Make your own free website on Tripod.com

baslik-mikst.jpg

OUR DEPARTMENT'S MANUSCRIPTS
ALL MANUSCRIPTS
YAVUZ'S MANUSCRIPTS
ASIRDIZER'S MANUSCRIPTS
ZEYFEOGLU'S MANUSCRIPTS
DIZDAR'S MANUSCRIPTS
TUYJI'S MANUSCRIPTS
CITATION FORMS

DR. ZEYFEOĞLU’NUN YAYINLARI

DR. ZEYFEOGLU’S MANUSCRIPTS

welcomeanimated.gif

042

CODE 1183

Tuyji Y, Asirdizer M, Yavuz MS, Zeyfeoglu Y, Ulucay T, Dizdar MG.

Medico-legal importance of nonsexual transmitted condyloma acuminatum in two children.

[İki çocukta seks dışı yolla bulaşmış kondiloma aküminatumun adli-tıbbi önemi]

Journal of Forensic Medicine (Turkish Publication), Article in Evaluation.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

041

CODE 1182

Yavuz MS, Asirdizer M, Tuyji Y, Zeyfeoglu Y, Dizdar MG, Ulucay T.

Profiling of cases with knife injuries in Manisa (Turkey), 2002-2009.

[Manisa'da kesici-delici alet yaralanmaları olgularının profili, 2002-2009]

Trakya Universitesi Tip Fakultesi Dergisi, Article in Evaluation. 

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

040

CODE 1178

Tuyji Y, Asirdizer M, Yavuz MS, Zeyfeoglu Y, Ulucay T, Dizdar MG.

Medico-legal importance of nonsexual transmitted condyloma acuminatum in two children.

[İki çocukta seks dışı yolla bulaşmış kondiloma aküminatumun adli-tıbbi önemi]

7th Annual Meeting of Balkan Academy of Forensic Sciences (BAFS), June 3-6, 2010. Tiran- Albania. Abstract Book. 2010: 30. 

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

039

CODE 1177

Yavuz MS, Asirdizer M, Tuyji Y, Zeyfeoglu Y, Dizdar MG, Ulucay T.

Profiling of cases with knife injuries in Manisa (Turkey), 2002-2009.

[Manisa'da kesici-delici alet yaralanmaları olgularının profili, 2002-2009]

7th Annual Meeting of Balkan Academy of Forensic Sciences (BAFS), June 3-6, 2010. Tiran- Albania. Abstract Book. 2010: 62. 

 

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

038

CODE 1174

Asirdizer M, Yavuz MS, Zeyfeoglu Y, Ulucay T, Dizdar MG, Aygun A.

2003-2009 yılları arasında Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Polikliniği'ne  başvurmuş motosiklet/motorlu bisiklet ve bisiklet kazalarında yaralanmış olguların değerlendirilmesi.

[The evaluation of cases which applied to Polyclinic of Forensic Medicine Department of Medical School of Celal Bayar University after motorcycle/ motor-bicycle and bicycle accidents between 2003 and 2009 years]

 

Adli Tıp Dergisi, 2009; 23(3): 17-26. 

Journal of Forensic Medicine (Turkish Publication), 2009; 23(3): 17-26.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

037

CODE 1152

Tugcu H., Ozdemir C., Toygar M., Demirel B., Zeyfeoglu Y., Safali M.

Forensic deaths in soldier population.

[Askerlerin adli ölümleri].

18th IAFS Triennial Meeting, 21-25 April 2008, New Orleans-Louisianna. Abstract Book of Congress. 2008; Poster No: 336.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

036

CODE 1147

Gullucayir S, Asirdizer M, Yavuz MS, Zeyfeoglu Y, Ulucay T.

Criminal and legal responsibilities in Tourette’s syndrome

[Tourette Sendromunda, hukuki ve cezai sorumluluklar]

Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences. 2009; 46(3): 221-5. 

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

035

CODE 1145

Ulucay T, Gullucayir S, Yavuz MS,  Zeyfeoglu Y, Erbuyun K, Asirdizer M.  

Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi acil servisine başvuran çocukluk çağı travmalarına bağlı yaralanmalar.

[The cases applied to emergency service of Celal Bayar University Hospital after traumas occurred in childhood]

6. Anadolu Adli Bilimler Kongresi, 6-9 Eylül 2007, Manisa. Kongre Kitabı. 2007:137-41

6th Anatolian Forensic Sciences Congress. 6-9 September 2007, Manisa. Congress Book. 2007:137-41.

 

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 01 TIMES

TURKISH ABSTRACT

034

CODE 1144

 Asirdizer M, Yavuz MS, Gullucayir S, Zeyfeoglu Y, Erbuyun K, Ulucay T.

CBÜ Hastanesi acil servisine başvuran ev kazalarına bağlı yaralanmalar.

[The cases aplied to emergency service of Celal Bayar University Hospital due to home accidents]

6. Anadolu Adli Bilimler Kongresi, 6-9 Eylül 2007, Manisa. Kongre Özet Kitabı. 2007:48.

6th Anatolian Forensic Sciences Congress. 6-9 September 2007, Manisa. Congress Abstract Book. 2007:48.

 

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 02 TIMES

TURKISH ABSTRACT

033

CODE 1143

Yavuz MS, Asirdizer M,  Ulucay T, Zeyfeoglu Y, Erbuyun K, Gullucayir S.

İş kazası sonucu acil servise müracaat eden olgular.

[Applied to emergenncy service due to industrial accidents]

6. Anadolu Adli Bilimler Kongresi, 6-9 Eylül 2007, Manisa. Kongre Özet Kitabı. 2007:47.

6th Anatolian Forensic Sciences Congress. 6-9 September 2007, Manisa. Congress Abstract Book. 2007:47. 

 

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

032

CODE 1142

Gullucayir S, Asirdizer M, Yavuz MS, Zeyfeoglu Y, Ulucay T.

Tourette sendromlu olguda yasal sorumluluklar.

[Legal responsibilities in a case with Tourette syndrome]

6. Anadolu Adli Bilimler Kongresi, 6-9 Eylül 2007, Manisa. Kongre Özet Kitabı. 2007:8.

6th Anatolian Forensic Sciences Congress. 6-9 September 2007, Manisa. Congress Abstract Book. 2007:8.

 

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

031

CODE 1140

 

Ekerbicer N, Zeyfeoglu Y.

Akut ölümlerin patofizyolojisi.

[Pathophysiology of sudden death]

 

Türkiye Klinikleri, Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi.  2006; 2(50): 79-86.

Turkiye Klinikleri Journal of Surgical Medical Sciences.  2006; 2(50): 79-86.

 

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

030

CODE 1138

Zeyfeoglu Y.

Acil hekiminin hukuki yükümlülükleri.

[Emergency Pyhsician’s Civil And Criminal Liability]

 

Türkiye Klinikleri, Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi.  2006; 2(50): 10-19.

Turkiye Klinikleri Journal of Surgical Medical Sciences.  2006; 2(50): 10-19.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 01 TIMES

TURKISH ABSTRACT

029

CODE 1129

Zeyfeoglu Y., Ulucay T., Yavuz MS., Asirdizer M.

Adli tıbbi uygulamalarda hatalı tanımlama; yanlış karar: Olgu sunumu.

[Incorrect identification in forensic medicine (wrong conclusion): a case report]

Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi, 2010; 16(2): 185-8.

Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery, 2010; 16(2): 185-8.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

028

CODE 1128

Asirdizer M., Yavuz MS., Zeyfeoglu Y., Tatlisumak E.

The evaluation of a complex medico-legal case with syncope, diffuse subcutaneous emphysema, bilateral pneumothorax and eustachian valve.

[Senkop, yaygın subkutan amfizem, bilateral pnömotoraks ve östakian valf bulunan karmaşık bir mediko-legal olgunun değerlendirilmesi]

Adli Tıp Dergisi, 2007, 21(3): 41-7.

Journal of Forensic Medicine (Turkish Journal), 2007, 21(3): 41-7.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

027

CODE 1127

Tatlisumak E., Yilmaz G., Aslan A., Asirdizer M., Zeyfeoglu Y., Tarhan S.

Identification of unknown bodies by using CT images of frontal sinus.

[Frontal sinüs BT lerinin kullanımı ile kimliği meçhul cesetlerde, kimlik tayini]

Forensic Science International, 2007; 166 (1): 42-8.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 14 TIMES

TURKISH ABSTRACT

026

CODE 1125

Asirdizer M., Yavuz MS., Zeyfeoglu Y.

20. Basım yılında Adli Tıp Dergisi’nin kalitatif ve kantitatif değerlendirilmesi.

[Qualitative and quantitative evaluation of the Journal of Forensic Medicine during 20th publication year] 

Adli Tıp Dergisi, 2006, 20(2): 1-14.

Journal of Forensic Medicine (Turkish Journal), 2006, 20(2): 1-14. 

 

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

025

CODE 1124

Ulucay T., Ziver A., Zeyfeoglu Y., Yavuz MS., Asirdizer M.

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Polikliniği’ ne başvuran olguların değerlendirilmesi.

[The evaluation of cases which applied to Forensic Medicine Polyclinic of Medical Faculty of Celal Bayar University]

Adli Tıp Dergisi, 2006, 20(2): 22-29.

Journal of Forensic Medicine (Turkish Journal), 2006, 20(2): 22-29. 

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 01 TIMES

TURKISH ABSTRACT

024

CODE 1123

Asirdizer M., Yavuz MS., Zeyfeoglu Y.

20. Basım yılında Adli Tıp Dergisi’nin kalitatif ve kantitatif değerlendirilmesi.

[Qualitative and quantitative evaluation of the Journal of Forensic Medicine during 20th publication year] 

13. Ulusal Adli Tıp Günleri, 8-11 Kasım 2006, Antalya. Paneller ve Poster Bildirileri Kitabı. s:253.

13th National Forensic Medicine Days, 8-12 November 2006, Antalya. Panels and Poster Presentations Book. pp: 253.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

023

CODE 1122

Zeyfeoglu Y., Ulucay T., Yavuz MS., Asirdizer M.

Bir olgu nedeniyle adli tıbbi uygulamalarda hatalı tanımlama = yanlış karar.

[The mistaken definition in forensic medicine = false decision: a case report]

13. Ulusal Adli Tıp Günleri, 8-11 Kasım 2006, Antalya. Paneller ve Poster Bildirileri Kitabı. s:260-3.

13th National Forensic Medicine Days, 8-12 November 2006, Antalya. Panels and Poster Presentations Book. pp: 260-3.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

022

CODE 1121

Ulucay T., Ziver A., Zeyfeoglu Y., Yavuz MS., Asirdizer M.

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Polikliniği’ ne başvuran olguların değerlendirilmesi.

[The evaluation of cases which applied to Forensic Medicine Polyclinic of Medical Faculty of Celal Bayar University]

5. Anadolu Adli Bilimler Kongresi, 8-10 Eylül 2006, Samsun. Kongre Özet Kitabı.

5th Anatolian Forensic Sciences Congress.8-10 September 2006, Samsun. Congress Abstract Book.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

021

CODE 1120

Asirdizer M., Zeyfeoglu Y., Ziver A.

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Polikliniği’ ne başvuran trafik kazalarına bağlı yaralanmalar.

[The cases who applied to Forensic Medicine Department of Celal Bayar University Hospital  after injured  due to traffic accidents]

Adli Bilimler Dergisi 2006, 5(3): 15-22.

Turkish Journal of Forensic Science, 2006, 5(3): 15-22.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 03 TIMES

TURKISH ABSTRACT

020

CODE 1117

Asirdizer M., Yavuz MS., Zeyfeoglu Y., Tatlisumak E.

The evaluation of a complex medico-legal case with syncope, diffuse subcutaneous emphysema, bilateral pneumothorax and eustachian valve.

[Senkop, yaygın subkutan amfizem, bilateral pnömotoraks ve östakian valf bulunan karmaşık bir mediko-legal olgunun değerlendirilmesi]

The Balkan Academy of Forensic Sciences (BAFS) Congress 2006 - Stara Zagora, Bulgaria, June 08, 2006. Summary Book. pp: 25

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 02 TIMES

TURKISH ABSTRACT

019

CODE 1114

Tatlisumak E., Yilmaz G., Aslan A., Asirdizer M., Zeyfeoglu Y., Tarhan S.

Identification of unknown bodies by using CT images of frontal sinus.

[Frontal sinüs BT lerinin kullanımı ile kimliği meçhul cesetlerde, kimlik tayini]

4th Asian-Pacific International Congress of Anatomists, 7-10 September 2005, Kusadasi, TURKEY, Congress Summary Book, pp 65.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

018

CODE 1113

Asirdizer M., Zeyfeoglu Y.

Case report: femoral and tibial fractures in child with myelomeningocele.

[Olgu sunumu: meningomyeloselli bir çocukta femoral ve tibial fraktürler]

Journal of Clinical Forensic Medicine, 2005; 12(2): 93-97.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 08 TIMES

TURKISH ABSTRACT

017

CODE 1109

Kocak A., Aktas EO., Zeyfeoglu Y.

Tıp fakültesi uzmanlık öğrencileri arasında emniyet kemeri ve çocuk koltuğu kullanım yaygınlığı.

[Safety belt and child seat among teaching assistants of faculty of medicine]

Trafik ve Yol Güvenliği Kongresi, Özet ve Bildiri Kitabi 2005; 4(4):41-7.

Traffic and Road Safety Congress, 2005. Congress Summary and Presentation Book.2005; 4(4):41-7.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 03 TIMES

TURKISH ABSTRACT

016

CODE 1108

Tugcu H., Zeyfeoglu Y., Toygar M., Safalı M.

Kimyasal ajanlara bağlı ölümlerde otopsi güvenliği.

[Autopsy safety in deaths due to chemical agents]

2. Ulusal NBC Sempozyumu, 8-9 Kasım 2005, Ankara, Kongre Özet Kitabı.

2nd National NBC Symposium, 8-9 November 2005, Ankara TURKEY, Congress Summary Book.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

015

CODE 1107

Mandiracioglu A., Hanci IH., Zeyfeoglu Y., Luleci E.

Attitudes of Turkish medical students to forensic autopsies.

[Türk tıp öğrencilerinin adli otopsilere yaklaşımı]

Education for Primary Care, 2004; 15(2): 265-72.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

014

CODE 1106

Esiyok B., Hanci IH., Ozdemir C., Yelken N., Zeyfeoğlu Y.

Adli hemşirelik.

[Forensic nursing]

STED, 2004, 13(5): 171-3.

STED (Turkish Journal), 2004, 13(5): 171-3.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

013

CODE 1081

Ozkara E., Hanci IH., Zeyfeoglu Y.

Kundakçılık.

[The arson]

Kitap Bölümü-16: Adli Tıp ve Adli Bilimler’ de (Ed:Hancı İH), Birinci Baskı, Seçkin Yayıncılık San ve Tic AŞ, Ankara, 2002: 451-62.

Book Chapter-16: In Forensic Medicine and Forensic Sciences, (Ed: Hanci IH), First Publication, Seckin Publication, Ankara, 2002: 451-62.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

012

CODE 1080

Hanci IH, Zeyfeoglu Y.

İnsanlarda kimlik tespiti.

[Identification in humans]

Kitap Bölümü-19: Adli Tıp ve Adli Bilimler’ de (Ed:Hancı İH), Birinci Baskı, Seçkin Yayıncılık San ve Tic AŞ, Ankara, 2002: 499-506.

Book Chapter-16: In Forensic Medicine and Forensic Sciences, (Ed: Hanci IH), First Publication, Seckin Publication, Ankara, 2002: 499-506.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 02 TIMES

TURKISH ABSTRACT

011

CODE 1079

Ozdemir C., Zeyfeoglu Y., Hanci IH.

Yara yaşı tayini.

[Determination of wound age]

Kitap Bölümü-23: Adli Tıp ve Adli Bilimler’ de (Ed:Hancı İH), Birinci Baskı, Seçkin Yayıncılık San ve Tic AŞ, Ankara, 2002: 551-8.

Book Chapter-16: In Forensic Medicine and Forensic Sciences, (Ed: Hanci IH), First Publication, Seckin Publication, Ankara, 2002: 551-8.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

010

CODE 1078

Zeyfeoglu Y., Ozdemir C., Hanci IH.

Adli hemşirelik.

[Forensic nursing]

Kitap Bölümü-27: Adli Tıp ve Adli Bilimler’ de (Ed:Hancı İH), Birinci Baskı, Seçkin Yayıncılık San ve Tic AŞ, Ankara, 2002: 631-6.

Book Chapter-16: In Forensic Medicine and Forensic Sciences, (Ed: Hanci IH), First Publication, Seckin Publication, Ankara, 2002: 631-6.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 01 TIMES

TURKISH ABSTRACT

009

CODE 1077

Zeyfeoglu Y.

Erişkinlerde diş röntgenlerinden yaş tespiti.

[Age identification by using the teeth x-rays in adults]

Adli Tıp Uzmanlık Tezi, Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, İzmir-2002.

Forensic Medicine Specialization Thesis, Ege University, Medical School, Department of Forensic Medicine, Izmir-2002.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

008

CODE 1068

Aktas EO., Kocak A., Zeyfeoglu Y., Solak I., Aksu H.

Trafik kazası nedeniyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis’e başvuran olguların özelikleri.

The specialization of cases carried to Emergency Service of Ege University Medical Faculty due to traffic accidents

Yıllık Adli Tıp Toplantıları-2002, Adli Tıp Kurumu, Antalya-2002, Kongre Kitabı, s: 175-9.

Annual Forensic Medicine Meetings-2002, Council of Forensic Medicine, Antalya-2002, Book of Congress, pp:175-9.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 03 TIMES

TURKISH ABSTRACT

007

CODE 1067

Zeyfeoglu Y., Hancı IH.

İnsanlarda kimlik tespiti.

[Identification in humans]

STED, 2001, 10 (10): 375.

STED (Turkish Journal), 2001, 10(10): 375.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 02 TIMES

TURKISH ABSTRACT

006

CODE 1053

Aktas EO., Kocak A., Zeyfeoglu Y.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’na trafik kazası nedeniyle başvuran adli olguların değerlendirilmesi.

[Evaluation of forensic traffic accident cases admitted to Department of Forensic Medicine of Ege University, Faculty of Medicine]

Trafik 2000 Sempozyumu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi & Samsun Emniyet Müdürlüğü, Samsun-2000. Sempozyum Özet Kitabı.

Symposium of Traffic 2000. Ondokuz Mayıs University & Samsun Head Office of Police, Samsun, 2000.  Summary Book of Symposium.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 04 TIMES

TURKISH ABSTRACT

005

CODE 1052

Aktas EO., Kocak A., Zeyfeoglu Y., Solak I., Aksu H.

Trafik kazası nedeniyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis’e başvuran olguların özelikleri.

[The specialization of cases carried to Emergency Service of Ege University Medical Faculty due to traffic accidents]

Trafik 2000 Sempozyumu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi & Samsun Emniyet Müdürlüğü, Samsun-2000. Sempozyum Özet Kitabı.

Symposium of Traffic 2000. Ondokuz Mayıs University & Samsun Head Office of Police, Samsun, 2000.  Summary Book of Symposium.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 04 TIMES

TURKISH ABSTRACT

004

CODE 1051

Kocak A., Aktas EO., Zeyfeoglu Y.

Tıp fakültesi öğretim üyeleri arasında çocuk koltuğu ve  emniyet kemeri kullanım yaygınlığı.

[The distribution of seat belt and child seat usage among education staff of Medical Faculty in Ege University]

Trafik 2000 Sempozyumu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi & Samsun Emniyet Müdürlüğü, Samsun-2000. Sempozyum Özet Kitabı.

Symposium of Traffic 2000. Ondokuz Mayıs University & Samsun Head Office of Police, Samsun, 2000.  Summary Book of Symposium.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 01 TIMES

TURKISH ABSTRACT

003

CODE 1050

Mandiracioglu A., Hanci IH., Zeyfeoglu Y., Luleci E.

Medical students’ attitude and views on autopsy.

[Tıp öğrencilerinin otopsiye yaklaşımları ve görüşleri]

Annual Network Conference, Bahrain , 2000 (Oral Presentation)

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

002

CODE 1049

Ersoy MA., Zeyfeoglu Y., Hancı IH., Coskunol H.

Bir üniversite hastanesi psikiyatri kliniğinde 1999 yılı içinde verilen adli raporların incelenmesi.

[The evaluation of medico-legal reports which arranged in psychiatry 1999 year]

Adli Tıp Bülteni, 1999, 4 (2): 60-64.

The Bulletin of Legal Medicine (Turkish Journal), 1999, 4(2): 60-63.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 01 TIMES

TURKISH ABSTRACT

001

CODE 1023

Aktas EO., Karaman MC., Kocak A., Zeyfeoglu Y., Cetingul E.

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız-Diş Ve Çene Hastalıkları Cerrahisi Polikliniği’ ne 01 Ocak 1995- 14 Mayıs 2001 tarihleri arasında başvuran travma geçirmiş olguların değerlendirilmesi.

The evaluation of cases exposed trauma and apllied to the Polyclinic of Mouth-Tooth-Chin Surgery of Dentistry Faculty of Ege University between January 01,1995 and May 14, 2001 datum.

9. Ulusal Adli Tıp Günleri, Adli Tıp Kurumu, Antalya-1995, Kongre Kitabı, s:97-103.

9th National Forensic Medicine Days, Council of Forensic Medicine, Antalya-1995, Book of Congress, pp: 97-103.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

LÜTFEN YAYINLARIMIZA YAPTIGINIZ SİTASYONLARI, SİTASYON FORMU' NU DOLDURARAK BİZE BİLDİRİNİZ. TEŞEKKÜR EDERİZ.
 
 
PLEASE GIVE INFORMATION US BY USING CITATION FORM, IF YOU CITED TO OUR MANUSCRIPTS, THANK YOU.
 

© COPYRIGHT, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALI