Make your own free website on Tripod.com

baslik-mikst.jpg

OUR DEPARTMENT'S MANUSCRIPTS
ALL MANUSCRIPTS
YAVUZ'S MANUSCRIPTS
ASIRDIZER'S MANUSCRIPTS
ZEYFEOGLU'S MANUSCRIPTS
DIZDAR'S MANUSCRIPTS
TUYJI'S MANUSCRIPTS
CITATION FORMS

CODE: 1055
 

ADLİ TIP KURUMU 4 NCÜ İHTİSAS KURULU İLE GÖZLEM İHTİSAS DAİRESİ RAPORLARI ARASINDA ÇELİŞKİ BULUNAN VE GENEL KURULDA GÖRÜŞÜLEN OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

 

Güzel S, Yavuz MS, Aşırdizer, Yavuz E., Cansunar FN.

 

Yıllık Adli Tıp Toplantıları - 2001, Adli Tıp Kurumu, İstanbul-2001, Kongre Kitabı, s:146-50.

 

 

ÖZET

 

Adli psikiyatri konusunda rapor veren kurumlar arasında her zaman çelişkiler görülebilmektedir. Mevcut uygulamada genellikle Mahkemeler ve Yargıtay, Adli Tıp Kurumu’ndan görüş alınmadan karar vermemektedir. Adli Tıp Kurumu’nda adli psikiyatri ile ilgili rapor veren 4. İhtisas Kurulu ve Gözlem İhtisas Dairesi görüşleri arasında çelişki bulunduğu durumlarda, Adli Tıp Kurumu Yasası gereğince olgu Genel Kurul’ da görüşülüp karara bağlanmaktadır.

 

Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu’ndan 1998-2000 yılları arasında toplam 153 olgu hakkında adli psikiyatri konusunda rapor düzenlenmesi istenilmiş olup, bu olgulardan 96’sının dosyasında Gözlem İhtisas Dairesi ve 4. İhtisas Kurulu raporları yer almaktaydı. Diğer 57 olguda ise Gözlem İhtisas Dairesi’ne ait rapor mevcut değildi. Gözlem İhtisas Dairesi ile 4. İhtisas Kurulu arasında çelişki bulunan  69 olgunun Genel Kurulca değerlendirilmesinde, sonuçların 10 olguda (%14,5) Gözlem İhtisas Dairesi’nin rapor sonucu ile, 57 olguda (%82,6) 4. İhtisas Kurulu’ nun sonucu ile uyumluluk gösterdiği, 2 olguda (% 2.9) ise hem 4. İhtisas Kurulu hem de Gözlem İhtisas Dairesi’ nin sonuçlarından farklı bir sonuç çıktığı tespit edilmiştir. Genel Kurul sonuçlarının, Gözlem İhtisas Dairesi’nin ve 4. İhtisas Kurulu’ nun aynı doğrultudaki raporları bulunan 27 olgudan 22’sinde (%23,40), bu raporların sonuçlarıyla uyumluluk gösterdiği, 5’inde ise (%5,32) uyumluluk göstermediği saptanmıştır.

 

Bu çalışmada raporlar arasındaki çelişki nedenleri ve Genel Kurul’ da ne şekilde karara bağlandıkları araştırılmış, rapor içerikleri uluslararası sınıflandırmalar  yönünden irdelenerek değerlendirmenin daha sağlıklı yapılabilmesi için öneriler getirilmiştir.

 

Anahtar kelimeler: Adli psikiyatri, Genel Kurul.

SİTE EDEN:

1. Bilge Y. Adli Bilimlere Ait Kaynaklar Özet Kitabı, Palme Yayıncılık, Ankara, 2003, s:331, 573.

LÜTFEN YAYINLARIMIZA YAPTIGINIZ SİTASYONLARI, SİTASYON FORMU' NU DOLDURARAK BİZE BİLDİRİNİZ. TEŞEKKÜR EDERİZ.
 
 
PLEASE GIVE INFORMATION US BY USING CITATION FORM, IF YOU CITED TO OUR MANUSCRIPTS, THANK YOU.
 

© COPYRIGHT, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALI