Make your own free website on Tripod.com

baslik-mikst.jpg

OUR DEPARTMENT'S MANUSCRIPTS
ALL MANUSCRIPTS
YAVUZ'S MANUSCRIPTS
ASIRDIZER'S MANUSCRIPTS
ZEYFEOGLU'S MANUSCRIPTS
DIZDAR'S MANUSCRIPTS
TUYJI'S MANUSCRIPTS
CITATION FORMS

CODE: 1103
 

ISPARTA İLİ KENT MERKEZİNDE BEKLENEN YAŞAM SÜRESİ, MORTALİTE ÖLÇÜTLERİ VE ÖLÜM NEDENLERİ

 

 

Kırbıyık S, Kişioğlu AN, Yavuz MS.

 

9. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. 2004- Ankara. Kongre Özet Kitabı, s:391.

 

 

ÖZET

 

Amaç: Isparta kent merkezinin 2002 yılına ait mortalite ölçütlerinin, beklenen yaşam süresinin ve ölüm nedenlerinin belirlenmesi.

 

Yöntem: Geriye dönük tanımlayıcı tipte bir kayıt araştırmasıdır. Beklenen yaşam süresi yaşam tablosu yöntemi ile hesaplanmıştır. Ölüm nedenleri, ölüm kayıtlan ve hasta dosya bilgileri birleştirilerek belirlenmiştir.

 

Bulgular: Isparta kent merkezinde yaşa göre standardize edilmiş ölüm hızı % 3,4, doğuşta beklenen yaşam süresi 75,9 yıl olarak hesaplanmıştır. Hastane ölüm hızları, KÖH %3,5' in, net ölüm hızı %2,5'in altındadır. Kent merkezine ait ölümlerde (toplam 594) %6,4'ü beş yaş altı, bunun da %92,0'si bir yaş altı bebek ölümüdür. Bir yaş altı bebek ölümlerinin ise 32'si neonatal (24'ü erken neonatal, 8'i geç neonatal) ve 3'ü post neonatal dönemde olduğu belirlenmiştir. Kent merkezi için BÖH % 19,1 (neonatal 17,5, post neonatal 1,6), beş yaş altı çocuk ölüm hızı ise % 20,8 olarak hesaplanmıştır. Ölüm nedenleri incelendiğinde ilk üç sırada beş yaş altında, perinatal hastalık ve ölümlerin diğer nedenleri, konjenital nedenler ve anoksik-hipoksik nedenler, beş yaş üstünde kalp hastalıkları, kanserler ve serebrovasküler hastalıklar gelmektedir.

 

Sonuç: Isparta kent merkezinde mortalite ölçütleri ve doğuşta beklenen yaşam süresi Türkiye ortalamasından daha iyi olduğu belirlenmiştir. Ölüm nedenleri ve hastane ölüm hızlan Türkiye verileri ile benzerdir.

 

Anahtar Kelimeler: Mortalite ölçütleri, ölüm nedenleri, Isparta.

[BU MAKALENİN TAM METNİ HENÜZ TEMİN EDİLEMEDİ]

TÜRKÇE - İNGİLİZCE ÖZET (PDF)

LÜTFEN YAYINLARIMIZA YAPTIGINIZ SİTASYONLARI, SİTASYON FORMU' NU DOLDURARAK BİZE BİLDİRİNİZ. TEŞEKKÜR EDERİZ.
 
 
PLEASE GIVE INFORMATION US BY USING CITATION FORM, IF YOU CITED TO OUR MANUSCRIPTS, THANK YOU.
 

© COPYRIGHT, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALI