Make your own free website on Tripod.com

baslik-mikst.jpg

OUR DEPARTMENT'S MANUSCRIPTS
ALL MANUSCRIPTS
YAVUZ'S MANUSCRIPTS
ASIRDIZER'S MANUSCRIPTS
ZEYFEOGLU'S MANUSCRIPTS
DIZDAR'S MANUSCRIPTS
TUYJI'S MANUSCRIPTS
CITATION FORMS

DR. DİZDAR’IN YAYINLARI

DR. DIZDAR’S MANUSCRIPTS

welcomeanimated.gif

013

CODE 1183

Tuyji Y, Asirdizer M, Yavuz MS, Zeyfeoglu Y, Ulucay T, Dizdar MG.

Medico-legal importance of nonsexual transmitted condyloma acuminatum in two children.

[İki çocukta seks dışı yolla bulaşmış kondiloma aküminatumun adli-tıbbi önemi]

Journal of Forensic Medicine (Turkish Publication), Article in Evaluation.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

012

CODE 1182

Yavuz MS, Asirdizer M, Tuyji Y, Zeyfeoglu Y, Dizdar MG, Ulucay T.

Profiling of cases with knife injuries in Manisa (Turkey), 2002-2009.

[Manisa'da kesici-delici alet yaralanmaları olgularının profili, 2002-2009]

Trakya Universitesi Tip Fakultesi Dergisi, Article in Evaluation. 

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

011

CODE 1178

Tuyji Y, Asirdizer M, Yavuz MS, Zeyfeoglu Y, Ulucay T, Dizdar MG.

Medico-legal importance of nonsexual transmitted condyloma acuminatum in two children.

[İki çocukta seks dışı yolla bulaşmış kondiloma aküminatumun adli-tıbbi önemi]

7th Annual Meeting of Balkan Academy of Forensic Sciences (BAFS), June 3-6, 2010. Tiran- Albania. Abstract Book. 2010: 30. 

 

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

010

CODE 1177

Yavuz MS, Asirdizer M, Tuyji Y, Zeyfeoglu Y, Dizdar MG, Ulucay T.

Profiling of cases with knife injuries in Manisa (Turkey), 2002-2009.

[Manisa'da kesici-delici alet yaralanmaları olgularının profili, 2002-2009]

7th Annual Meeting of Balkan Academy of Forensic Sciences (BAFS), June 3-6, 2010. Tiran- Albania. Abstract Book. 2010: 62. 

 

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

009

CODE 1174

Asirdizer M, Yavuz MS, Zeyfeoglu Y, Ulucay T, Dizdar MG, Aygun A.

2003-2009 yılları arasında Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Polikliniği'ne  başvurmuş motosiklet/motorlu bisiklet ve bisiklet kazalarında yaralanmış olguların değerlendirilmesi.

[The evaluation of cases which applied to Polyclinic of Forensic Medicine Department of Medical School of Celal Bayar University after motorcycle/ motor-bicycle and bicycle accidents between 2003 and 2009 years]

Adli Tıp Dergisi, 2009; 23(3): 17-26. 

Journal of Forensic Medicine (Turkish Publication), 2009; 23(3): 17-26.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

008

CODE 1171

Ulucay T, Dizdar MG, Yavuz MS, Asirdizer M.

The importance of medico-legal evaluation in a case with intraabdominal gossypiboma.

[İntraabdominal gossipibomalı bir olguda adli tıbbi değerlendirmenin önemi]

Forensic Science International. 2010; 198(1-3): e15-e18. 

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

007

CODE 1169

Dizdar MG,  Ulucay T, Tuyji Y. Tatlisumak E, Asirdizer M, Yavuz MS.

 

The medico-legal aspect of the permanent deformation of the face: case report and review of literature. 

[Yüzde daimi değişikliğin adli tıbbi boyutu: olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi.

 

Türkiye Klinikleri Adli Tıp Dergisi, Baskı için kabul edildi. 

Turkiye Klinikleri Journal of Forensic Medicine, Article has been accepted for publication.

 

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

006

CODE 1166

Dizdar MG, Asirdizer M, Ulucay T, Yavuz MS, Tatlisumak E.

The forensic aspect of permanent deformation of the face (case report)

[Yüzde daimi değişikliğin adli yönü (olgu sunumu)].

4th Mediterranean Academy of Forensic Sciences Meeting, 14-18 October 2009, Antalya-Turkey. Poster Presentation. Abstract CD of Poster Presentations. 2009: 83.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

005

CODE 1165

Ulucay T, Dizdar MG, Yavuz MS, Asirdizer M. 

The medico-legal importance of gossypiboma (case report).

[Gossibibomanın adli tıbbi önemi (olgu sunumu)].

4th Mediterranean Academy of Forensic Sciences Meeting, 14-18 October 2009, Antalya-Turkey. Poster Presentation. Abstract CD of Poster Presentations. 2009: 82-3.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

004

CODE 1160

Asirdizer M, Yavuz MS, Ulucay T, Dizdar MG.

Kesici- delici alet yaralanması sonucu gelişen dev subklavian arter psödoanevrizması.

[Gigantic pseudoaneurysm of subclavian artery following to knife injury]

Türkiye Klinikleri Adli Tıp Dergisi, 2009; 6(2): 92-7. 

Turkiye Klinikleri Journal of Forensic Medicine, 2009; 6(2): 92-7.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

003

CODE 1158

Asirdizer M, Yavuz MS, Aydin S, Dizdar MG.

Suicides in Turkey between 1996-2005 years: General perspective.

[Türkiye'de 1996-2005 yıları arası intiharlar: Genel Bakış]

The American Journal of Forensic Medicine and Pathology, 2010 Jun; 31(2): 138-45. 

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 01 TIMES

TURKISH ABSTRACT

002

CODE 1154

Dizdar MG., Asirdizer M., Yavuz MS.

Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’ne başvuran göz travması olgularının değerlendirilmesi.

[Evaluation of ocular trauma cases applied to Emergency Service of Celal Bayar University Hospital]

Adli Tip Dergisi. 2008; 22(2): 14-20.

Journal of Forensic Medicine (Turkish Journal), 2008; 22(2): 14-20.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

001

CODE 1150

Dizdar MG., Asirdizer M., Yavuz MS.

Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’ne başvuran göz travması olguları.

[Ocular trauma cases applied to Emergency Service of Celal Bayar University Hospital]

3. Ulusal Adli Tıp Kongresi, 17-20 Nisan 2008, Göynük-Antalya. Bildiri Özetleri Kitabı. 2008:18. 

3th National Forensic Medicine Congress, 17-20 April 2008, Goynuk-Antalya. Th abstract book. 2008:18.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

LÜTFEN YAYINLARIMIZA YAPTIGINIZ SİTASYONLARI, SİTASYON FORMU' NU DOLDURARAK BİZE BİLDİRİNİZ. TEŞEKKÜR EDERİZ.
 
 
PLEASE GIVE INFORMATION US BY USING CITATION FORM, IF YOU CITED TO OUR MANUSCRIPTS, THANK YOU.
 

© COPYRIGHT, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALI