Make your own free website on Tripod.com

baslik-mikst.jpg

OUR DEPARTMENT'S MANUSCRIPTS
ALL MANUSCRIPTS
YAVUZ'S MANUSCRIPTS
ASIRDIZER'S MANUSCRIPTS
ZEYFEOGLU'S MANUSCRIPTS
DIZDAR'S MANUSCRIPTS
TUYJI'S MANUSCRIPTS
CITATION FORMS

CODE: 1021
 

PENETRAN KALP YARALANMALARINDA BAZI YAŞAMSAL KRİTERLER: 444 OTOPSİ OLGUSU İLE 105 YAŞAYAN OLGUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

 

Sarı H, Aşırdizer M, Okudan M, Cansunar FN, Kolusayın Ö.

 

Adli Tıp Dergisi, 1995; 11(1-4). 11-22.

 

 

ÖZET

 

Penetran kalp yaralanmalarına maruz kalmış, kimilerin yaşamlarını sürdürebilmeleri, olay yen ve hastanelerde yapılan ilk müdahalede gecikilmemesi ve müracaattaki vital bulguların stabilliği gibi ana kriterlerin yanı sıra, yaralanmaya neden olan etken, yaralanmanın kalpteki yen ve sayısı, vücuttaki yara sayısı, eşlik eden başka organ yarası olup-olmadığı, tamponad bulunup-bulunmadığı gibi kriterlere ve ameliyat olan olgularda komplikasyon gelişip-gelişmemesine bağlıdır.

 

Bu temel kriterler çerçevesinde, 1989 ile 1993 yılları arasında penetran kalp yaralanmasına maruz kalarak ölen ve Adlı Tıp Kurumu, Morg ihtisas Dairesi’ nce cesedine otopsi uygulanan 444 olgu ile, yaralanarak, hakkında rapor düzenlenmek üzere, yaralanma mahallindeki sağlık kurumlarınca düzenlenmiş tıbbı belgelen Adlı Tıp Kurumunun II ve III ihtisas Kurullarına gönderilmiş 105 olgu, karşılıklı iki grupta mukayese edilerek, diğer literatür bulguları ile irdelenmiştir.

 

Çalışmamızda elde edilen bulgular, kesici ve/veya delici aletlerle yaralananların, ateşli silahlarla yaralananlara göre, kalpte ve vücutlarında tek yarası olanların, birden çok yarası olanlara göre, yalnız kalp yaralanması bulunanların, diğer iç organlarda da yaralanması olanlara göre, yaralanma sırasında tamponad oluşanların, oluşmayanlara göre yaşama oranlarının yüksek olduğu şeklindeki literatür bulguları ile uyumlu bulunmuş olup, sağ veya sol ventrikül yaralanmalarından hangisinin yaşayabilirlik için daha uygun olduğu konusunda her ikisi için, her iki grupta benzer sonuçlar elde edilmiştir.

 

Ameliyat sonrası donemde bazı erken ve geç donem komplikasyonlar ile karşılaşılmış olup, otopsi grubunda yaptığımız araştırmada hastaneye ulaşmadan veya olu duhul eden olguların sayısındaki yükseklik, ülkemizde nakil ve ambulans hizmetlerinin yetersiz olması buna sebep oluşturduğu kanısını doğurmuştur.

 

Anahtar kelimeler: kalp yaralanmaları, kalp tamponadı.

SİTE EDEN:

1. Bilge Y. Adli Bilimlere Ait Kaynaklar Özet Kitabı, Palme Yayıncılık, Ankara, 2003, s:144, 464.

LÜTFEN YAYINLARIMIZA YAPTIGINIZ SİTASYONLARI, SİTASYON FORMU' NU DOLDURARAK BİZE BİLDİRİNİZ. TEŞEKKÜR EDERİZ.
 
 
PLEASE GIVE INFORMATION US BY USING CITATION FORM, IF YOU CITED TO OUR MANUSCRIPTS, THANK YOU.
 

© COPYRIGHT, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALI