Make your own free website on Tripod.com

baslik-mikst.jpg

OUR DEPARTMENT'S MANUSCRIPTS
ALL MANUSCRIPTS
YAVUZ'S MANUSCRIPTS
ASIRDIZER'S MANUSCRIPTS
ZEYFEOGLU'S MANUSCRIPTS
DIZDAR'S MANUSCRIPTS
TUYJI'S MANUSCRIPTS
CITATION FORMS

CODE: 1114
 

FRONTAL SİNÜS BT LERİNİN KULLANIMI İLE KİMLİĞİ MEÇHUL CESETLERDE, KİMLİK TAYİNİ

 

 

Tatlısumak E, Yılmaz G, Aslan A, Aşırdizer M, Zeyfeoğlu Y, Tarhan S.

 

4. Asya-Pasifik Uluslararası Anatomistler Kongresi, 7-10 Eylül 2005, Kuşadası, Türkiye, Kongre Özet Kitabı, s:65.

 

ÖZET

 

Kimliği meçhul iskelet sistemi grafileri kullanılarak kişilerin kimliklendirilmesi adli tıpta yaygın olarak kullanılmaktadır. Daha önceki çalışmalarda frontal sinüsün direkt grafileri kullanılmış ve başarılı klasifikasyon sistemleri tanımlanmıştır. Sunulan çalışmada FSS sistemi (frontal sinüs, septum, skalloping) olarak adlandırılan basit ve kullanışlı klasifikasyon yöntemi CT imajları için önerilmiştir.Basitliği ve araştırmacılar arasındaki farklılığın ihmal edilebilir olması beklentisi nedeniyle bu kriterler seçilmiştir. FSS sistem 100 CT imaj üzerinde uygulanmış ve benzerlikler tanımlanmıştır. 57 imaj örneği benzerlik göstermemiş ve kolaylıkla tanımlanmıştır. Geriye kalan 43 imaj örneği bir veya daha fazla benzerliğe sahip olsa da onlardan hiç biri 6 benzerlikten fazla olmamıştır. İmaj örneklerinin en az %93 ünün reddi spesifik imajlar için mümkün olabilir. FSS sistem, kimliği meçhul kişilerin CT imajları kullanımı ile   kimliklendirilmesinde Adli tıpta başarı ile kullanılabilecek bir sistem olarak tanımlanmıştır.

 

Anahtar kelimeler: Frontal sinüs, kimlik tayini, CT.

LÜTFEN YAYINLARIMIZA YAPTIGINIZ SİTASYONLARI, SİTASYON FORMU' NU DOLDURARAK BİZE BİLDİRİNİZ. TEŞEKKÜR EDERİZ.
 
 
PLEASE GIVE INFORMATION US BY USING CITATION FORM, IF YOU CITED TO OUR MANUSCRIPTS, THANK YOU.
 

© COPYRIGHT, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALI