Make your own free website on Tripod.com

baslik-mikst.jpg

OUR DEPARTMENT'S MANUSCRIPTS
ALL MANUSCRIPTS
YAVUZ'S MANUSCRIPTS
ASIRDIZER'S MANUSCRIPTS
ZEYFEOGLU'S MANUSCRIPTS
DIZDAR'S MANUSCRIPTS
TUYJI'S MANUSCRIPTS
CITATION FORMS

CODE: 1027
 

KÜNT KAFA TRAVMALARINI İZLEYEN İNTRAKRANYAL KOMPLİKASYONLARA BAĞLI ÖLÜMLER

 

 

Yücel F, Aşırdizer M, Cansunar FN, Batuk G, Ildız E.

 

2. Adli Bilimler Kongresi, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi,  Bursa-1996, Kongre Özet Kitabı.

 

 

ÖZET

 

Çalışmamızda, 1990-1994 yıllan arasındaki beş yıllık dönemde, Adli Tıp Kurumu-Morg İhtisas Dairesi'nde yapılmış olan toplam 10816 otopsiye ait raporlar tek tek gözden geçirilerek, ölümü künt kafa travmasını izleyen İntrakranyal komplikasyonlar sonucu gelişmiş olan 68'i (% 0.63) seçilmiştir.

 

Bu 68 olgunun 40'mda ( %58.82) ensefalomalasi, 18'inde ( %26.47) menenjit, 2'sinde ( % 2.95) beyin absesi, 7'sinde ( % 10.29) organize olmuş İntrakranyal kanamalar, l' inde ( %1.47) meningoensefalit tespit edilmiştir. Bu komplikasyonlarla ilgili olarak, travma cinsi, lezyonun derecesi ve lokalizasyonu, eşlik eden diğer organ komplikasyonlar!, operasyona maruz kalıp- kalmadığı, yaralanma ile ölüm arasında geçen süre ve bunun adli tıp açısından değerlendirilme şekli gibi özellikler araştırılmış; bulunan sonuçlar diğer literatür bilgileri ile karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.

 

Anahtar Kelimeler: Künt kafa travması, komplikasyonlar, ölüm, otopsi.

LÜTFEN YAYINLARIMIZA YAPTIGINIZ SİTASYONLARI, SİTASYON FORMU' NU DOLDURARAK BİZE BİLDİRİNİZ. TEŞEKKÜR EDERİZ.
 
 
PLEASE GIVE INFORMATION US BY USING CITATION FORM, IF YOU CITED TO OUR MANUSCRIPTS, THANK YOU.
 

© COPYRIGHT, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALI