Make your own free website on Tripod.com

baslik-mikst.jpg

OUR DEPARTMENT'S MANUSCRIPTS
ALL MANUSCRIPTS
YAVUZ'S MANUSCRIPTS
ASIRDIZER'S MANUSCRIPTS
ZEYFEOGLU'S MANUSCRIPTS
DIZDAR'S MANUSCRIPTS
TUYJI'S MANUSCRIPTS
CITATION FORMS

CODE: 1022
 

SPONTON KALP RÜPTÜRÜNE BAĞLI ÖLÜMLER (OTOPSİ PROFİLİ)

 

 

Aşırdizer M, Cansunar FN, Yavuz MS, Sarı H.

 

Haydarpaşa Kardiyoloji ve Kardiyovaskular Cerrahi Bülteni, 1995; 3(2). 108-12.

 

 

ÖZET

 

Spontan kalp rüptürleri, gelişmiş ülkelerdeki morbidite ve mortalitenin ilk nedeni olarak gösterilen kalp hastalıklarının bazılarının bir komplikasyonu olarak gelişebilmekte ve bit kalp hastalıkları arasında da akııt miyokard infarktüsleri daha önemli bir yer tutmaktadır.

 

Spontan kalp rüptürleri, gelişmiş ülkelerdeki morbidite ve mortalitenin ilk nedeni olarak gösterilen kalp hastalıklarının bazılarının bir komplikasyonu olarak gelişebilmekte ve bu kalp hastalıkları arasında da akut miyokard infarktüsleri daha önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmada, 946' sı kalp hastalıkları sonucu ölen, 10816 ölüm olgusuna ait otopsi raporları retrospektif olarak incelenmiş; 10 olguda spontan kalp rüptürleri sonucu gelişen tamponadın ölüm etkeni olduğu tarif edilmiştir. Bunlardan 5' inde eski infarkt nedbeleri, 2' sinde atrium anevrizmaları, 1’ inde miyokardit, 1’ inde myokardda granülasyon dokusu ve fıbrinli perikardit, rüptür gelişimini hazırlayan etkenler olarak sorumlu tutulmuş; ileri derecede çürümüş bir olguda ise rüptürün zemininde yatan etken belirlenememiştir.

 

Bu on olgunun; ölüm şekilleri, yaşları, cinsiyetleri, vücut yapıları, kalp ağırlıkları, kalp duvar kalınlıkları, rüptürün yeri ve geliştiği zeminin özellikleri, tamponada neden olan kan miktarları ve diğer otopsi bulguları çalış­mamızda ayrıntılarıyla yer almış olup; tespit edilen bul­gular, diğer literatür bilgileriyle karşılaştırılmıştır.

 

Anahtar kelimeler: Kalp rüptürü, otopsi, ölüm, akut myokard infarktüsü.

LÜTFEN YAYINLARIMIZA YAPTIGINIZ SİTASYONLARI, SİTASYON FORMU' NU DOLDURARAK BİZE BİLDİRİNİZ. TEŞEKKÜR EDERİZ.
 
 
PLEASE GIVE INFORMATION US BY USING CITATION FORM, IF YOU CITED TO OUR MANUSCRIPTS, THANK YOU.
 

© COPYRIGHT, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALI