Make your own free website on Tripod.com

baslik-mikst.jpg

OUR DEPARTMENT'S MANUSCRIPTS
ALL MANUSCRIPTS
YAVUZ'S MANUSCRIPTS
ASIRDIZER'S MANUSCRIPTS
ZEYFEOGLU'S MANUSCRIPTS
DIZDAR'S MANUSCRIPTS
TUYJI'S MANUSCRIPTS
CITATION FORMS

CODE:1127
 

FRONTAL SİNÜS BT LERİNİN KULLANIMI İLE KİMLİĞİ MEÇHUL CESETLERDE, KİMLİK TAYİNİ

 

 

Tatlısumak E, Yılmaz G, Aslan A, Aşırdizer M, Zeyfeoğlu Y, Tarhan S.

 

Forensic Science International, 2007; 166(1): 42-8.

 

 

ÖZET

 

Çalışmanın amacı frontal sinüs CT lerinin kullanımı ile kimliği meçhul kişilerin kimliklendirilmesi için basit bir sistem tanımlamak ve sisteme eklenecek ölçümlerin değerinin olup olmadıklarını tartışmaktır. Sistem F ( frontal sinüsün varlığı veya yokluğu), S (intersinüs ve intrasinüs septum) ve S ( skalloping) gibi basit özellikler içermektedir ve FSS sistem olarak adlandırılmıştır. Çalışma için seçilmiş ölçümler genişlik, yükseklik, ön-arka uzunluk, her iki sinüsün toplam genişliği, iki sinüsün en yüksek noktaları arasındaki uzaklık, her bir sinüsün maksimum yan sınırlarına uzaklığıdır.

 

Çalışma sinonasal patoloji göstermeyen 100 olgu (38 erkek ve 62 kadın) nun paranasal CT leri üzerinde retrospektif olarak yürütülmüştür. Tüm özellik ve ölçümler her bir vaka için yazarlar tarafından tanımlanan sisteme uygun olarak kodlanmış ve kodlanan formüller karşılaştırılmıştır. FSS sistemi kullanılarak formüllerin en az % 93 ü her bir vaka için bertaraf edilebildi. Bu oran ölçümlerin eklenmesi ile % 98 e ulaştı. FSS sistemin objektif kriterlerine karşın ölçümler biasa eğimliydi. Böylece patik kullanımda oran hesaplanandan daha düşük olarak beklenebilirdi.

 

Çalışma popülasyonunda, 100 ölçüm yapmak yerine, FSS sistem ile vakaların çoğunun eleminasyonu ve daha sonra patern karşılaştırmalarıyla kalanların tanımlanması mantıklı gözükmektedir.  

 

Anahtar kelimeler: Kimlik tayini, frontal sinüs, CT.

SİTE EDEN:

1. Fairgrieve SI. "Forensic Cremation, Recovery and Analysis. CRC Press, 2007, pp: 164, 196"

2. Tang JP, Hu B, Hu D, Shi M, Yu X, Lai X, Lu Q. "Personal identification by using the frontal sinus of skull radiograph" Journal of Shantou University Medical College. 2007; 20 (4): 197-199-202.

3. Yasar Teke H, Canturk N, Duran S, Canturk G. “Kompüterize tomografide frontal sinüs boyutlarından cinsiyet tespiti”. 3. Ulusal Adli Tıp Kongresi, 17-20 Nisan 2008, Göynük-Antalya. Bildiri Özetleri Kitabı. 2008:45.

4. Blau S, Robertson S, Johnstone M. "Disaster Victim Identification: New Applications for Postmortem Computed Tomography". J Forensic Sci. 2008; 53 (4): 956-61.

5. Jackowski C, Wyss M, Persson A, Classens M, Thali MJ, Lussi A. "Ultra-high-resolution dual-source CT for forensic dental visualization-discrimination of ceramic and composite fillings". Int J Legal Med. 2008; 122(4):301-7.

6. Cameriere R, Ferrante L,  Molleson T, Brown B. "Frontal sinus accuracy in identification as measured by false positives in kin groups". J Forensic Sci. 2008; 53(6): 1280-2.

7. Salada JRadiographic Comparisons of the Frontal Sinus: A Useful Tool in Forensic Identification. Keystone College (Poster Presentation) 2008.

8. Karpisz D. "The use of frontal sinus radiographs image analysis as a base of identifying unknown persons. [Komputerowa analiza obrazu RTG zatok cholowych jako podstawa identyfikacji OSB]" Doktoraty Politechniki Krakowskiej. Krakow: 2008; p: 17, 18, 62, 105,107.

9. Tang JP, Hu DY, Jiang FH, Yu XJ. "Assessing forensic applications of the frontal sinus in a Chinese Han population". Forensic Sci Int. 2009; 183(1-3): 104e1-104e3.

10. Da Silva RF, Prado FB, Caputo IGC, Devito KL, Botelho TL, Daruge Jn H. "The forensic importance of frontal sinus radiographs". J Forensic Leg Med 2009; 16(1): 18-23.

11. Cox M, Malcolm M, Fairgrieve SI. "A new digital method for the objective comparison of frontal sinuses for identification". J Forensic Sci. 2009 Jul; 54(4): 761-72.

12. Yaşar Teke H, Hancı İH. "Posteroir-anterior (P-A) kafa grafilerinde frontal sinus değerlendirmesi ile cinsiyet tespiti". Adli Bilimler Dergisi. 2009; 8(3): 22-32.

13. Da Silva RF, Paranhos LR, Martins EC, Fernandes MM, Daruge Junior E. Association of two techniques of frontal sinus radiographic analysis for human identification [Associação de duas técnicas de análise radiográfica do seio frontal para identificação humana (PORTUGUESE)]. RSBO. 2009; 6(3): 310-5.

14. Uthman AT, Al-Rawi NH, Al-Naaimi AS, Tawfeeq AS, Suhail EH. Evaluation of frontal sinus and skull measurements using spiral CT scanning: An aid in unknown person identification. Forensic Sci Int. Available online 22 January 2010. doi:10.1016/j.forsciint.2009.12.064

15. Renteria AE. Identification of deceased forensic anthropology through the frontal sinuses using computational methods (SPANISH) [Identıfıcacıón de occısos medıante antropología forense de los senos frontales usando métodos computacıonales]. Unıversıdad autónoma de occıdente facultad de ıngenıería área de bıoınstrumentacıón programa ıngenıería bıomédıca. Santıago de calı. 2009.

LÜTFEN YAYINLARIMIZA YAPTIGINIZ SİTASYONLARI, SİTASYON FORMU' NU DOLDURARAK BİZE BİLDİRİNİZ. TEŞEKKÜR EDERİZ.
 
 
PLEASE GIVE INFORMATION US BY USING CITATION FORM, IF YOU CITED TO OUR MANUSCRIPTS, THANK YOU.
 

© COPYRIGHT, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALI