Make your own free website on Tripod.com

baslik-mikst.jpg

OUR DEPARTMENT'S MANUSCRIPTS
ALL MANUSCRIPTS
YAVUZ'S MANUSCRIPTS
ASIRDIZER'S MANUSCRIPTS
ZEYFEOGLU'S MANUSCRIPTS
DIZDAR'S MANUSCRIPTS
TUYJI'S MANUSCRIPTS
CITATION FORMS

CODE: 1119
 

FRONTAL SİNÜSÜN MORFOMETRİ ÜZERİNDE CT ÇALIŞMASI

 

 

Tatlısumak E, Ovalı GY, Aşırdizer M, Aslan A, Özyurt B, Bayındır P, Tarhan S.

 

Xth National Anatomy Congress with International Participation. September 6-10,2006, Bodrum-Turkey. Neuroanatomy. 2006; 5 (Suppl. 2): 44.

 

 

ÖZET

 

Frontal sinüsler, frontal kemikteki süpersilier arkların arkasına yerlesmiş loblara ayrılmış boşluklardır ve her frontal sinus, infundibulum yoluyla ilgili orta kulağa açılır. Onlar radiyolojik olarak 5 yaşından sonar görülebilir ve 20 yaşında maksimum genişliğe ulaşır.

 

Bu çalışmanın amacı, yetişkin toplulukta frontal sinüsün prevalans ve morfolojik karakterlerini araştırmaktır.

 

Bu çalışma, Siemens Emotion Tomografi Makinesi kullanılarak alınan 300 (123 Erkek, 177 Kadın) olgunun paranasal CT scanlarının 2 mm kalınlığındaki aksiyel ve koronal planları  üzerinde retrospektif olarak uygulandı. Çalışma için kullanılan CT scanlarında sinonasal patoloji varlığı görülmedi. Olguların ortalama yaşı 40.74± 13.34 (range 20- 83) idi. Tüm değerlendirme ve ölçümler iki radyolog tarafından Dicom viewer program kullanılarak uygulandı.

 

CT Scanlarından yapılan ölçümlerde, her sinüsün genişliği, yüksekliği ve ön-arka uzunluğu ile toplam genişlik elde edildi. Ölçümler yer ve cinsiyete bağlı olarak istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Ek olarak, her bir cinsiyet ve her bir ölçüm parametresi için yaşa göre subgruplara ayrılan olgular, subgruplar arasında da karşılaştırıldı.

 

Tüm ölçümler sol tarafta daha büyük olma eğiliminde idi ve özellikle erkeklerde kadınlardan daha büyüktü. Her iki cinsiyette ön-arka uzunluk, erkeklerde yükseklik ve kadınlarda genişlik iki taraflı olarak anlamlı olarak farklı bulundu. Cinsiyet dikkate alınmadığında, en yüksek ölçüm değerleri 31-40 yaş alt grubunda elde edildi ve yaşlanma ile birlikte azalma eğilimi saptandı.

 

Frontal sinüs ölçümleri tarafına, yaşa ve cinsiyete bağlıydı.

 

Anahtar kelimeler: Frontal sinüs, CT imajları, Anatomi.

LÜTFEN YAYINLARIMIZA YAPTIGINIZ SİTASYONLARI, SİTASYON FORMU' NU DOLDURARAK BİZE BİLDİRİNİZ. TEŞEKKÜR EDERİZ.
 
 
PLEASE GIVE INFORMATION US BY USING CITATION FORM, IF YOU CITED TO OUR MANUSCRIPTS, THANK YOU.
 

© COPYRIGHT, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALI