Make your own free website on Tripod.com

baslik-mikst.jpg

OUR DEPARTMENT'S MANUSCRIPTS
ALL MANUSCRIPTS
YAVUZ'S MANUSCRIPTS
ASIRDIZER'S MANUSCRIPTS
ZEYFEOGLU'S MANUSCRIPTS
DIZDAR'S MANUSCRIPTS
TUYJI'S MANUSCRIPTS
CITATION FORMS

CODE: 1100
 

KAZA SONUCU YÜKSEKTEN DÜŞME NEDENİ İLE ACİL SERVİSE MÜRACAAT EDEN OLGULAR

 

 

Yavuz MS, Tomruk O, Baydar CL, Kupeli A.

 

Adli Tıp Dergisi, 2004; 18(3-4): 8-12.

 

 

ÖZET

 

Yüksekten düşme sonucu meydana gelen yaralanmalarda orijin, genellikle kaza olarak karşımıza çıkmak­tadır. Bu çalışmada, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaza orijinli yük­sekten düşme sonucu müracaat eden olguların demografik özelliklerinin belirlenmesi ve travma profilinin ortaya konması amaçlanmıştır.

 

2001-2003 yılları arasındaki 3 yıllık sürede kaza sonucu meydana gelen ve yüksekten düşmeye bağlı yaralanma saptanan olgulara ait tıbbi kayıtlar retrospektif olarak taranarak, olgular yaş, cinsiyet, yaralanma tarihi, yaralanan vücut bölgesi ve tedavi gördükleri klinikler açısından değerlendirilmiştir.

 

Acil servise yüksekten düşme sonucu müracaat eden 210 olgunun 147'si (%70) erkek, 63'ü (%30) kadındır. Olguların yaşları 9 ay ile 76 yıl arasında değişmekte olup, yaş ortalaması 26.65 (± 21.97) yıldır. Yaş gruplarına göre dağılımda, 66 olgu (%31.5) ile en fazla olgu 0-10 yaş grubunda yer almaktadır. Başvuruların 120 olgu (%57.1) ile yaz aylarında (Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül) yoğunluk gösterdiği ve yaralanmaların en fazla 92 olgu (%43.81) ile ev kazaları şekline gerçekleştiği görülmüştür. 75 olgunun (%35.7) tedavisi acil serviste yapılmış, 134 olgu (%73.8) ilgili bölümlere yatırılarak tedavi görmüş, 1 olgu (%0.5) ise acil servise ölü duhul olarak getirilmiştir. Travmatik lezyon olarak, en fazla sadece cilt ve yumuşak dokuyu ilgilendiren sıyrık, ekimoz, hematom ve laserasyon şeklindeki lezyonlara 69 olguda (%32.9) rastlanırken, 134 olguda (%63.8) ise yumuşak doku yaralanmalarının yanı sıra bir veya birden fazla bölgeyi ilgilendiren yaralanmalar sap­tanmıştır.

 

Dikkatsizlik, tedbirsizlik veya ihmal sonucu meydana gelen ve büyük çoğunluğu çocukluk çağında görülen yüksekten düşme olgularının, alınacak koruyucu önlemler ve ailelerin bu konuda bilinçlendirilmesi ile azaltılabileceği düşünüldü.

 

Anahtar Kelimeler: Yüksekten düşme, kaza, acil servis.

SİTE EDEN:

1. Akar T, Yavuz Y, Demirel B, Şenol E, Eğilmez L. “Diyarbakır’da 2000-2004 yılları arasında meydana gelen doğal nedenlere bağlı olmayan ölümler”, Türkiye Klinikleri J Foren Med 2006, 3: 94-100.

2. Uluçay T, Güllüçayır S, Yavuz MS, Zeyfeoğlu Y, Erbüyün K, Aşırdizer M.  “Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’ne başvuran çocukluk çağı travmalarına bağlı yaralanmalar”, 6. Anadolu Adli Bilimler Kongresi, Celal Bayar Üniversitesi, 6-9 Eylül 2007-Manisa, Sözel ve Poster Bildiriler Kitabı, 2007:132-136.

3. Zararsız İ, Kaya E, Savaş N, Meydan S, Davran R, Tutanç M, Duru M. "Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi Acil Servis'e kırık nedeniyle başvuran hastalarda kırık dağılımı ve sıklığı" FÜ Sağ Bil Tıp Derg. 2009; 23(3): 155-8.

LÜTFEN YAYINLARIMIZA YAPTIGINIZ SİTASYONLARI, SİTASYON FORMU' NU DOLDURARAK BİZE BİLDİRİNİZ. TEŞEKKÜR EDERİZ.
 
 
PLEASE GIVE INFORMATION US BY USING CITATION FORM, IF YOU CITED TO OUR MANUSCRIPTS, THANK YOU.
 

© COPYRIGHT, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALI