Make your own free website on Tripod.com

baslik-mikst.jpg

OUR DEPARTMENT'S MANUSCRIPTS
ALL MANUSCRIPTS
YAVUZ'S MANUSCRIPTS
ASIRDIZER'S MANUSCRIPTS
ZEYFEOGLU'S MANUSCRIPTS
DIZDAR'S MANUSCRIPTS
TUYJI'S MANUSCRIPTS
CITATION FORMS

CODE: 1023
 

EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AĞIZ-DİŞ VE ÇENE HASTALIKLARI CERRAHİSİ POLİKLİNİĞİNE

01 OCAK 1995- 14 MAYIS 2001 TARİHLERİ ARASINDA BAŞVURAN TRAVMA GEÇİRMİŞ OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

 

Aktaş EÖ, Karaman MÇ, Koçak A, Zeyfeoğlu Y, Çetingül E.

 

9. Ulusal Adli Tıp Günleri, Adli Tıp Kurumu, Antalya-1995, Kongre Kitabı, s:97-103.

 

 

ÖZET

 

Çene ve yüz travmaları acil olgular arasında önemli bir yer almaktadır. Yaralanma nedenine bağlı olarak bü­yük kısmı aynı zamanda adli olgu özelliği de taşıyan bu tür travmalara ait Özelliklerin araştırılması amaçlanmış­tır.

 

1 Ocak 1995 -14 Mayıs 2001 tarihleri arasında E. Ü, Diş Hekimliği Fakültesi Ağız-Dİş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi Polikliniğine başvuran olgulara ait kayıtlar taranarak olguların yaş, cinsiyet, yaralanma nedeni, yara­lanma tarihi, saptanan travmatik lezyonlar ve uygulanan tedavi açısından değerlendirilmiştir. Polikliniğe başvu­ran 154 olgudan 29 tanesi kayıtlarda araştırılan bilgilerin eksik olması nedeni ile çalışma dışında tutulmuştur.

 

Değerlendirmeye alınan 125 olgudan 92'si(%73,6) erkek, 33'ü (%26,4) kadındır, En sık rastlanan yaş grubu 20-24 yaştır (%20,0). Yaralanma nedenleri arasında en sık düşmeler görülürken (%34,4), bunu trafik kazaları (%30,4) ve müessir fiil (darp) sonucu oluşan yaralanmalar (%20,8) izlemektedir. En sık rastlanan lezyon korpus kırığıdır (n=53). 32 olguda korpus kırığına diğer travmatik lezyonlar eşlik etmektedir. 47 olguda lezyon sol taraf­ta iken 36 olguda sağda, 30 olguda bilateraldir.

 

Başvuran olguların çoğunluğunun trafik kazası ve müessir fiil sonucu oluşan yaralanmalar olduğu dikkati çekmiştir. Olgularda saptanan lezyon özellikleri ve travma profillerini ortaya koyan bu tür çalışmaların, olguların değişik Özelliklerin tanımlanması, tedavi ve hukuki süreçlerin işletilmesinde veri tabanları oluşturacağı düşünül­mektedir.

 

Anahtar kelimeler: çene ve yüz travmaları, korpus kırığı.

LÜTFEN YAYINLARIMIZA YAPTIGINIZ SİTASYONLARI, SİTASYON FORMU' NU DOLDURARAK BİZE BİLDİRİNİZ. TEŞEKKÜR EDERİZ.
 
 
PLEASE GIVE INFORMATION US BY USING CITATION FORM, IF YOU CITED TO OUR MANUSCRIPTS, THANK YOU.
 

© COPYRIGHT, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALI