Make your own free website on Tripod.com

baslik-mikst.jpg

OUR DEPARTMENT'S MANUSCRIPTS
ALL MANUSCRIPTS
YAVUZ'S MANUSCRIPTS
ASIRDIZER'S MANUSCRIPTS
ZEYFEOGLU'S MANUSCRIPTS
DIZDAR'S MANUSCRIPTS
TUYJI'S MANUSCRIPTS
CITATION FORMS

CODE: 1025
 

KÜNT GÖGÜS TRAVMALARINDA PNÖMOTORAKS ARAŞTIRILMASI

 

 

Sarı H, Koç S, Aşırdizer M, Albek E, Kolusayın Ö.

 

2. Adli Bilimler Kongresi, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi,  Bursa-1996, Kongre Özet Kitabı.

 

 

ÖZET

 

Künt göğüs travmalarında gelişen hemotoraks ve pnömotoraks sıklıkla ölüme yol açmaktadır. Otopside, ölüme yol açan kan miktarının kolaylıkla belirlenebilmesine karşın, otopsi başlangıcında pnömotoraks araştırılması yapılmayan olgularda ölümün meydana gelmesindeki rolü belirsiz kalmaktadır. Bu durum, özellikle iç organ yırtılması ve kanamanın sınırlı kaldığı olgularda ölüm mekanizmasının aydınlatılması açısından önem taşımaktadır.

 

Künt göğüs travmalarında pnömotoraksın varlığı çürüme gelişmeyen olgularda otopside kalitatif olarak değerlendirilebilir.

 

Kalitatif pnömotoraks araştırması yapılan non-penetran nitelikteki 100 künt göğüs travması olgusunun 35'inde pozitif, 65'inde negatif sonuç alındı. Olguların çoğunu trafik kazaları ve yüksekten düşmeler oluşturmakta olup, test trafik kazalarında % 34,28, yüksekten düşmelerde % 48,57 oranında pozitif olarak sonuçlandı. Pnömotoraks testi (+) 35 olguda sırasıyla 29'unda (% 82,85) kosta fraktürü, 26'sında (% 74,28) hemotoraks, yine 26'sında (% 74,28) akciğer laserasyonu ve 5'inde (% 14,28) sternum kırığı saptandı.

 

Ölümün üzerinden 48 saatten fazla süre geçmiş ve ileri çürüme bulunan olgular araştırma grubu alınmadı; kontrol grubu olarak kullanılan bu tip 10 olgunun 4'ünde testin pozitif sonuç alması dikkat çekici bulundu.

 

Anahtar Kelimeler: künt göğüs travması, kalitatif pnömotoraks testi, adli otopsi.

LÜTFEN YAYINLARIMIZA YAPTIGINIZ SİTASYONLARI, SİTASYON FORMU' NU DOLDURARAK BİZE BİLDİRİNİZ. TEŞEKKÜR EDERİZ.
 
 
PLEASE GIVE INFORMATION US BY USING CITATION FORM, IF YOU CITED TO OUR MANUSCRIPTS, THANK YOU.
 

© COPYRIGHT, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALI