of Forensic Medicine (Turkish Publication), Article has been accepted for publication.

 

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

110

CODE 1172

 Asirdizer M, Yavuz MS.

A Comparative and comprehensive analysis of nonsexual assaults.

[Cinsellik dışı saldırıların karşılaştırmalı ve kapsamlı analizi]

Journal of Forensic Science. Article has been accepted for publication.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

109

CODE 1171

Ulucay T, Dizdar MG, Yavuz MS, Asirdizer M.

The importance of medico-legal evaluation in a case with intraabdominal gossypiboma.

[İntraabdominal gossipibomalı bir olguda adli tıbbi değerlendirmenin önemi]

Forensic Science International. 2010; 198(1-3): e15-e18. 

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

108

CODE 1170

Asirdizer M, Tatlisumak E, Ozyurt B, Yavuz MS.

Determination of the limits of usabilitiy of auricle morphology for personnel identification.

[Kimliklendirme için kulak kepçesi morfolojisinin kullanılabilirlik sınırlarının tanımlanması]

American Journal of Forensic Medicine and Pathology.  Article in Evaluation.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

107

CODE 1169

Dizdar MG,  Ulucay T, Tuyji Y. Tatlisumak E, Asirdizer M, Yavuz MS.

The medico-legal aspect of the permanent deformation of the face: case report and review of literature. 

[Yüzde daimi değişikliğin adli tıbbi boyutu: olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi.

 

Türkiye Klinikleri Adli Tıp Dergisi, Baskı için kabul edildi. 

Turkiye Klinikleri Journal of Forensic Medicine, Article has been accepted for publication.

 

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

106

CODE 1168

Asirdizer M, Gurpinar T, Yavuz MS

Toksikolojik, klinik ve adli tıp yönleriyle etilen glikol zehirlenmesi.

[Ethylene glycol poisoning with aspect of toxicological, clinical and forensic medical].

Türkiye Klinikleri Adli Tıp Dergisi, 2010; 7(2): 79-90.

Turkiye Klinikleri Journal of Forensic Medicine, 2010; 7(2): 79-90.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

105

CODE 1167

Asirdizer M, Tatlisumak E, Ozyurt B, Yavuz MS.

The determination of the limits of the use of auricle morphology for identification.

[Kimliklendirme için kulak kepçesi morfolojisinin sınırlarının tanımlanması]

4th Mediterranean Academy of Forensic Sciences Meeting, 14-18 October 2009, Antalya-Turkey. Poster Presentation. Abstract CD of Poster Presentations. 2009: 111.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

104

CODE 1166

Dizdar MG, Asirdizer M, Ulucay T, Yavuz MS, Tatlisumak E.

The forensic aspect of permanent deformation of the face (case report)

[Yüzde daimi değişikliğin adli yönü (olgu sunumu)].

4th Mediterranean Academy of Forensic Sciences Meeting, 14-18 October 2009, Antalya-Turkey. Poster Presentation. Abstract CD of Poster Presentations. 2009: 83.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

103

CODE 1165

Ulucay T, Dizdar MG, Yavuz MS, Asirdizer M. 

The medico-legal importance of gossypiboma (case report).

[Gossibibomanın adli tıbbi önemi (olgu sunumu)].

4th Mediterranean Academy of Forensic Sciences Meeting, 14-18 October 2009, Antalya-Turkey. Poster Presentation. Abstract CD of Poster Presentations. 2009: 82-3.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

102

CODE 1164

Asirdizer M, Yavuz MS.

A case of shotgun injury which occurred while an unconventional home security alarm system was being checked.

[Alışılmadık bir ev güvenlik alarmı sistemi kontrol edilirken meydana gelen av tüfeği yaralanması olgusu]

Forensic Science International. 2009; 192(1-3): e1-e5. 

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

101

CODE 1163

Asirdizer M, Yavuz MS, Aydin S, Tatlisumak E.

Do regional factors affect the crude suicidal mortality rates? Perspectives from Turkey.

[Bölgesel risk faktörleri, Türkiye’deki kaba intihar ölüm oranlarını etkiliyor mu?]

Adli Tıp Dergisi, 2009; 23(2): 1-10. 

Journal of Forensic Medicine, 2009, 23(2): 1-10.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

100

CODE 1162

Asirdizer M, Yavuz MS.

Evlilik içi ırza geçme.

[Marital rape]

Adli Tıp Dergisi, 2009; 23(2): 35-42. 

Journal of Forensic Medicine, 2009, 23(2): 35-42.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

099

CODE 1161

Yavuz MS, Asirdizer M.

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Polikliniği'ne başvuran aile içi şiddete maruz kalmış kadın olguların analizi.

[Analayze of female cases which exposed to domestic violence and applied to Forensic Medicine Polyclinic of Medical Faculty of Celal Bayar University]

Adli Tıp Dergisi, 2009; 23(1): 15-23. 

Journal of Forensic Medicine, 2009; 23(1): 15-23.

 

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

098

CODE 1160

Asirdizer M, Yavuz MS, Ulucay T, Dizdar MG.

Kesici- delici alet yaralanması sonucu gelişen dev subklavian arter psödoanevrizması.

[Gigantic pseudoaneurysm of subclavian artery following to knife injury]

Türkiye Klinikleri Adli Tıp Dergisi, 2009; 6(2): 92-7. 

Turkiye Klinikleri Journal of Forensic Medicine, 2009; 6(2): 92-7.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

097

CODE 1159

 Yavuz MS, Yavuz MF, Asirdizer M, Dokgoz H.

The demographic features of male sexual assaults.

[Erkeğe yönelik cinsel saldırılarının demografik özellikleri]

6th Annual Meeting of Balkan Academy of Forensic Sciences (BAFS), June 18-21, 2009. Kavala-Greece. Abstract Book, 2009: CLIN-211.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

096

CODE 1158

Asirdizer M, Yavuz MS, Aydin S, Dizdar MG.

Suicides in Turkey between 1996-2005 years: General perspective.

[Türkiye'de 1996-2005 yıları arası intiharlar: Genel Bakış]

The American Journal of Forensic Medicine and Pathology, 2010 Jun; 31(2): 138-45. 

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 01 TIMES

TURKISH ABSTRACT

095

CODE 1157

Yavuz MS,Asirdizer M, Canturk N, Senel Eraslan B, Karadeniz Z.

Robbery related homicides of taxi-drivers in three big cities of Turkey between 1996 and 2006.

[Türkiye'nin üç büyük kentinde, taksi şoförlerine yönelik gasp amaçlı cinayetler, 1996-2006.]

 

Trakya Universitesi Tip Fakultesi Dergisi, 2010; 27(1): 59-64. 

 

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

094

CODE 1156

Asirdizer M.

Sağlık hizmetleriyle ilişkili enfeksiyonların hukuki boyutu.

[Legal aspect of health services related infections]

Sağlıkta Birikim Dergisi, 2009; 1(4): 90-4. 

Journal of Backlog in Health, 2009; 1(4): 90-4.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

093

CODE 1155

Asirdizer M., Yavuz MS.

Kistik higroma ve romatoid artrit tedavileri ile ilişkili rektus abdominus yırtılması sonucu gelişen bir ölüm olgusu.

[A case report: a death due to rupture of rectus abdominus related to cystic hygroma and medical treatment of rheumatoid arhritis.]

Türkiye Klinikleri Adli Tıp Dergisi, 2008; 5(3): 109-17.

Turkiye Klinikleri Journal of Forensic Medicine, 2008; 5(3): 109-17.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

092

CODE 1154

Dizdar MG., Asirdizer M., Yavuz MS.

Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’ne başvuran göz travması olgularının değerlendirilmesi.

[Evaluation of ocular trauma cases applied to Emergency Service of Celal Bayar University Hospital]

Adli Tip Dergisi. 2008; 22(2): 14-20.

Journal of Forensic Medicine (Turkish Journal), 2008; 22(2): 14-20.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

091

CODE 1153

Asirdizer M., Canturk G., Canturk N., Yavuz MS., Sari H.

Analayses of suicidal deaths with shotguns in Istanbul, 1998-2007.

[İstanbul'daki av tüfeği intiharlarının analizi, 1998-2007].

 

Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery. 2010; 16(1): 47-53.

Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi. 2010; 16(1): 47-53.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 01 TIMES

TURKISH ABSTRACT

090

CODE 1151

Asirdizer M., Yavuz MS.

Kistik higroma zemininde rektus abdominus yırtılması sonucu gelişen bir ölüm olgusu.

[A case report: a death due to rupture of rectus abdominus in basis on cystic hygroma.]

3. Ulusal Adli Tıp Kongresi, 17-20 Nisan 2008, Göynük-Antalya. Bildiri Özetleri Kitabı. 2008:17. 

3th National Forensic Medicine Congress, 17-20 April 2008, Goynuk-Antalya. Th abstract book. 2008:17.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

089

CODE 1150

Dizdar MG., Asirdizer M., Yavuz MS.

Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’ne başvuran göz travması olguları.

[Ocular trauma cases applied to Emergency Service of Celal Bayar University Hospital]

3. Ulusal Adli Tıp Kongresi, 17-20 Nisan 2008, Göynük-Antalya. Bildiri Özetleri Kitabı. 2008:18. 

3th National Forensic Medicine Congress, 17-20 April 2008, Goynuk-Antalya. Th abstract book. 2008:18.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

088

CODE 1148

Tatlisumak E., Ovali GY., Asirdizer M., Aslan A., Ozyurt B., Bayindir P., Tarhan S.

CT study on morphometry of frontal sinus.

[Frontal sinüsün morfometri üzerinde CT çalışması]

Clinical Anatomy. 2008; 21(4): 287-93.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 04 TIMES

TURKISH ABSTRACT

ADDITIONALY, A FIGURE OF THIS ARTICLE WAS ACCEPTED AS COVER PICTURE OF THE JOURNAL OF CLINICAL ANATOMY.

AYRICA BU MAKALENİN BİR RESMİ, JOURNAL OF CLINICAL ANATOMY'NİN KAPAK RESMİ OLARAK KABUL EDİLMİŞTİR.

cover.jpg

mayo-clinic.jpg

087

CODE 1147

Gullucayir S, Asirdizer M, Yavuz MS, Zeyfeoglu Y, Ulucay T.

Criminal and legal responsibilities in Tourette’s syndrome

[Tourette Sendromunda, hukuki ve cezai sorumluluklar]

Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences. 2009; 46(3): 221-5. 

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

086

CODE 1146

Yavuz MS., Buyukyavuz I., Savas C., Ozguner F., Kupeli A., Asirdizer M.

A battered child case with duodenal perforation.

[Doudenal perferasyonlu bir çocuk istismarı olgusu]

Journal of Forensic and Legal Medicine. 2008; 15(4): 259-62.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

085

CODE 1145

Ulucay T, Gullucayir S, Yavuz MS,  Zeyfeoglu Y, Erbuyun K, Asirdizer M.  

Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi acil servisine başvuran çocukluk çağı travmalarına bağlı yaralanmalar.

[The cases applied to emergency service of Celal Bayar University Hospital after traumas occurred in childhood]

6. Anadolu Adli Bilimler Kongresi, 6-9 Eylül 2007, Manisa. Kongre Özet Kitabı. 2007:57

6th Anatolian Forensic Sciences Congress. 6-9 September 2007, Manisa. Congress Abstract Book. 2007:57.

 

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 01 TIMES

TURKISH ABSTRACT

084

CODE 1144

 Asirdizer M, Yavuz MS, Gullucayir S, Zeyfeoglu Y, Erbuyun K, Ulucay T.

CBÜ Hastanesi acil servisine başvuran ev kazalarına bağlı yaralanmalar.

[The cases aplied to emergency service of Celal Bayar University Hospital due to home accidents]

6. Anadolu Adli Bilimler Kongresi, 6-9 Eylül 2007, Manisa. Kongre Özet Kitabı. 2007:48.

6th Anatolian Forensic Sciences Congress. 6-9 September 2007, Manisa. Congress Abstract Book. 2007:48.

 

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 02 TIMES

TURKISH ABSTRACT

083

CODE 1143

Yavuz MS, Asirdizer M,  Ulucay T, Zeyfeoglu Y, Erbuyun K, Gullucayir S.

İş kazası sonucu acil servise müracaat eden olgular.

[Applied to emergenncy service due to industrial accidents]

6. Anadolu Adli Bilimler Kongresi, 6-9 Eylül 2007, Manisa. Kongre Özet Kitabı. 2007:47.

6th Anatolian Forensic Sciences Congress. 6-9 September 2007, Manisa. Congress Abstract Book. 2007:47. 

 

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

082

CODE 1142

Gullucayir S, Asirdizer M, Yavuz MS, Zeyfeoglu Y, Ulucay T.

Tourette sendromlu olguda yasal sorumluluklar.

[Legal responsibilities in a case with Tourette syndrome]

6. Anadolu Adli Bilimler Kongresi, 6-9 Eylül 2007, Manisa. Kongre Özet Kitabı. 2007:8.

6th Anatolian Forensic Sciences Congress. 6-9 September 2007, Manisa. Congress Abstract Book. 2007:8.

 

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

081

CODE 1139

Gurpinar T, Asirdizer M.

Zehirlenmelerde hekim sorumluluğu

 

[The responsibility of physicians in intoxications]

 

Türkiye Klinikleri, Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi.  2006; 2(50): 56-62.

Turkiye Klinikleri Journal of Surgical Medical Sciences.  2006; 2(50): 56-62.

 

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 03 TIMES

TURKISH ABSTRACT

080

CODE 1135

Asirdizer M.

Acil servislere başvuran çocuk ve kadın istismarı olgularına hekimlerin yaklaşımı

[The attitudes of medical doctors to child abuse or women abuse victims applied to emergency services]

Türkiye Klinikleri, Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi.  2006; 2(50): 39-48.

Turkiye Klinikleri Journal of Surgical Medical Sciences.  2006; 2(50): 39-48.

 

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 06 TIMES

TURKISH ABSTRACT

079

CODE 1134

Asirdizer M.

Editörden

[Editorial]

Türkiye Klinikleri, Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi.  2006; 2(50): I.

Turkiye Klinikleri Journal of Surgical Medical Sciences.  2006; 2(50): I.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

078

CODE 1131

Tatlisumak E., Inan S., Asirdizer M., Apaydin N., Hayretdag C., Kose C., Tekdemir I.

Defining the macroscopic and microscopic findings of experimental focal brain ischemia in rats from a forensic scientist’s point of view.

[Adli tıp uzmanı'nın görüş açısından sıçanlardaki deneysel fokal beyin iskemisinin makroskobik ve mikroskobik bulgularının tanımlanması]

The American Journal of Forensic Medicine and Pathology, 2009; 30(1): 26-31.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

077

CODE 1129

Zeyfeoglu Y., Ulucay T., Yavuz MS., Asirdizer M.

Adli tıbbi uygulamalarda hatalı tanımlama; yanlış karar: Olgu sunumu.

[Incorrect identification in forensic medicine (wrong conclusion): a case report]

Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi, 2010; 16(2): 185-8.

Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery, 2010; 16(2): 185-8.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

076

CODE 1128

Asirdizer M., Yavuz MS., Zeyfeoglu Y., Tatlisumak E.

The evaluation of a complex medico-legal case with syncope, diffuse subcutaneous emphysema, bilateral pneumothorax and eustachian valve.

[Senkop, yaygın subkutan amfizem, bilateral pnömotoraks ve östakian valf bulunan karmaşık bir mediko-legal olgunun değerlendirilmesi]

Adli Tıp Dergisi, 2007, 21(3): 41-7.

Journal of Forensic Medicine (Turkish Journal), 2007, 21(3): 41-7.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

075

CODE 1127

Tatlisumak E., Yilmaz G., Aslan A., Asirdizer M., Zeyfeoglu Y., Tarhan S.

Identification of unknown bodies by using CT images of frontal sinus.

[Frontal sinüs BT lerinin kullanımı ile kimliği meçhul cesetlerde, kimlik tayini]

Forensic Science International, 2007; 166 (1): 42-8.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 15 TIMES

TURKISH ABSTRACT

074

CODE 1126

Gurpinar T., Asirdizer M.

Baryum bileşikleriyle meydana gelen intoksikasyonlar.

[The intoxications due to barium compounds]

Toksikoloji Dergisi, 2007: 5 (1-2): 5-9, 

The Turkish Journal of Toxicology, 2007; 5(1-2): 5-9.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

073

CODE 1125

Asirdizer M., Yavuz MS., Zeyfeoglu Y.

20. Basım yılında Adli Tıp Dergisi’nin kalitatif ve kantitatif değerlendirilmesi.

[Qualitative and quantitative evaluation of the Journal of Forensic Medicine during 20th publication year] 

Adli Tıp Dergisi, 2006, 20(2): 1-14.

Journal of Forensic Medicine (Turkish Journal), 2006, 20(2): 1-14. 

 

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

072

CODE 1124

Ulucay T., Ziver A., Zeyfeoglu Y., Yavuz MS., Asirdizer M.

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Polikliniği’ ne başvuran olguların değerlendirilmesi.

[The evaluation of cases which applied to Forensic Medicine Polyclinic of Medical Faculty of Celal Bayar University]

Adli Tıp Dergisi, 2006, 20(2): 22-29.

Journal of Forensic Medicine (Turkish Journal), 2006, 20(2): 22-29. 

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 01 TIMES

TURKISH ABSTRACT

071

CODE 1123

Asirdizer M., Yavuz MS., Zeyfeoglu Y.

20. Basım yılında Adli Tıp Dergisi’nin kalitatif ve kantitatif değerlendirilmesi.

[Qualitative and quantitative evaluation of the Journal of Forensic Medicine during 20th publication year] 

13. Ulusal Adli Tıp Günleri, 8-11 Kasım 2006, Antalya. Paneller ve Poster Bildirileri Kitabı. s:253.

13th National Forensic Medicine Days, 8-12 November 2006, Antalya. Panels and Poster Presentations Book. pp:253.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

070

CODE 1122

Zeyfeoglu Y., Ulucay T., Yavuz MS., Asirdizer M.

Bir olgu nedeniyle adli tıbbi uygulamalarda hatalı tanımlama = yanlış karar.

[The mistaken definition in forensic medicine = false decision: a case report]

13. Ulusal Adli Tıp Günleri, 8-11 Kasım 2006, Antalya. Paneller ve Poster Bildirileri Kitabı. s:260-3.

13th National Forensic Medicine Days, 8-12 November 2006, Antalya. Panels and Poster Presentations Book. pp: 260-3.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

069

CODE 1121

Ulucay T., Ziver A., Zeyfeoglu Y., Yavuz MS., Asirdizer M.

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Polikliniği’ ne başvuran olguların değerlendirilmesi.

[The evaluation of cases which applied to Forensic Medicine Polyclinic of Medical Faculty of Celal Bayar University]

5. Anadolu Adli Bilimler Kongresi, 8-10 Eylül 2006, Samsun. Kongre Özet Kitabı.

5th Anatolian Forensic Sciences Congress.8-10 September 2006, Samsun. Congress Abstract Book.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

068

CODE 1120

Asirdizer M., Zeyfeoglu Y., Ziver A.

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Polikliniği’ ne başvuran trafik kazalarına bağlı yaralanmalar.

[The cases who applied to Forensic Medicine Department of Celal Bayar University Hospital  after injured  due to traffic accidents]

Adli Bilimler Dergisi 2006, 5(3): 15-22.

Turkish Journal of Forensic Science, 2006, 5(3): 15-22.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 03 TIMES

TURKISH ABSTRACT

067

CODE 1119

Tatlisumak E., Ovali GY., Asirdizer M., Aslan A., Ozyurt B., Bayindir P., Tarhan S.

CT study on morphometry of frontal sinus.

[Frontal sinüsün morfometri üzerinde CT çalışması]

10th National Anatomy Congress with International Participation. September 6-10,2006, Bodrum-Turkey. Neuroanatomy. 2006; 5 (Suppl. 2): 44.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

066

CODE 1118

Tatlisumak E., Inan S., Asirdizer M., Apaydin N., Hayretdag C., Kose C., Tekdemir I.

Defining the macroscopic and microscopic findings of experimental focal brain ischemia in rats from a forensic scientist’s point of view.

[Adli tıp uzmanı'nın görüş açısından sıçanlardaki deneysel fokal beyin iskemisinin makroskobik ve mikroskobik bulgularının tanımlanması]

10th National Anatomy Congress with International Participation. September 6-10,2006, Bodrum-Turkey. Neuroanatomy. 2006; 5 (Suppl. 2): 4.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

065

CODE 1117

Asirdizer M., Yavuz MS., Zeyfeoglu Y., Tatlisumak E.

The evaluation of a complex medico-legal case with syncope, diffuse subcutaneous emphysema, bilateral pneumothorax and eustachian valve.

[Senkop, yaygın subkutan amfizem, bilateral pnömotoraks ve östakian valf bulunan karmaşık bir mediko-legal olgunun değerlendirilmesi]

The Balkan Academy of Forensic Sciences (BAFS) Congress 2006 - Stara Zagora, Bulgaria, June 08, 2006. Summary Book. pp:25

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 02 TIMES

TURKISH ABSTRACT

064

CODE 1116

Yavuz MS., Buyukyavuz I., Savas C., Ozguner F., Kupeli A., Asirdizer M.

A battered child case with duodenal perforation.

[Doudenal perferasyonlu bir çocuk istismarı olgusu]

The Balkan Academy of Forensic Sciences (BAFS) Congress 2006 - Stara Zagora, Bulgaria, June 08, 2006. Summary Book.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

063

CODE 1115

Asirdizer M., Tatlisumak E.

The role of eustachian valve and patent foramen ovale on sudden death.

[Östakien valf ve patent foramen ovale'nin ani ölüm üzerine etkisi]

The Journal of Clinical Forensic Medicine. 2006 Jul; 13(5):262-7.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 06 TIMES

TURKISH ABSTRACT

ADDITIONALY, THIS ARTICLE WAS ATTRUBUTED AS 27TH AMONG TOP 100 READ PUBLICATIONS ABOUT ATRIAL FIBRILATION

AYRICA BU MAKALE ATRIAL FİBRİLASYON KONUSUNDA DÜNYADA EN ÇOK OKUNAN 100 MAKALE ARASINDA 27. SIRADA YER ALMIŞTIR.

DETAIL IMFORMATION /  AYRINTILI BİLGİ: http://www.ionchannels.org/newsletters/atrial-fibrillation-2006-lit.html

062

CODE 1114

Tatlisumak E., Yilmaz G., Aslan A., Asirdizer M., Zeyfeoglu Y., Tarhan S.

Identification of unknown bodies by using CT images of frontal sinus.

[Frontal sinüs BT lerinin kullanımı ile kimliği meçhul cesetlerde, kimlik tayini]

4th Asian-Pacific International Congress of Anatomists, 7-10 September 2005, Kusadasi, TURKEY, Congress Summary Book, pp 65.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

061

CODE 1113

Asirdizer M., Zeyfeoglu Y.

Case report: femoral and tibial fractures in child with myelomeningocele.

[Olgu sunumu: meningomyeloselli bir çocukta femoral ve tibial fraktürler]

Journal of Clinical Forensic Medicine, 2005; 12(2): 93-97.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 08 TIMES

TURKISH ABSTRACT

060

CODE 1112

Asirdizer M., Yavuz MS., Albek E., Canturk G.

Infant and adolescent deaths due to home accidents in Istanbul.

[İstanbul' da ev kazalarına bağlı çocuk ve ergin ölümleri]

Turkish Journal of Pediatrics, 2005; 47(2): 141-9.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 22 TIMES

TURKISH ABSTRACT

059

CODE 1097

Asirdizer M., Yavuz MS., Sari H., Canturk G., Yorulmaz C.

Unusual torture methods and mass murders applied by a terror organization.

[Bir terör örgütü tarafından uygulanmış alışılmadık işkence metotları ve toplu katliamlar]

The American Journal of Forensic Medicine and Pathology, 2004; 25(4): 314-20.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 07 TIMES

TURKISH ABSTRACT

058

CODE 1096

Yavuz MS., Asirdizer M., Cetin G., Yavuz MF., Cansunar FN., Kolusayin O.

The deaths due to terrorist bombings in Istanbul (Turkey).

[İstanbul' da terörist bombalamalara bağlı ölümler]

Journal of Clinical Forensic Medicine, 2004; 11(6): 308-15.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 05 TIMES

TURKISH ABSTRACT

057

CODE 1095

Asirdizer M., Yavuz MS., Buken E., Daglar S., Uzun I.

Medico-legal evaluation of vascular injuries of limbs in Turkey.

[Ekstremite damar yaralanmalarının Türkiye’deki mediko-legal değerlendirmesi]

Journal of Clinical Forensic Medicine, 2004, 11(2). 59-64.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 10 TIMES

TURKISH ABSTRACT

056

CODE 1094

Asirdizer M.

Türkiye’de otopsi teknisyenliği.

[Autopsy technicians in Turkey]

Adli Bilimler Dergisi, 2004; 3(4): 55-9.

Turkish Journal of Forensic Sciences, 2004; 3(4): 55-9.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

055

CODE 1093

Aydin S., Yavuz MS., Asirdizer M.

Bir grup tıp fakültesi öğrencisinin aile içi şiddet yaşantıları.

[The exposures to domestic violence of students of the medical schools]

6. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa-2004, s: 120. 

6th National Congress of Family Practitioners, Uludag University, Medical School, Bursa-2004, Summary book of Congress, pp: 120.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 02 TIMES

TURKISH ABSTRACT

054

CODE 1092

Yavuz MS., Asirdizer M., Cetin G., Gunay Balci Y., Altinkok M.

The correlation between skull fractures and intracranial lesions due to traffic accidents.

[Trafik kazalarına bağlı kafatası kırıkları ve intrakranyal lezyonlar arasındaki ilişki]

The American Journal of Forensic Medicine and Pathology, 2003; 24(4): 339-45.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 10 TIMES

TURKISH ABSTRACT

053

CODE 1091

Yorulmaz C., Arican N., Afacan I., Dokgoz H., Asirdizer M.

Pleural effusion in bodies recovered from water.

[Sudan çıkartılan cesetlerde plevral effüzyon]

Forensic Sciences International, 2003; 136: 16-21.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 21 TIMES

TURKISH ABSTRACT

052

CODE 1090

Canturk G., Sari H., Asirdizer M., Gurpinarli Z., Yavuz MS.

Postmortem alkol seviyeleri değişiklikleri: +4 ˚C derecede uygulanan bir çalışma.

[Changes of postmortem alcohol levels: a study was performed invitro at degree ˚C +4]

Adli Tıp Dergisi, 2003; 17 (1). 11-9.

Journal of Forensic Medicine (Turkish Journal), 2003; 11 (1): 11-9.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

051

CODE 1089

Yildiz G., Yavuz MF., Asirdizer M., Yavuz MS.

Tükürük kalıntılarından cilt sürüntü yöntemi ile amilaz tespiti.

[The identification of amylase recovered from retains of saliva by dermal swabbing]

Adli Tıp Dergisi, 2003; 17 (1). 1-10.

Journal of Forensic Medicine (Turkish Journal), 2003; 17 (1): 1-10.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 01 TIMES

TURKISH ABSTRACT

050

CODE 1088

Yavuz MS., Asirdizer M.

Araç içi trafik kazası sonucu suda boğulma tehlikesi geçiren bir olgunun klinik, laboratuar ve radyolojik bulguları.

[Clinical, laboratory and radiological findings for a near-drowning case caused by traffic accident in automobile]

Adli Bilimler Dergisi, 2003; 2(1): 7-12.

Turkish Journal of Forensic Sciences, 2003; 2(1): 7-12.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

049

CODE 1076

Guzel S., Yavuz MS., Asirdizer M.

Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulları ile Yüksek Sağlık Şurası raporları arasında çelişki bulunan ve Adli Tıp Genel Kurulu'nda görüşülen malpraktis olgularının incelenmesi.

[The evaluation of malpractice cases which negotiated General Assembly of the Court of Forensic Medicine ( GACFM) AND founded contradictory opinions between the Special Commissions (SC) of Council of Forensic Medicine and High Health Commute (HHC)]

Adli Tıp Bülteni, 2002; 7(1): 14-20.

The Bulletin of Legal Medicine (Turkish Journal), 2002; 7(1): 14-20.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 04 TIMES

TURKISH ABSTRACT

048

CODE 1075

Yavuz MF., Yavuz MS., Asirdizer M., Muderrisoglu S.

Child victims of anal rape.

[Fiili livatanın çocuk kurbanları]

Journal de Medicine Légale Droit Médical Victimologie Dommage Corporel (Journal of Forensic Medicine), 2002, 45(4-5): 189.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 02 TIMES

TURKISH ABSTRACT

047

CODE 1074

Asirdizer M., Gurpinar K., Berber G.

Olay yeri incelemesinden sanık profili tanımlaması.

[The definition of suspected person's profile by use of scene investigation]

Yıllık Adli Tıp Toplantıları-2002, Adli Tıp Kurumu, Antalya-2002, Kongre Kitabı, s: 184-8.

Annual Forensic Medicine Meetings-2002, Council of Forensic Medicine, Antalya-2002, Book of Congress, pp: 184-8.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 01 TIMES

TURKISH ABSTRACT

046

CODE 1073

Asirdizer M., Guzel S., Yavuz MS.

Bir olgu nedeniyle sağır dilsizde farik-mümeyyizlik kavramı.

[The concept "ability of realization and distinction" in the deaf and dumb because of a case]

Klinik Adli Tıp, 2002, 2(1): 7-12.

Turkish Journal of Clinical Forensic Medicine, 2002; 2(1): 7-12.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

045

CODE 1072

Sari H., Yavuz MS., Asirdizer M.

Otoerotik aktivite sırasında meydana gelen bir ölüm olayının mediko-legal değerlendirilmesi / olgu sunumu.

[Medico-legal evaluation of a death occurred during autoerotic activity / case report]

Adli Tıp Dergisi, 2002; 16 (1). 56-62.

Journal of Forensic Medicine (Turkish Journal), 2002; 16 (1): 56-62.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 03 TIMES

TURKISH ABSTRACT

044

CODE 1063

Yavuz MS., Asirdizer M., Agirbas Cetin A., Altinkok M.

BBT de görülmeyen kafatası çizgisel kırıklarının saptanmasında direkt kraniografilerin önemi.

[The importance of cranial x-ray to the diagnosis of the linear skull fractures can not be seen by CT]

Klinik Adli Tıp, 2001, 1(2): 81-8.

Turkish Journal of Clinical Forensic Medicine, 2001; 1(2): 81-8.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 02 TIMES

TURKISH ABSTRACT

043

CODE 1062

Yavuz MS., Asirdizer M.

Araç içi trafik kazasına bağlı tiroid kartilaj fraktürü / olgu sunumu.

[Thyroid cartilage fracture due to internal motor vehicle accident / a case report study]

Adli Tıp Dergisi, 2001; 15 (4). 21-3.

Journal of Forensic Medicine (Turkish Journal), 2001; 15 (4): 21-3.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

042

CODE 1061

Asirdizer M., Isler H., Yavuz MS.

Kommosyo kordis ve adli tıp yönünden değerlendirilmesi.

[Commotio cordis and medico-legal evaluation]

Adli Tıp Dergisi, 2001; 15 (2). 74-8

Journal of Forensic Medicine (Turkish Journal), 2001; 15 (2): 74-8.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 02 TIMES

TURKISH ABSTRACT

041

CODE 1060

Keskin R., Yorulmaz C., Yavuz MS., Asirdizer M.

Zehirlenme olgularında hayati tehlike kararı için Glascow koma skalasının kullanımı.

[Use of the Glasgow coma scale for decision of the life threatening injury in cases of intoxication]

Adli Tıp Bülteni, 2001, 6(1): 8-13.

The Bulletin of Legal Medicine (Turkish Journal), 2001, 6(1): 8-13.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 05 TIMES

TURKISH ABSTRACT

040

CODE 1059

Yavuz MS., Asirdizer M.

Boşanma davasına konu olan bir narkolepsi olgusu.

[A narcolepsy case had been subject to the divorce trial]

Klinik Adli Tıp, 2001, 1(1): 43-8.

Turkish Journal of Clinical Forensic Medicine, 2001; 1(1): 43-8.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 02 TIMES

TURKISH ABSTRACT

039

CODE 1058

Guzel S., Yavuz MS., Asirdizer., Yavuz E., Cansunar FN.

Adli Tıp Kurumu 4ncü İhtisas Kurulu ile Gözlem İhtisas Dairesi raporları arasında çelişki bulunan ve Genel Kurul’da görüşülen olguların değerlendirilmesi.

[The evaluation of cases which were referred to the General Assembly of the Council of Forensic Medicine because of contradiction assessments between the decisions of the 4th Special Board (Forensic Psychiatry) and the Department of Psychiatric Observation]

Klinik Adli Tıp, 2001, 1(2): 51-8.

Turkish Journal of Clinical Forensic Medicine, 2001; 1(2): 51-8.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 02 TIMES

TURKISH ABSTRACT

038

CODE 1057

Asirdizer M., Sari H., Canturk G., Buken B., Isler H.

Ölüm olaylarında olay yeri incelenmesindeki aksaklıkların belirlenmesi ve çözümü için öneriler / anket çalışması.

[Problems in the investigations of the crime scene in death cases and proposal for the solution of these problems / a questionnaire study]

Adli Tıp Dergisi, 2001; 15 (1). 45-54.

Journal of Forensic Medicine (Turkish Journal), 2001; 15 (1): 45-54.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 15 TIMES

TURKISH ABSTRACT

037

CODE 1056

Keskin R., Yorulmaz C., Yavuz MS., Asirdizer M.

Zehirlenme olgularında hayati tehlike kararı için Glascow koma skalasının kullanımı.

[Use of the Glasgow coma scale for decision of the life threatening injury in cases of intoxication]

Yıllık Adli Tıp Toplantıları-2001, Adli Tıp Kurumu, İstanbul-2001, Kongre Kitabı, s:320-6.

Annual Forensic Medicine Meetings-2001, Council of Forensic Medicine, Istanbul-2001, Book of Congress, pp:320-6.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 01 TIMES

TURKISH ABSTRACT

036

CODE 1055

Guzel S., Yavuz MS., Asirdizer., Yavuz E., Cansunar FN.

Adli Tıp Kurumu 4ncü İhtisas Kurulu ile Gözlem İhtisas Dairesi raporları arasında çelişki bulunan ve Genel Kurul’da görüşülen olguların değerlendirilmesi.

[The evaluation of cases which were referred to the General Assembly of the Council of Forensic Medicine because of contradiction assessments between the decisions of the 4th Special Board (Forensic Psychiatry) and the Department of Psychiatric Observation]

Yıllık Adli Tıp Toplantıları-2001, Adli Tıp Kurumu, İstanbul-2001, Kongre Kitabı, s: 146-50.

Annual Forensic Medicine Meetings-2001, Council of Forensic Medicine, Istanbul-2001, Book of Congress, pp: 146-50.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 01 TIMES

TURKISH ABSTRACT

035

CODE 1054

Ince H., Gurpinar S., Aliustaoglu S., Ince N., Asirdizer M.

Adli Tıp Kurumu çalışanlarında Hepatit B bilgi- davranışı.

[Knowledge and behavior of Hepatitis B on the staff of Forensic Medicine Council]

Viral Hepatit Dergisi, 2000; 6(2): 105-8.

Journal of Viral Hepatitis (Turkish Journal), 2000; 6(2): 105-8.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

034

CODE 1048

Sayrak H., Cingil H., Sari H., Asirdizer M., Yavuz MS., Hayran O.

Prevalence of helicobacter pylori in 106 postmortem human stomachs.

[106 postmortem insan mide örneğinde helikobakter pilori prevalansı]

Virchows Archive Official Journal of the European Society of Pathology. 1999; 435(3): 240.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

033

CODE 1047

Colak B., Aksoy E., Inanici A., Asirdizer M.

Yabancı uyruklu otopsilerin incelenmesi.

[The evaluation of the medico-legal autopsies of non-Turkish citizens]

Göztepe Tıp Dergisi 1998;13(1):29-30.

The Medical Journal of Goztepe (Turkish Journal), 1998; 13(1): 29-30.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

032

CODE 1046

Asicioglu F., Oral G., Asirdizer M.

Bir ası yolu ile intihar vakasında suffokasyon sonucu ölüm / vaka takdimi.

[A death caused by suffocation following to hanging attempt / case report]

Yeni Sempozyum (Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi), 1998; 36(1-2): 37-40.

New Symposium (Turkish Journal of Psychiatry and Neurological Sciences), 1998; 36(1-2): 37-40.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 03 TIMES

TURKISH ABSTRACT

031

CODE 1043

Cansunar FN., Asirdizer M., Aycan N., Balcioglu I., Batuk G.

Kadının suça yönelimi: karşılaştırmalı bir çalışma.

[The tend  to crime of women: a comprehensive study]

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 1997; 55(3): 341-51.

Journal of The Law Faculty of Istanbul University (Turkish Journal), 1997; 55(3): 341-51.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 04 TIMES

TURKISH ABSTRACT

030

CODE 1042

Tuzun B., Elmas I., Asirdizer M., Akkay E.

Dissekan aort anevrizma rüptürüne bağlı ölümlerin adli tıp açısından değerlendirilmesi.

[Evaluation of deaths due to ruptures of dissecting aorta aneurysm with respect to forensic medicine]

İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, 1997; 60(3): 337-41.

Journal of Istanbul Medical School (Turkish Journal), 1997; 60 (3): 337-41. 

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 03 TIMES

TURKISH ABSTRACT

029

CODE 1040

Ince H., Gurpinar S., Aliustaoglu S., Ince N., Asirdizer M.

Otopsi uygulaması yapanlarda ve otopsi materyali ile çalışanlarda Hepatit B prevalansı.

[Prevalence of Hepatitis B in person who applied autopsy or studied with autopsy materials]

3. Antimikrobik kemoterapi günleri, klinik laboratuar uygulamaları ve yenilikler toplantısı, 16-22 mayıs 1997 Kuşadası, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Yayınları, 31, s: 373

3rd Antimicrobic Chemotherapy Days, The Meeting of Clinical and Laboratory Applications and Innovations, May 16-22, 1997, Kusadasi. The Publication of Association of Turkish Microbiology, 31, pp: 373.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

028

CODE 1039

Asicioglu F., Okudan M., Tüzün B., Asirdizer M.

Sağır dilsizlerde ahlaki redaet ve rüşt yaşı.

[Moral awareness age and the coming to age for deaf and dumb persons]

Türk Otolarengoloji ve KBB İhtisas Dergisi, 1996; 34(3): 228-31.

Turkish Archive of Otolaryngology and Journal of Rhino-otolaryngology Specialization, 1996; 34(3): 228-31.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 01 TIMES

TURKISH ABSTRACT