Make your own free website on Tripod.com

baslik-mikst.jpg

OUR DEPARTMENT'S MANUSCRIPTS
ALL MANUSCRIPTS
YAVUZ'S MANUSCRIPTS
ASIRDIZER'S MANUSCRIPTS
ZEYFEOGLU'S MANUSCRIPTS
DIZDAR'S MANUSCRIPTS
TUYJI'S MANUSCRIPTS
CITATION FORMS

CODE: 1039
 

SAĞIR DİLSİZLERDE AHLAKİ REDAET VE RÜŞT YAŞI

 

 

Aşıcıoğlu F, Okudan M, Tüzün B, Aşırdizer M.

 

Türk Otolarengoloji ve KBB İhtisas Dergisi, 1996; 34(3): 228-31.

 

 

ÖZET

 

Türk Ceza Yasası'nda sağır dilsizliğin anlama ve isteme yeteneğine olan etkisi ayrıca düzenlenmiş, oysa mağdur konumun­daki sağır dilsizlere özel bir düzenleme getirilmemiştir. Türk Medeni Yasası'nda da sağır dilsizlere özgü herhangi bir mad­de bulunmamaktadır.

 

Çalışmamızda Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu'nda 1985-1994 yılları arasında muayene edilen sağır dilsiz olgular de­mografik özellikleri açısından incelenmiş ve ilgili literatür ışığında sağır dilsizlik ve ahlaki redaet’i idrak yaşı ve Rüşd yaşı arasındaki ilişki değerlendirilmiştir.

 

7 ile 69 yaş arasındaki olgularımızın % 33,72'si kadındır. Olguların % 60,46'sı sanık, % 3139'u mağdur konumunda iken % 8,13'ünün hukuki ehliyetine haiz olup olmadığı sorulmuştur.

 

Ahlaki redaet’i müdrik olmayan olguların birisi Şizofreni iken, diğerleri ise çeşitli derecelerde oligofrendir. Ahlaka tecavüz olayının kötülüğünü idrak edip olaya ruhsal yönden mukavemete muktedir olabilme hali ancak olgunlaşmış bir kişilik organizasyonu ile mümkün olduğuna göre tüm duygusal uyaranlara kapalı, kişilik ve emosyonel gelişim geriliği, idrak kusuru, abstre düşünce eksikliği gösteren sağır dilsiz bir çocuğun bu derece mükemmel bir ruhi olgunluğa akranı olan, normal çocuklara göre daha geç erişeceği yadsınamaz bir gerçektir.

 

Rüşd yaşının 18 yaşın bitimi olarak belirtilmiş olması işlem ehliyeti için gereken olgunluk ve asgari deneyimin ancak bu yaşlarda kazanılabilmesi sebebiyledir. Oysa sağır dilsizlerin en büyük eksikliği duyma ile elde edecekleri iletişimin aksama­sından kaynaklanan deneyim güçlüğüdür. Sağır dilsizlerde rüşd yaşının 21 olması bu eksikliği giderebilecektir.

 

Anahtar kelimeler:sağır dilsiz, ahlaki redaet, rüşt yaşı, yasalar.

SİTE EDEN:

1. Aşırdizer M, Güzel S, Yavuz MS. “Bir olgu nedeniyle sağır dilsizde farik-mümeyyizlik kavramı”, Klinik Adli Tıp Dergisi, 2002, 2(1): 7-12.

LÜTFEN YAYINLARIMIZA YAPTIGINIZ SİTASYONLARI, SİTASYON FORMU' NU DOLDURARAK BİZE BİLDİRİNİZ. TEŞEKKÜR EDERİZ.
 
 
PLEASE GIVE INFORMATION US BY USING CITATION FORM, IF YOU CITED TO OUR MANUSCRIPTS, THANK YOU.
 

© COPYRIGHT, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALI