Make your own free website on Tripod.com

baslik-mikst.jpg

OUR DEPARTMENT'S MANUSCRIPTS
ALL MANUSCRIPTS
YAVUZ'S MANUSCRIPTS
ASIRDIZER'S MANUSCRIPTS
ZEYFEOGLU'S MANUSCRIPTS
DIZDAR'S MANUSCRIPTS
TUYJI'S MANUSCRIPTS
CITATION FORMS

CODE: 1033
 

GENÇ KARDİAK ÖLÜM OLGULARINDA ADLİ OTOPSİ BULGULARI

 

 

Sarı H, Koç S, Albek E, Aşırdizer M, Çetin G.

 

Adli Tıp Dergisi, 1996; 12 (1-4). 21-5.

 

 

ÖZET

 

İstanbul Adlı Tıp Kurumu Morg  İhtisas Dairesi' nde 1983-1992 yılları arasında yapılan 15184 otopsinin 1886 sinde olum kardiovaskuler hastalıklara bağlı olup, bunların 323 unu (% 17,12) 35 yaş ve altındaki olgular oluşturmaktadır Olguların 287 sı erkek (% 88,85), 36 sı kadın (% 11,14) olup, 16 yaşın altında yalnızca 16 olgu (% 4,95) bulunmaktadır.

 

323 olguda elde edilen çok sayıdaki değişik makroskobik bulgunun yanı sıra H E boyaması ile mikroskobik incelemesi yapılan 246 olgunun 130'unda (% 52,84) hipertrofi, 53'unde (% 21,54) nedbe, 15'ınde (% 6,09) interstisyel ödem, 10'unda (% 4,06) miyokardit, 5'ınde (%2,03) taze enfarkt, 5'mde (% 2,03) perikardit, vb bulgular saptanmış, 53 olguda ise (% 21,54) makroskobik olarak patolojik bulguların saptanmasına karşın otoliz ve cürüme nedeni ile mikroskobik olarak tam konulamamıştır.

 

Çalışmamızda olum nedeninin çocukluk donemi olguların tamamına yakınında konjenital kalp hastalıkları veya valvüler hastalıklar olmasına karşın, gençlik döneminde özellikle stres ve efor ile ortaya çıkan, 30-35 yaşlarda ise nispeten koroner hastalıklar ile ilişkin olan anı kardiak ölümlerinin saptanmış olması konu ile ilgili diğer araştırmaları destekler niteliktedir.

 

Bu çalışmada genç kardiak ölümlerin adlı tıp açısından önemli diğer bulguları da ayrıntılı olarak verilmiştir.

 

Anahtar Kelimeler : Genç kardiak ölüm, adlı otopsi.

SİTE EDEN:

1. Tugcu H, Onguru O, Ozaslan A, Ulukan MO, Celasun B. “A case of sudden death due to rupture of dissecting aortic aneurysm” Gulhane Medical Journal, 2003; 45 (4) , 371-375

2. Ozcan A, Tugcu H, Ozdemir C, Celasun B. “Morphological changes in the association of hypertrophic cardiomyopathy and disorder of conduction system causing sudden death: report of two cases”, Gulhane Medical Journal, 2005; 47 (2), 144-147.

3. Ekerbiçer N, Zeyfeoğlu Y. “Ani ölümlerin fizyopatolojisi”, Türkiye Klinikleri Cerrahi Tıp Bilimleri, Acil Tıp Dergisi, Adli Tıp ve Acil Özel Sayısı. 2006; 50(2): 79-86.

4. Zararsiz I, Arslan MM, Aydin M, Cekin N. Ani-beklenmedik ölüm olgularında koroner arter anomalilerinin önemi. Turkiye Klinikleri J Foren Med 2008; 5(2): 60-6.

LÜTFEN YAYINLARIMIZA YAPTIGINIZ SİTASYONLARI, SİTASYON FORMU' NU DOLDURARAK BİZE BİLDİRİNİZ. TEŞEKKÜR EDERİZ.
 
 
PLEASE GIVE INFORMATION US BY USING CITATION FORM, IF YOU CITED TO OUR MANUSCRIPTS, THANK YOU.
 

© COPYRIGHT, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALI