Make your own free website on Tripod.com

baslik-mikst.jpg

OUR DEPARTMENT'S MANUSCRIPTS
ALL MANUSCRIPTS
YAVUZ'S MANUSCRIPTS
ASIRDIZER'S MANUSCRIPTS
ZEYFEOGLU'S MANUSCRIPTS
DIZDAR'S MANUSCRIPTS
TUYJI'S MANUSCRIPTS
CITATION FORMS

CODE: 1040
 

OTOPSİ UYGULAMASI YAPANLARDA VE OTOPSİ MATERYALİ İLE ÇALIŞANLARDA HEPATİT B PREVALANSI

 

 

İnce H, Gürpınar S, Aliustaoğlu S, İnce N, Aşırdizer M.

 

3. Antimikrobik Kemoterapi Günleri, Klinik Laboratuvar Uygulamaları ve Yenilikler Toplantısı, 16-22 Mayıs 1997 Kuşadası, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Yayınları, 31, s:373.

 

 

ÖZET

 

1992 yılında DSÖ tarafından meslek hastalığı olarak kabul edilen HBV enfeksiyonunun ülkemiz sağlık çalışanlarında görül­me sıklığı %8'dir. Çalışma adli, patolojik ve eğitim amaçlı otopsilerin yapıldığı Adli Tıp Kurumu çalışanlarında, HBV taşı­yıcılığını, bağışıklık durumunu ve kanla bulaşan diğer hastalıklardan korunma ile ilgili bilgi ve davranışı araştırmak ama­cıyla Ocak-Şubat 1997'de enine kesitsel yöntemle gerçekleştirilmiştir.

 

Katılımcıların %66.8'inin bağışık, %13.3'ünün taşıyıcı olduğu, %77.8'inin otopsilerde eldiven değiştirdiği ve %33.3 ünün düzenli maske kullandığı öğrenilmiştir. Bu nedenle sağlık çalışanlarının aşılanmasının yanı sıra kanla bulaşan enfeksiyon hastalıklarından korunmaya yönelik uluslararası önlemlerin hayata geçirilmesine çaba harcanmalı ve bu yönde eğitim ve­rilmelidir.

 

Anahtar kelimeler: Hepatit B, otopsi, kanla bulaşan hastalıklar.

LÜTFEN YAYINLARIMIZA YAPTIGINIZ SİTASYONLARI, SİTASYON FORMU' NU DOLDURARAK BİZE BİLDİRİNİZ. TEŞEKKÜR EDERİZ.
 
 
PLEASE GIVE INFORMATION US BY USING CITATION FORM, IF YOU CITED TO OUR MANUSCRIPTS, THANK YOU.
 

© COPYRIGHT, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALI