Make your own free website on Tripod.com

baslik-mikst.jpg

OUR DEPARTMENT'S MANUSCRIPTS
ALL MANUSCRIPTS
YAVUZ'S MANUSCRIPTS
ASIRDIZER'S MANUSCRIPTS
ZEYFEOGLU'S MANUSCRIPTS
DIZDAR'S MANUSCRIPTS
TUYJI'S MANUSCRIPTS
CITATION FORMS

CODE: 1098
 

BİRİNCİ BASAMAKTA ADLİ OLGU VE ADLİ RAPOR DÜZENLEME

 

 

Yavuz MS, Aydın S.

 

Aile Hekimliği Dergisi. 2004; 8 (1), 30-33.

 

 

ÖZET

 

Ülkemizde adli tıp uzmanlarının sayıca yetersizliği nedeniyle, adli hekimlik görevi büyük ölçüde, sağlık ocağı ve hastanede görev yapan pratisyen hekimler tarafından yerine getirilir. Pra­tisyen hekim, adli muayene yapmak, adli makamlara bildirim­de bulunmak, adli rapor düzenlemek ve istenildiğinde bilirkişi­lik yapmakla yükümlüdür.

 

Ülkemizdeki mezuniyet öncesi ve sonrası adli tıp eğitiminin ye­tersizliği ve konunun yeterince bilinmemesi nedeniyle hekim­ler, çoğu kez adli rapor düzenlemekten kaçınmakta, bu konu­da endişe duymaktadırlar.

 

Bu derleme, adli olgunun tanımı, muayenesi ve bildirilmesinde dikkat edilecek noktalar ile adli tıp uygulamaları hakkında bil­gi vermeyi, birinci basamak hekiminin görev ve sorumlulukları­nı değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

 

Anahtar sözcükler: Adli tıp, birinci basamak, adli olgu.

SİTE EDEN:

1. Zeyfeoglu Y, Ulucay T, Yavuz MS, Asirdizer M. “Bir olgu nedeniyle adli tıbbi uygulamalarda hatalı tanımlama = yanlış karar”, 13. Ulusal Adli Tıp Günleri, 8-11 Kasım 2006, Antalya. Paneller ve Poster Bildirileri Kitabı. s:260-3.

2. Zeyfeoglu Y, Ulucay T, Yavuz MS, Asirdizer M. “Bir olgu nedeniyle adli tıbbi uygulamalarda hatalı tanımlama = yanlış karar”, Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi, Baskıda.

3. Yavuz MF, Yavuz MS. “Adli rapor standardizasyonu ve adli raporlarda görülen eksiklikler”, Türkiye Klinikleri, Cerrahi Tıp Bilimler Dergisi, Acil Tıp, Adli Tıp ve Acil Özel Sayısı. 2006; 2(50): 28-33.

LÜTFEN YAYINLARIMIZA YAPTIGINIZ SİTASYONLARI, SİTASYON FORMU' NU DOLDURARAK BİZE BİLDİRİNİZ. TEŞEKKÜR EDERİZ.
 
 
PLEASE GIVE INFORMATION US BY USING CITATION FORM, IF YOU CITED TO OUR MANUSCRIPTS, THANK YOU.
 

© COPYRIGHT, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALI