Make your own free website on Tripod.com

baslik-mikst.jpg

OUR DEPARTMENT'S MANUSCRIPTS
ALL MANUSCRIPTS
YAVUZ'S MANUSCRIPTS
ASIRDIZER'S MANUSCRIPTS
ZEYFEOGLU'S MANUSCRIPTS
DIZDAR'S MANUSCRIPTS
TUYJI'S MANUSCRIPTS
CITATION FORMS

CODE: 1124
 

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP POLİKLİNİĞİ’ NE BAŞVURAN OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

 

Uluçay T., Ziver A., Zeyfeoğlu Y, Yavuz MS, Aşırdizer M.

 

Adli Tıp Dergisi, 2006; 20 (2): 22-29.

 

ÖZET

 

Bu çalışmada, Manisa ve çevresinde meydana gelen adli olguların profilinin tanımlanması amaçlanmış olup; çalışmamızda Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Polikliniği’ ne 01.01.2003 tarihinden, 31.06.2006 tarihine kadar olan 42 aylık dönemde müracaat etmiş 723 kişiye ait adli raporlar retrospektif olarak incelenmiş ve bu olgular olay türü, yaş, cinsiyet, anabilim dalı polikliniğine müracaat zamanları, gönderen adli makamlar ve adli raporlarda verilen kararlar yönünden değerlendirilmiştir.

 

Olguların 558 (% 77.2)’ i erkek, 165 (% 22.8)’ i ise kadındı. Olgular 21-30 yaş grubunda yoğunlaşmıştı. 2006 yılının ilk 6 aylık bölümünde yer alan 118 olgu kapsam dışı bırakılarak ve 2003-2004-2005 tam yılları esas alınarak yapılan değerlendirmede; olguların büyük bölümünün polikliniğimize yaz aylarında (n=185; % 30.6), en fazla ise temmuz (n=74; %12.3)  ayında gönderildiği görülmektedir. Olguların büyük bölümünü, yaralama eylemine bağlı başvuruların (% 42.4 ; n=307) ve trafik kazaları sonucu yaralanmaların (% 38.4; n=278) oluşturduğu saptanmıştır.

 

Adli olaylarda bölgesel profillerin belirlenmesi, bu tür olayları en aza indirme çabalarına yönelik düzenlemelerde çıkış noktası olarak kullanılabileceği gibi bu veriler ışığında eğitim çalışmalarına da yön verecektir.

 

Anahtar kelimeler: adli olgular, adli rapor, adli tıp, Türk Ceza Kanunu.

SİTE EDEN:

1. Yavuz MS. “Tıbbi kayıtların düzenlenmesi ve saklanmasında görülen eksiklikler ve hukuki sonuçları”, Türkiye Klinikleri Cerrahi Tıp Bilimleri, Acil Tıp Dergisi, Adli Tıp ve Acil Özel Sayısı. 2006; 50(2): 20-27.

LÜTFEN YAYINLARIMIZA YAPTIGINIZ SİTASYONLARI, SİTASYON FORMU' NU DOLDURARAK BİZE BİLDİRİNİZ. TEŞEKKÜR EDERİZ.
 
 
PLEASE GIVE INFORMATION US BY USING CITATION FORM, IF YOU CITED TO OUR MANUSCRIPTS, THANK YOU.
 

© COPYRIGHT, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALI