Make your own free website on Tripod.com

baslik-mikst.jpg

OUR DEPARTMENT'S MANUSCRIPTS
ALL MANUSCRIPTS
YAVUZ'S MANUSCRIPTS
ASIRDIZER'S MANUSCRIPTS
ZEYFEOGLU'S MANUSCRIPTS
DIZDAR'S MANUSCRIPTS
TUYJI'S MANUSCRIPTS
CITATION FORMS

CODE: 1120
 

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP POLİKLİNİĞİ’ NE BAŞVURAN TRAFİK KAZALARINA BAĞLI YARALANMALAR

 

 

Aşırdizer M, Zeyfeoğlu Y, Ziver A.

 

Adli Bilimler Dergisi 2006, 5(3): 15-22

 

 

ÖZET

 

Trafik kazaları gerek morbidite, gerek mortalite oranları açısından tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz açısından da önemli bir sorun oluşturmaktadır. Bu çalışmada 01.01.2003 tarihinden, 31.12.2004 tarihine kadar olan 24 aylık dönemde Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Polikliniği’ ne müracaat etmiş olgulara ait adli raporlar incelenerek, bunların içersindeki trafik kazalarının oranının belirlenmesi, trafik kazalarının tipinin, meydana geldiği ayların ve trafik kazası mağdurlarının özelliklerinin sunulması amaçlanmıştır.

 

Anabilim dalı polikliniğinde hakkında adli rapor düzenlenmiş 431 olgunun % 40.4 ( n=174) ü trafik kazalarına bağlı yaralanma sonucu müracaat etmişti. Olguların 126 (%72.4) sı erkek, 48 (% 27.6) i ise kadın olup, yaş ortalamaları 29.1 ± 0.2 idi.

 

Yaralanmalar 158 kaza sonucu meydana gelmiş olup, büyük bölümü yaz aylarında meydana gelen kazalarda olmuştu (n=75, % 43.1). Kazaların çoğunluğu bir aracın başka araç(lar) ile çarpışması (%30.8 ; n=40) şeklinde gerçekleşmişti ve en sık kazaya karışan taşıt cinsi otomobillerdi (% 59.1 ; n=107). Kazalar sonucu meydana gelen yaralanmaların yarısından fazlası multipl travmalar şeklindeydi (n= 108; %54.8).

 

Sonuç olarak, her gün onlarca insanın öldüğü ya da ağır şekilde yaralandığı trafik kazalarının en aza indirilebilmesi için, taşımacılık tercihlerinin değiştirilmesi, trafik eğitimine hız verilmesi, karayollarında yapısal değişiklikler yapılması, araç güvenliğinin artırılması ve yasal düzenlemelerdeki boşlukların giderilmesi önlemlerinin bir arada ele alınması gerektiğini düşünüyoruz..

 

Anahtar kelimeler: trafik kazaları, yaralanma, adli rapor.

SİTE EDEN:

1. Uluçay T, Ziver A, Zeyfeoğlu Y, Yavuz MS, Aşırdizer M. “Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Polikliniği’ ne başvuran adli olguların değerlendirilmesi”, 5. Anadolu Adli Bilimler Kongresi, 8-10 Eylül 2006, Samsun. Kongre Özet Kitabı.

 

2. Uluçay T., Ziver A., Zeyfeoğlu Y, Yavuz MS, Aşırdizer M. “Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Polikliniği’ ne başvuran adli olguların değerlendirilmesi”, Adli Tıp Dergisi. 2006; 20(2): 22-9.

 

3. Güler H, Kaya A, Şenol E, Koçak A, Aktaş EÖ, Karali H, Ertürk S. “Yeni Türk Ceza Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden sonra EÜTF Adli Tıp Anabilim Dalı’nda düzenlenen kesin raporların retrospektif olarak incelenmesi”, 6. Anadolu Adli Bilimler Kongresi, Celal Bayar Üniversitesi, 6-9 Eylül 2007-Manisa, Sözel ve Poster Bildiriler Kitabı, 2007:73-77.

LÜTFEN YAYINLARIMIZA YAPTIGINIZ SİTASYONLARI, SİTASYON FORMU' NU DOLDURARAK BİZE BİLDİRİNİZ. TEŞEKKÜR EDERİZ.
 
 
PLEASE GIVE INFORMATION US BY USING CITATION FORM, IF YOU CITED TO OUR MANUSCRIPTS, THANK YOU.
 

© COPYRIGHT, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALI