Make your own free website on Tripod.com

baslik-mikst.jpg

OUR DEPARTMENT'S MANUSCRIPTS
ALL MANUSCRIPTS
YAVUZ'S MANUSCRIPTS
ASIRDIZER'S MANUSCRIPTS
ZEYFEOGLU'S MANUSCRIPTS
DIZDAR'S MANUSCRIPTS
TUYJI'S MANUSCRIPTS
CITATION FORMS

ANABİLİM DALIMIZIN TÜM YAYINLARI

ALL MANUSCRIPTS OF OUR DEPARTMENT

welcomeanimated.gif

183

CODE 1183

Tuyji Y, Asirdizer M, Yavuz MS, Zeyfeoglu Y, Ulucay T, Dizdar MG.

Medico-legal importance of nonsexual transmitted condyloma acuminatum in two children.

[İki çocukta seks dışı yolla bulaşmış kondiloma aküminatumun adli-tıbbi önemi]

Journal of Forensic Medicine (Turkish Publication), Article in Evaluation.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

182

CODE 1182

Yavuz MS, Asirdizer M, Tuyji Y, Zeyfeoglu Y, Dizdar MG, Ulucay T.

Profiling of cases with knife injuries in Manisa (Turkey), 2002-2009.

[Manisa'da kesici-delici alet yaralanmaları olgularının profili, 2002-2009]

Trakya Universitesi Tip Fakultesi Dergisi, Article in Evaluation. 

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

181

CODE 1181

Ulucay T (Author); Asirdizer M, Yavuz MS (Mentors); Dinc G, Aslaner T (Advisors).

Manisa’daki ilk ve orta öğretim okulu öğrencilerinin, düzenlenmiş senaryolar ile fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabilme veya davranışlarını yönlendirme yeteneği sınırlarının araştırılması.

[The evaluation of the boundaries of the perception or the ability of managing behavior of the legal meaning and consequences of act with a scenario based study on the primary and secondary school students in Manisa ]

Adli Tıp Uzmanlık Tezi, Celal Bayar Üniversitesi Tıp fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Manisa-2010.

Forensic Medicine Specialization Thesis, Department of Forensic Medicine, Medical School of Celal Bayar University, Manisa- 2010.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

180

CODE 1180

Yavuz MF, Golge B, Zorlu E, Yavuz MS, Hamzaoglu N.

Forensic reports in sexual assault cases.

[Cinsel saldırı olgularında adli raporlar]

7th Annual Meeting of Balkan Academy of Forensic Sciences (BAFS), June 3-6, 2010. Tiran- Albania. Abstract Book. 2010: 30. 

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

179

CODE 1179

Gurpinar T, Yavuz MS.

Herbal poisonings.

[Bitkisel zehirlenmeler]

7th Annual Meeting of Balkan Academy of Forensic Sciences (BAFS), June 3-6, 2010. Tiran- Albania. Abstract Book. 2010: 43. 

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

178

CODE 1178

Tuyji Y, Asirdizer M, Yavuz MS, Zeyfeoglu Y, Ulucay T, Dizdar MG.

Medico-legal importance of nonsexual transmitted condyloma acuminatum in two children.

[İki çocukta seks dışı yolla bulaşmış kondiloma aküminatumun adli-tıbbi önemi]

7th Annual Meeting of Balkan Academy of Forensic Sciences (BAFS), June 3-6, 2010. Tiran- Albania. Abstract Book. 2010: 30. 

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

177

CODE 1177

Yavuz MS, Asirdizer M, Tuyji Y, Zeyfeoglu Y, Dizdar MG, Ulucay T.

Profiling of cases with knife injuries in Manisa (Turkey), 2002-2009.

[Manisa'da kesici-delici alet yaralanmaları olgularının profili, 2002-2009]

7th Annual Meeting of Balkan Academy of Forensic Sciences (BAFS), June 3-6, 2010. Tiran- Albania. Abstract Book. 2010: 62. 

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

176

CODE 1176

Canturk G, Canturk N, Teke HY, Erkol Z. Yavuz MS.

Suicidal deaths among children and adolescents in Ankara between 2001 and 2006.

[Ankara'da 2001-2006 yıllarında intihara bağlı çocuk ve adölesan ölümleri]

Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences. 2010; 30(2): 474-81.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

175

CODE 1175

Yavuz MS, Tatlisumak E, Ozyurt B, Asirdizer M.

The effect of gender in personnel identification from auricle morphology.

[Kulak kepçesi morfolojisinden kimliklendirmede gözlemcilerin cinsitetinin etkisi]

Journal of Forensic Science. Article in Evaluation.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

174

CODE 1174

Asirdizer M, Yavuz MS, Zeyfeoglu Y, Ulucay T, Dizdar MG, Aygun A.

2003-2009 yılları arasında Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Polikliniği'ne  başvurmuş motosiklet/motorlu bisiklet ve bisiklet kazalarında yaralanmış olguların değerlendirilmesi.

[The evaluation of cases which applied to Polyclinic of Forensic Medicine Department of Medical School of Celal Bayar University after motorcycle/ motor-bicycle and bicycle accidents between 2003 and 2009 years]

Adli Tıp Dergisi, 2009; 23(3): 17-26. 

Journal of Forensic Medicine (Turkish Publication), 2009; 23(3): 17-26.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

173

CODE 1173

Asirdizer M, Yavuz MS.

Çocukta kafatasındaki kemik eksikliğinin sürekli organ işlevi zayıflaması-yitirilmesi kapsamında değerlendirilmesi.

[The evaluation of cranial defects in children within the weakness or lost of organ functions]

Adli Tıp Dergisi, 2010; 24(1): 32-9. 

Journal of Forensic Medicine (Turkish Publication), 2010; 24(1): 32-9.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

172

CODE 1172

 Asirdizer M, Yavuz MS.

A Comparative and comprehensive analysis of nonsexual assaults.

[Cinsellik dışı saldırıların karşılaştırmalı ve kapsamlı analizi]

Journal of Forensic Science. Early View: Available online at: onlinelibrary.wiley.com. doi: 10.1111/j.1556-4029.2011.01763.x

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

171

CODE 1171

Ulucay T, Dizdar MG, Yavuz MS, Asirdizer M.

The importance of medico-legal evaluation in a case with intraabdominal gossypiboma.

[İntraabdominal gossipibomalı bir olguda adli tıbbi değerlendirmenin önemi]

Forensic Science International. 2010; 198(1-3): e15-e18. 

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

170

CODE 1170

Asirdizer M, Tatlisumak E, Ozyurt B, Yavuz MS.

Determination of the limits of usabilitiy of auricle morphology for personnel identification.

[Kimliklendirme için kulak kepçesi morfolojisinin kullanılabilirlik sınırlarının tanımlanması]

American Journal of Forensic Medicine and Pathology. Article in Evaluation.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

169

CODE 1169

Dizdar MG,  Ulucay T, Tuyji Y. Tatlisumak E, Asirdizer M, Yavuz MS.

The medico-legal aspect of the permanent deformation of the face: case report and review of literature. 

[Yüzde daimi değişikliğin adli tıbbi boyutu: olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi.

 

Türkiye Klinikleri Adli Tıp Dergisi, 2011; 8(1): 43-9. 

Turkiye Klinikleri Journal of Forensic Medicine, 2011; 8(1): 43-9.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

168

CODE 1168

Asirdizer M, Gurpinar T, Yavuz MS

Toksikolojik, klinik ve adli tıp yönleriyle etilen glikol zehirlenmesi.

[Ethylene glycol poisoning with aspect of toxicological, clinical and forensic medical].

Türkiye Klinikleri Adli Tıp Dergisi, 2010; 7(2): 79-90.  

Turkiye Klinikleri Journal of Forensic Medicine, 2010; 7(2): 79-90.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

167

CODE 1167

Asirdizer M, Tatlisumak E, Ozyurt B, Yavuz MS.

The determination of the limits of the use of auricle morphology for identification.

[Kimliklendirme için kulak kepçesi morfolojisinin sınırlarının tanımlanması]

4th Mediterranean Academy of Forensic Sciences Meeting, 14-18 October 2009, Antalya-Turkey. Poster Presentation. Abstract CD of Poster Presentations. 2009: 111.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

166

CODE 1166

Dizdar MG, Asirdizer M, Ulucay T, Yavuz MS, Tatlisumak E.

The forensic aspect of permanent deformation of the face (case report)

[Yüzde daimi değişikliğin adli yönü (olgu sunumu)].

4th Mediterranean Academy of Forensic Sciences Meeting, 14-18 October 2009, Antalya-Turkey. Poster Presentation. Abstract CD of Poster Presentations. 2009: 83.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

165

CODE 1165

Ulucay T, Dizdar MG, Yavuz MS, Asirdizer M. 

The medico-legal importance of gossypiboma (case report).

[Gossibibomanın adli tıbbi önemi (olgu sunumu)].

4th Mediterranean Academy of Forensic Sciences Meeting, 14-18 October 2009, Antalya-Turkey. Poster Presentation. Abstract CD of Poster Presentations. 2009: 82-3.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

164

CODE 1164

Asirdizer M, Yavuz MS.

A case of shotgun injury which occurred while an unconventional home security alarm system was being checked.

[Alışılmadık bir ev güvenlik alarmı sistemi kontrol edilirken meydana gelen av tüfeği yaralanması olgusu]

Forensic Science International. 2009; 192(1-3): e1-e5. 

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

163

CODE 1163

Asirdizer M, Yavuz MS, Aydin S, Tatlisumak E.

Do regional factors affect the crude suicidal mortality rates? Perspectives from Turkey.

[Bölgesel risk faktörleri, Türkiye’deki kaba intihar ölüm oranlarını etkiliyor mu?]

Adli Tıp Dergisi, 2009; 23(2): 1-10. 

Journal of Forensic Medicine, 2009, 23(2): 1-10.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

162

CODE 1162

Asirdizer M, Yavuz MS.

Evlilik içi ırza geçme.

[Marital rape]

Adli Tıp Dergisi, 2009; 23(2): 35-42. 

Journal of Forensic Medicine, 2009, 23(2): 35-42.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

161

CODE 1161

Yavuz MS, Asirdizer M.

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Polikliniği'ne başvuran aile içi şiddete maruz kalmış kadın olguların analizi.

[Analayze of female cases which exposed to domestic violence and applied to Forensic Medicine Polyclinic of Medical Faculty of Celal Bayar University]

Adli Tıp Dergisi, 2009; 23(1): 15-23. 

Journal of Forensic Medicine, 2009; 23(1): 15-23.

 

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

160

CODE 1160

Asirdizer M, Yavuz MS, Ulucay T, Dizdar MG.

Kesici- delici alet yaralanması sonucu gelişen dev subklavian arter psödoanevrizması.

[Gigantic pseudoaneurysm of subclavian artery following to knife injury]

Türkiye Klinikleri Adli Tıp Dergisi, 2009; 6(2): 92-7. 

Turkiye Klinikleri Journal of Forensic Medicine, 2009; 6(2): 92-7.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

159

CODE 1159

 Yavuz MS, Yavuz MF, Asirdizer M, Dokgoz H.

The demographic features of male sexual assaults.

[Erkeğe yönelik cinsel saldırılarının demografik özellikleri]

6th Annual Meeting of Balkan Academy of Forensic Sciences (BAFS), June 18-21, 2009. Kavala-Greece. Abstract Book, 2009: CLIN-211.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

158

CODE 1158

Asirdizer M, Yavuz MS, Aydin S, Dizdar MG.

Suicides in Turkey between 1996-2005 years: General perspective.

[Türkiye'de 1996-2005 yıları arası intiharlar: Genel Bakış]

The American Journal of Forensic Medicine and Pathology, 2010 Jun; 31(2): 138-45. 

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 01 TIMES

TURKISH ABSTRACT

157

CODE 1157

Yavuz MS,Asirdizer M, Canturk N, Senel Eraslan B, Karadeniz Z.

Robbery related homicides of taxi-drivers in three big cities of Turkey between 1996 and 2006.

[Türkiye'nin üç büyük kentinde, taksi şoförlerine yönelik gasp amaçlı cinayetler, 1996-2006.]

 

Trakya Universitesi Tip Fakultesi Dergisi, 2010; 27(1): 59-64. 

 

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

156

CODE 1156

Asirdizer M.

Sağlık hizmetleriyle ilişkili enfeksiyonların hukuki boyutu.

[Legal aspect of health services related infections]

Sağlıkta Birikim Dergisi, 2009; 1(4): 90-4. 

Journal of Backlog in Health, 2009; 1(4): 90-4.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

155

CODE 1155

Asirdizer M., Yavuz MS.

Kistik higroma ve romatoid artrit tedavileri ile ilişkili rektus abdominus yırtılması sonucu gelişen bir ölüm olgusu.

[A case report: a death due to rupture of rectus abdominus related to cystic hygroma and medical treatment of rheumatoid arhritis.]

Türkiye Klinikleri Adli Tıp Dergisi, 2008; 5(3): 109-17.

Turkiye Klinikleri Journal of Forensic Medicine, 2008; 5(3): 109-17.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

154

CODE 1154

Dizdar MG., Asirdizer M., Yavuz MS.

Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’ne başvuran göz travması olgularının değerlendirilmesi.

[Evaluation of ocular trauma cases applied to Emergency Service of Celal Bayar University Hospital]

Adli Tip Dergisi. 2008; 22(2): 14-20.

Journal of Forensic Medicine (Turkish Journal), 2008; 22(2): 14-20.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

153

CODE 1153

Asirdizer M., Canturk G., Canturk N., Yavuz MS., Sari H.

Analayses of suicidal deaths with shotguns in Istanbul, 1998-2007.

[İstanbul'daki av tüfeği intiharlarının analizi, 1998-2007].

Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery. 2010; 16(1): 47-53.

Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi. 2010; 16(1): 47-53.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 01 TIMES

TURKISH ABSTRACT

152

CODE 1152

Tugcu H., Ozdemir C., Toygar M., Demirel B., Zeyfeoglu Y., Safali M.

Forensic deaths in soldier population.

[Askerlerin adli ölümleri].

18th IAFS Triennial Meeting, 21-25 April 2008, New Orleans-Louisianna. Abstract Book of Congress. 2008; Poster No: 336.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

151

CODE 1151

Asirdizer M., Yavuz MS.

Kistik higroma zemininde rektus abdominus yırtılması sonucu gelişen bir ölüm olgusu.

[A case report: a death due to rupture of rectus abdominus in basis on cystic hygroma.]

3. Ulusal Adli Tıp Kongresi, 17-20 Nisan 2008, Göynük-Antalya. Bildiri Özetleri Kitabı. 2008:17. 

3th National Forensic Medicine Congress, 17-20 April 2008, Goynuk-Antalya. Abstract Book of Congress. 2008:17.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

150

CODE 1150

Dizdar MG., Asirdizer M., Yavuz MS.

Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’ne başvuran göz travması olguları.

[Ocular trauma cases applied to Emergency Service of Celal Bayar University Hospital]

3. Ulusal Adli Tıp Kongresi, 17-20 Nisan 2008, Göynük-Antalya. Bildiri Özetleri Kitabı. 2008:18. 

3th National Forensic Medicine Congress, 17-20 April 2008, Goynuk-Antalya. Abstract Book of Congress.2008:18.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

149

CODE 1149

Karaaslan T., Yavuz MS., Gorgulu A., Senol N., Albayrak SB.

Skalpten tanjansiyel geçerek akut subdural ve intraserebral hematoma neden olan bir mermi çekirdeği yaralanması olgusu.

[A bullet injury cause to acute subdural and intracerebral hemorrhage after crossed from scalp as tangentially]

Adli Tıp Dergisi, 2005; 19(2): 6-8.

Journal of Forensic Medicine (Turkish Journal), 2005; 19(2): 6-8.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

148

CODE 1148

Tatlisumak E., Ovali GY., Asirdizer M., Aslan A., Ozyurt B., Bayindir P., Tarhan S.

CT study on morphometry of frontal sinus.

[Frontal sinüsün morfometri üzerinde CT çalışması]

Clinical Anatomy. 2008; 21(4): 287-93.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 04 TIMES

TURKISH ABSTRACT

ADDITIONALY, A FIGURE OF THIS ARTICLE WAS ACCEPTED AS COVER PICTURE OF THE JOURNAL OF CLINICAL ANATOMY.

AYRICA BU MAKALENİN BİR RESMİ, JOURNAL OF CLINICAL ANATOMY'NİN KAPAK RESMİ OLARAK KABUL EDİLMİŞTİR.

cover.jpg

mayo-clinic.jpg

147

CODE 1147

Gullucayir S, Asirdizer M, Yavuz MS, Zeyfeoglu Y, Ulucay T.

Criminal and legal responsibilities in Tourette’s syndrome

[Tourette Sendromunda, hukuki ve cezai sorumluluklar]

Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences. 2009; 46(3): 221-5. 

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

146

CODE 1146

Yavuz MS., Buyukyavuz I., Savas C., Ozguner F., Kupeli A., Asirdizer M.

A battered child case with duodenal perforation.

[Doudenal perferasyonlu bir çocuk istismarı olgusu]

Journal of Forensic and Legal Medicine. 2008; 15(4): 259-62.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

145

CODE 1145

Ulucay T, Gullucayir S, Yavuz MS,  Zeyfeoglu Y, Erbuyun K, Asirdizer M.  

Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi acil servisine başvuran çocukluk çağı travmalarına bağlı yaralanmalar.

[The cases applied to emergency service of Celal Bayar University Hospital after traumas occurred in childhood]

6. Anadolu Adli Bilimler Kongresi, 6-9 Eylül 2007, Manisa. Kongre Kitabı. 2007:137-41

6th Anatolian Forensic Sciences Congress. 6-9 September 2007, Manisa. Congress Book. 2007:137-41.

 

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 01 TIMES

TURKISH ABSTRACT

144

CODE 1144

 Asirdizer M, Yavuz MS, Gullucayir S, Zeyfeoglu Y, Erbuyun K, Ulucay T.

CBÜ Hastanesi acil servisine başvuran ev kazalarına bağlı yaralanmalar.

[The cases aplied to emergency service of Celal Bayar University Hospital due to home accidents]

6. Anadolu Adli Bilimler Kongresi, 6-9 Eylül 2007, Manisa. Kongre Kitabı. 2007:108-13.

6th Anatolian Forensic Sciences Congress. 6-9 September 2007, Manisa. Congress Book. 2007:108-138.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 02 TIMES

TURKISH ABSTRACT

143

CODE 1143

Yavuz MS, Asirdizer M,  Ulucay T, Zeyfeoglu Y, Erbuyun K, Gullucayir S.

İş kazası sonucu acil servise müracaat eden olgular.

[Applied to emergenncy service due to industrial accidents]

6. Anadolu Adli Bilimler Kongresi, 6-9 Eylül 2007, Manisa. Kongre Kitabı. 2007:102-7.

6th Anatolian Forensic Sciences Congress. 6-9 September 2007, Manisa. Congress Book. 2007:102-7. 

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

142

CODE 1142

Gullucayir S, Asirdizer M, Yavuz MS, Zeyfeoglu Y, Ulucay T.

Tourette sendromlu olguda yasal sorumluluklar.

[Legal responsibilities in a case with Tourette syndrome]

6. Anadolu Adli Bilimler Kongresi, 6-9 Eylül 2007, Manisa. Kongre Kitabı. 2007:13-7.

6th Anatolian Forensic Sciences Congress. 6-9 September 2007, Manisa. Congress Book. 2007:13-7. 

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

141

CODE 1141

Cansunar FN, Yavuz MS.

Birinci basamakta adli psikiyatri muayenelerinde dikkat edilmesi gereken hususlar.

[The Points Required Attention at Primary Health Care in Forensic Psychiatric Examination]

Türkiye Klinikleri, Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi.  2006; 2(50): 63-67.

Turkiye Klinikleri Journal of Surgical Medical Sciences.  2006; 2(50): 63-67.

 

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

140

CODE 1140

Ekerbicer N, Zeyfeoglu Y.

Akut ölümlerin patofizyolojisi.

[Pathophysiology of sudden death]

Türkiye Klinikleri, Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi.  2006; 2(50): 79-86.

Turkiye Klinikleri Journal of Surgical Medical Sciences.  2006; 2(50): 79-86.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

139

CODE 1139

Gurpinar T, Asirdizer M.

Zehirlenmelerde hekim sorumluluğu

 

[The responsibility of physicians in intoxications]

 

Türkiye Klinikleri, Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi.  2006; 2(50): 56-62.

Turkiye Klinikleri Journal of Surgical Medical Sciences.  2006; 2(50): 56-62.

 

 

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 03 TIMES

TURKISH ABSTRACT

138

CODE 1138

Zeyfeoglu Y.

Acil hekiminin hukuki yükümlülükleri.

[Emergency Pyhsician’s Civil And Criminal Liability]

 

Türkiye Klinikleri, Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi.  2006; 2(50): 10-19.

Turkiye Klinikleri Journal of Surgical Medical Sciences.  2006; 2(50): 10-19.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 01 TIMES

TURKISH ABSTRACT

137

CODE 1137

Yavuz MF, Yavuz MS.

Adli rapor standardizasyonu ve adli raporlarda görülen eksiklikler.

[Standardization and deficiencies of forensic reports]

 

Türkiye Klinikleri, Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi.  2006; 2(50): 28-33.

Turkiye Klinikleri Journal of Surgical Medical Sciences.  2006; 2(50): 28-33.

 

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 02 TIMES

TURKISH ABSTRACT

136

CODE 1136

Yavuz MS.

Tıbbi kayıtların düzenlenmesi ve saklanmasında görülen eksiklikler ve hukuki sonuçları.

[Deficiencies in registration and storing of medical records and juridical responsibilities belong to them]

 

Türkiye Klinikleri, Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi.  2006; 2(50): 20-27.

Turkiye Klinikleri Journal of Surgical Medical Sciences.  2006; 2(50): 20-27.

 

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 02 TIMES

TURKISH ABSTRACT

135

CODE 1135

Asirdizer M.

Acil servislere başvuran çocuk ve kadın istismarı olgularına hekimlerin yaklaşımı

[The attitudes of medical doctors to child abuse or women abuse victims applied to emergency services]

 

Türkiye Klinikleri, Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi.  2006; 2(50): 39-48.

Turkiye Klinikleri Journal of Surgical Medical Sciences.  2006; 2(50): 39-48.

 

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 06 TIMES

TURKISH ABSTRACT

134

CODE 1134

Asirdizer M.

Editörden

[Editorial]

 

Türkiye Klinikleri, Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi.  2006; 2(50): I.

Turkiye Klinikleri Journal of Surgical Medical Sciences.  2006; 2(50): I.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

131

CODE 1131

Tatlisumak E., Inan S., Asirdizer M., Apaydin N., Hayretdag C., Kose C., Tekdemir I.

Defining the macroscopic and microscopic findings of experimental focal brain ischemia in rats from a forensic scientist’s point of view.

[Adli tıp uzmanı'nın görüş açısından sıçanlardaki deneysel fokal beyin iskemisinin makroskobik ve mikroskobik bulgularının tanımlanması]

The American Journal of Forensic Medicine and Pathology, 2009; 30(1): 26-31.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

130

CODE 1130

Buyukyavuz BI., Yavuz MS., Savas C., Ozguner IF., Cubukcu SE.

Travmalı çocuk hastalara Çocuk Cerrahisi Kliniğinden bakış: geriye yönelik 10 yıllık çalışma.

[The evaluation of childhood traumas by Pediatric Surgery Department: Ten years retrospective study]

Adli Tıp Dergisi, 2006; 20(3): 12-17.

Journal of Forensic Medicine (Turkish Publication), 2006; 20(3): 12-17.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 01 TIMES

TURKISH ABSTRACT

129

CODE 1129

Zeyfeoglu Y., Ulucay T., Yavuz MS., Asirdizer M.

Adli tıbbi uygulamalarda hatalı tanımlama; yanlış karar: Olgu sunumu.

[Incorrect identification in forensic medicine (wrong conclusion): a case report]

Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi, 2010; 16(2): 185-8.

Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery, 2010; 16(2): 185-8.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

128

CODE 1128

Asirdizer M., Yavuz MS., Zeyfeoglu Y., Tatlisumak E.

The evaluation of a complex medico-legal case with syncope, diffuse subcutaneous emphysema, bilateral pneumothorax and eustachian valve.

[Senkop, yaygın subkutan amfizem, bilateral pnömotoraks ve östakian valf bulunan karmaşık bir mediko-legal olgunun değerlendirilmesi]

Adli Tıp Dergisi, 2007, 21(3): 41-7.

Journal of Forensic Medicine (Turkish Journal), 2007, 21(3): 41-7.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

127

CODE 1127

Tatlisumak E., Yilmaz G., Aslan A., Asirdizer M., Zeyfeoglu Y., Tarhan S.

Identification of unknown bodies by using CT images of frontal sinus.

[Frontal sinüs BT lerinin kullanımı ile kimliği meçhul cesetlerde, kimlik tayini]

Forensic Science International, 2007; 166 (1): 42-8.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 15 TIMES

TURKISH ABSTRACT

126

CODE 1126

Gurpinar T., Asirdizer M.

Baryum bileşikleriyle meydana gelen intoksikasyonlar.

[The intoxications due to barium compounds]

Toksikoloji Dergisi, 2007: 5 (1-2): 5-9, 

The Turkish Journal of Toxicology, 2007; 5(1-2): 5-9.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

125

CODE 1125

Asirdizer M., Yavuz MS., Zeyfeoglu Y.

20. Basım yılında Adli Tıp Dergisi’nin kalitatif ve kantitatif değerlendirilmesi.

[Qualitative and quantitative evaluation of the Journal of Forensic Medicine during 20th publication year] 

Adli Tıp Dergisi, 2006, 20(2): 1-14.

Journal of Forensic Medicine (Turkish Journal), 2006, 20(2): 1-14.  

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

124

CODE 1124

Ulucay T., Ziver A., Zeyfeoglu Y., Yavuz MS., Asirdizer M.

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Polikliniği’ ne başvuran olguların değerlendirilmesi.

[The evaluation of cases which applied to Forensic Medicine Polyclinic of Medical Faculty of Celal Bayar University]

Adli Tıp Dergisi, 2006, 20(2): 22-29.

Journal of Forensic Medicine (Turkish Journal), 2006, 20(2): 22-29.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 01 TIMES

TURKISH ABSTRACT

123

CODE 1123

Asirdizer M., Yavuz MS., Zeyfeoglu Y.

20. Basım yılında Adli Tıp Dergisi’nin kalitatif ve kantitatif değerlendirilmesi.

[Qualitative and quantitative evaluation of the Journal of Forensic Medicine during 20th publication year] 

13. Ulusal Adli Tıp Günleri, 8-11 Kasım 2006, Antalya. Paneller ve Poster Bildirileri Kitabı. s:253.

13th National Forensic Medicine Days, 8-12 November 2006, Antalya. Panels and Poster Presentations Book. pp:253.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

122

CODE 1122

Zeyfeoglu Y., Ulucay T., Yavuz MS., Asirdizer M.

Bir olgu nedeniyle adli tıbbi uygulamalarda hatalı tanımlama = yanlış karar.

[The mistaken definition in forensic medicine = false decision: a case report]

13. Ulusal Adli Tıp Günleri, 8-11 Kasım 2006, Antalya. Paneller ve Poster Bildirileri Kitabı. s:260-3.

13th National Forensic Medicine Days, 8-12 November 2006, Antalya. Panels and Poster Presentations Book. pp:260-3.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

121

CODE 1121

Ulucay T., Ziver A., Zeyfeoglu Y., Yavuz MS., Asirdizer M.

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Polikliniği’ ne başvuran olguların değerlendirilmesi.

[The evaluation of cases which applied to Forensic Medicine Polyclinic of Medical Faculty of Celal Bayar University]

5. Anadolu Adli Bilimler Kongresi, 8-10 Eylül 2006, Samsun. Kongre Özet Kitabı. s:32

5th Anatolian Forensic Sciences Congress.8-10 September 2006, Samsun. Congress Abstract Book. pp:32.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

120

CODE 1120

Asirdizer M., Zeyfeoglu Y., Ziver A.

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Polikliniği’ ne başvuran trafik kazalarına bağlı yaralanmalar.

[The cases who applied to Forensic Medicine Department of Celal Bayar University Hospital  after injured  due to traffic accidents]

Adli Bilimler Dergisi 2006, 5(3): 15-22.

Turkish Journal of Forensic Science, 2006, 5(3): 15-22.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 03 TIMES

TURKISH ABSTRACT

119

CODE 1119

Tatlisumak E., Ovali GY., Asirdizer M., Aslan A., Ozyurt B., Bayindir P., Tarhan S.

CT study on morphometry of frontal sinus.

[Frontal sinüsün morfometri üzerinde CT çalışması]

10th National Anatomy Congress with International Participation. September 6-10,2006, Bodrum-Turkey. Neuroanatomy. 2006; 5 (Suppl. 2): 44.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

118

CODE 1118

Tatlisumak E., Inan S., Asirdizer M., Apaydin N., Hayretdag C., Kose C., Tekdemir I.

Defining the macroscopic and microscopic findings of experimental focal brain ischemia in rats from a forensic scientist’s point of view.

[Adli tıp uzmanı'nın görüş açısından sıçanlardaki deneysel fokal beyin iskemisinin makroskobik ve mikroskobik bulgularının tanımlanması]

10th National Anatomy Congress with International Participation. September 6-10,2006, Bodrum-Turkey. Neuroanatomy. 2006; 5 (Suppl. 2): 4.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

117

CODE 1117

Asirdizer M., Yavuz MS., Zeyfeoglu Y., Tatlisumak E.

The evaluation of a complex medico-legal case with syncope, diffuse subcutaneous emphysema, bilateral pneumothorax and eustachian valve.

[Senkop, yaygın subkutan amfizem, bilateral pnömotoraks ve östakian valf bulunan karmaşık bir mediko-legal olgunun değerlendirilmesi]

The Balkan Academy of Forensic Sciences (BAFS) Congress 2006 - Stara Zagora, Bulgaria, June 08, 2006. Summary Book. pp:25.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 02 TIMES

TURKISH ABSTRACT

116

CODE 1116

Yavuz MS., Buyukyavuz I., Savas C., Ozguner F., Kupeli A., Asirdizer M.

A battered child case with duodenal perforation.

[Doudenal perferasyonlu bir çocuk istismarı olgusu]

The Balkan Academy of Forensic Sciences (BAFS) Congress 2006 - Stara Zagora, Bulgaria, June 08, 2006. Summary Book. pp:82.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

115

CODE 1115

Asirdizer M., Tatlisumak E.

The role of eustachian valve and patent foramen ovale on sudden death.

[Östakien valf ve patent foramen ovale'nin ani ölüm üzerine etkisi]

The Journal of Clinical Forensic Medicine. 2006 Jul; 13(5):262-7.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 06 TIMES

TURKISH ABSTRACT

ADDITIONALY, THIS ARTICLE WAS ATTRUBUTED AS 27TH AMONG TOP 100 READ PUBLICATIONS ABOUT ATRIAL FIBRILATION

AYRICA BU MAKALE ATRIAL FİBRİLASYON KONUSUNDA DÜNYADA EN ÇOK OKUNAN 100 MAKALE ARASINDA 27. SIRADA YER ALMIŞTIR.

DETAIL IMFORMATION /  AYRINTILI BİLGİ: http://www.ionchannels.org/newsletters/atrial-fibrillation-2006-lit.html

 

114

CODE 1114

Tatlisumak E., Yilmaz G., Aslan A., Asirdizer M., Zeyfeoglu Y., Tarhan S.

Identification of unknown bodies by using CT images of frontal sinus.

[Frontal sinüs BT lerinin kullanımı ile kimliği meçhul cesetlerde, kimlik tayini]

4th Asian-Pacific International Congress of Anatomists, 7-10 September 2005, Kusadasi, TURKEY, Congress Summary Book, pp 65.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

113

CODE 1113

Asirdizer M., Zeyfeoglu Y.

Case report: femoral and tibial fractures in child with myelomeningocele.

[Olgu sunumu: meningomyeloselli bir çocukta femoral ve tibial fraktürler]

Journal of Clinical Forensic Medicine, 2005; 12(2): 93-97.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 08 TIMES

TURKISH ABSTRACT

112

CODE 1112

Asirdizer M., Yavuz MS., Albek E., Canturk G.

Infant and adolescent deaths due to home accidents in Istanbul.

[İstanbul' da ev kazalarına bağlı çocuk ve ergin ölümleri]

Turkish Journal of Pediatrics, 2005; 47(2): 141-9.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 22 TIMES

TURKISH ABSTRACT

111

CODE 1111

Kupeli A., Baydar CL., Yavuz MS., Demirer M.

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’ na gönderilen birinci basamak adli raporlarda görülen eksiklikler.

[The deficiency of medico-legal reports on first step which send to the Department of Forensic Medicine, Suleyman Demirel University, Medical School]

4. Anadolu Adli Bilimler Kongresi, 2005-Denizli. Kongre Özet Kitabı.

4th Anatolian Congress of Forensic Sciences, 2005-Denizli, Summary Book of Congress.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 03 TIMES

TURKISH ABSTRACT

110

CODE 1110

Demirer M., Yavuz MS., Baydar CL., Kupeli A.

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’ na müracaat eden adli olgular.

[The medico-legal cases applied to the Department of Forensic Medicine, Suleyman Demirel University, Medical School]

12. Ulusal Adli Tıp Günleri, Adli Tıp Kurumu, Antalya-2005, Kongre Kitabı.

12th National Forensic Medicine Days, Council of Forensic Medicine, Antalya-2005, Book of Congress.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 03 TIMES

TURKISH ABSTRACT

109

CODE 1109

Kocak A., Aktas EO., Zeyfeoglu Y.

Tıp fakültesi uzmanlık öğrencileri arasında emniyet kemeri ve çocuk koltuğu kullanım yaygınlığı.

[Safety belt and child seat among teaching assistants of faculty of medicine]

Trafik ve Yol Güvenliği Kongresi, Özet ve Bildiri Kitabi 2005; 4(4):41-7.

Traffic and Road Safety Congress, 2005. Congress Summary and Presentation Book.2005; 4(4):41-7.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 03 TIMES

TURKISH ABSTRACT

108

CODE 1108

Tugcu H., Zeyfeoglu Y., Toygar M., Safalı M.

Kimyasal ajanlara bağlı ölümlerde otopsi güvenliği.

[Autopsy safety in deaths due to chemical agents]

2. Ulusal NBC Sempozyumu, 8-9 Kasım 2005, Ankara, Kongre Özet Kitabı.

2nd National NBC Symposium, 8-9 November 2005, Ankara TURKEY, Congress Summary Book.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

107

CODE 1107

Mandiracioglu A., Hanci IH., Zeyfeoglu Y., Luleci E.

Attitudes of Turkish medical students to forensic autopsies.

[Türk tıp öğrencilerinin adli otopsilere yaklaşımı]

Education for Primary Care, 2004; 15(2): 265-72.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

106

CODE 1106

Esiyok B., Hanci IH., Ozdemir C., Yelken N., Zeyfeoğlu Y.

Adli hemşirelik.

[Forensic nursing]

STED, 2004, 13(5): 171-3.

STED (Turkish Journal), 2004, 13(5): 171-3.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

105

CODE 1105

Ozguner IF., Buyukyavuz BI., Savas C., Yavuz MS., Okutan H.

Clinical experience of removing aerodigestive tract foreign bodies with rigid endoscopy in children.

[Çocuklarda hava-gıda yolunda kalmış yabancı cisimlerin rijit endoskopi ile klinik araştırması]

Pediatric Emergency Care, 2004; 20(10), 671-3.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 10 TIMES

TURKISH ABSTRACT

104

CODE 1104

Kirbiyik S., Kisioglu AN., Yavuz MS.

Isparta ili kent merkezi ölüm kayıtlarının geçerliliğinin değerlendirilmesi.

[The evaluation of validity of death records in city center of Isparta] 

9. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. 2004- Ankara. Kongre Özet Kitabı, s: 392.

9th National Congress of Public Health. 2004-Ankara, Summary Book of Congress. pp: 392.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

103

CODE 1103

Kirbiyik S., Kisioglu AN., Yavuz MS.

Isparta ili kent merkezinde beklenen yaşam süresi, mortalite ölçütleri ve ölüm nedenleri.

[Expected life spell, mortality criterions and causes of death in city center of Isparta]

9. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. 2004- Ankara. Kongre Özet Kitabı, s: 391.

9th National Congress of Public Health. 2004-Ankara, Summary Book of Congress. pp: 391.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

102

CODE 1102

Yavuz MS., Buyukyavuz BI., Savas C., Kupeli A.

Distal pankreatektominin uzuv zaafı yönünden değerlendirilmesi.

[Evaluation of distal pancreatectomy with the aspect of organ insufficiency (case report)]

Adli Tıp Dergisi, 2004; 18(2), 23-6.

Journal of Forensic Medicine (Turkish Journal), 2004; 18(2), 23-6.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

101

CODE 1101

Oyar O., Yavuz MS., Koroglu M.

Vücut içerisinde kalmış ve zamanla değişime uğramış bir mermi çekirdeği; olgu sunumu.

[A bullet that remained and deformed in the body: case report]

Adli Bilimler Dergisi, 2004; 3(1), 41-5.

The Turkish Journal of Forensic Sciences, 2004; 3(1), 41-5.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 02 TIMES

TURKISH ABSTRACT

100

CODE 1100

Yavuz MS., Tomruk O., Baydar CL., Kupeli A.

Kaza sonucu yüksekten düşme nedeni ile acil servise müracaat eden olgular.

[Evaluation of accidental fall from high cases who admitted to emergency service]

Adli Tıp Dergisi, 2004; 18(3-4): 8-12.

Journal of Forensic Medicine (Turkish Journal), 2004; 18(3-4): 8-12.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 03 TIMES

TURKISH ABSTRACT

099

CODE 1099

Yavuz MS., Tomruk O., Baydar CL., Kupeli A.

Kaza sonucu yüksekten düşme nedeni ile acil servise müracaat eden olgular.

[Evaluation of accidental fall from high cases who admitted to emergency service]

11. Ulusal Adli Tıp Günleri, Adli Tıp Kurumu, Antalya-2004, Kongre Kitabı. s:119.

11th National Forensic Medicine Days, Council of Forensic Medicine, Antalya-2004, Summary Book of Congress. pp:119.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

098

CODE 1098

Yavuz MS., Aydin S.

Birinci basamakta adli olgu ve adli rapor düzenleme.

[Medico-legal case and arrange of medico-legal report for first step]

Aile Hekimliği Dergisi. 2004; 8 (1), 30-33.

The Journal of Familial Practitioners (Turkish Journal), 2004; 8(1): 30-33.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 03 TIMES

TURKISH ABSTRACT

097

CODE 1097

Asirdizer M., Yavuz MS., Sari H., Canturk G., Yorulmaz C.

Unusual torture methods and mass murders applied by a terror organization.

[Bir terör örgütü tarafından uygulanmış alışılmadık işkence metotları ve toplu katliamlar]

The American Journal of Forensic Medicine and Pathology, 2004; 25(4): 314-20.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 07 TIMES

TURKISH ABSTRACT

096

CODE 1096

Yavuz MS., Asirdizer M., Cetin G., Yavuz MF., Cansunar FN., Kolusayin O.

The deaths due to terrorist bombings in Istanbul (Turkey).

[İstanbul' da terörist bombalamalara bağlı ölümler]

Journal of Clinical Forensic Medicine, 2004; 11(6): 308-15.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 05 TIMES

TURKISH ABSTRACT

095

CODE 1095

Asirdizer M., Yavuz MS., Buken E., Daglar S., Uzun I.

Medico-legal evaluation of vascular injuries of limbs in Turkey.

[Ekstremite damar yaralanmalarının Türkiye’deki mediko-legal değerlendirmesi]

Journal of Clinical Forensic Medicine, 2004, 11(2). 59-64.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 10 TIMES

TURKISH ABSTRACT

094

CODE 1094

Asirdizer M.

Türkiye’de otopsi teknisyenliği.

[Autopsy technicians in Turkey]

Adli Bilimler Dergisi, 2004; 3(4): 55-9.

Turkish Journal of Forensic Sciences, 2004; 3(4): 55-9.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

093

CODE 1093

Aydin S., Yavuz MS., Asirdizer M.

Bir grup tıp fakültesi öğrencisinin aile içi şiddet yaşantıları.

[The exposures to domestic violence of students of the medical schools]

6. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa-2004, s: 120. 

6th National Congress of Family Practitioners, Uludag University, Medical School, Bursa-2004, Summary book of Congress, pp: 120.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 02 TIMES

TURKISH ABSTRACT

092

CODE 1092

Yavuz MS., Asirdizer M., Cetin G., Gunay Balci Y., Altinkok M.

The correlation between skull fractures and intracranial lesions due to traffic accidents.

[Trafik kazalarına bağlı kafatası kırıkları ve intrakranyal lezyonlar arasındaki ilişki]

The American Journal of Forensic Medicine and Pathology, 2003; 24(4): 339-45.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 10 TIMES

TURKISH ABSTRACT

091

CODE 1091

Yorulmaz C., Arican N., Afacan I., Dokgoz H., Asirdizer M.

Pleural effusion in bodies recovered from water.

[Sudan çıkartılan cesetlerde plevral effüzyon]

Forensic Sciences International, 2003; 136: 16-21.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 21 TIMES

TURKISH ABSTRACT

090

CODE 1090

Canturk G., Sari H., Asirdizer M., Gurpinarli Z., Yavuz MS.

Postmortem alkol seviyeleri değişiklikleri: +4 ˚C derecede uygulanan bir çalışma.

[Changes of postmortem alcohol levels: a study was performed invitro at degree ˚C +4]

Adli Tıp Dergisi, 2003; 17 (1). 11-9.

Journal of Forensic Medicine (Turkish Journal), 2003; 11 (1): 11-9.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

089

CODE 1089

Yildiz G., Yavuz MF., Asirdizer M., Yavuz MS.

Tükürük kalıntılarından cilt sürüntü yöntemi ile amilaz tespiti.

[The identification of amylase recovered from retains of saliva by dermal swabbing]

Adli Tıp Dergisi, 2003; 17 (1). 1-10.

Journal of Forensic Medicine (Turkish Journal), 2003; 17 (1): 1-10.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 01 TIMES

TURKISH ABSTRACT

088

CODE 1088

Yavuz MS., Asirdizer M.

Araç içi trafik kazası sonucu suda boğulma tehlikesi geçiren bir olgunun klinik, laboratuar ve radyolojik bulguları.

[Clinical, laboratory and radiological findings for a near-drowning case caused by traffic accident in automobile]

Adli Bilimler Dergisi, 2003; 2(1): 7-12.

Turkish Journal of Forensic Sciences, 2003; 2(1): 7-12.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

087

CODE 1087

Golge ZB., Yavuz MF., Muderrisoglu S., Yavuz MS.

Turkish university student's attitudes toward rape.

[Türk üniversite öğrencilerinin ırza geçme karşısında yaklaşımları]

Sex Roles. 2003; 21(4), 653-61.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 11 TIMES

TURKISH ABSTRACT

086

CODE 1086

Yavuz., MS., Birgen, N., Cetin, G.

Who was the driver?

[Sürücü kim di?]

3rd European Academy of Forensic Science Meeting, 2003, Istanbul-Turkey, Book of Congress; pp: 23.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 00 TIMES

TURKISH ABSTRACT

085

CODE 1085

Yavuz MS., Ozguner IF.

Okul öncesi dönem zehirlenme olgularının değerlendirilmesi.

[Evaluation of preschool period toxicity cases]

Adli Tıp Dergisi, 2003; 17(2): 22-7.

Journal of Forensic Medicine (Turkish Journal), 2003; 17(2): 22-7.

ENGLISH ABSTRACT

THIS ARTICLE CITED 01 TIMES

TURKISH