Make your own free website on Tripod.com

baslik-mikst.jpg

OUR DEPARTMENT'S MANUSCRIPTS
ALL MANUSCRIPTS
YAVUZ'S MANUSCRIPTS
ASIRDIZER'S MANUSCRIPTS
ZEYFEOGLU'S MANUSCRIPTS
DIZDAR'S MANUSCRIPTS
TUYJI'S MANUSCRIPTS
CITATION FORMS

CODE: 1035
 

TREN ÇARPMASINA BAĞLI ÖLÜMLER

 

 

Cansunar FN, Çetin G, Sarı H, Aşırdizer M, Altuğ M.

 

Adli Tıp Dergisi, 1996; 12 (1-4). 35-41.

 

 

ÖZET

 

Bu çalışmada 1990-1994 yılları arasında Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesinde otopsi yapılan 9811 olguya ait otopsi raporları taranarak tren çarpmasına bağlı olanlar ayrılmış ve çeşitli yönlerden incelenerek konuyla ilgili literatürdeki bilgi ve bulgularla karşılaştırması yapılmış, özellikle orijin tayını açısından karşılaşılan sorunlar ve dikkat edilmesi gereken noktalar irdelenmiştir.

 

Tren çarpmasına bağlı ölüm olarak toplam 78 olgu (% 0,79) mevcut olup, 68 tanesi erkek, 10 tanesi kadındır En çok olgu 41-50 yaş grubunda (18 olgu) görülmüştür Aylara göre dağılım incelendiğinde 10 olgu ile temmuz ayı ilk sırayı almıştır Vücut bölgelerine göre 62 olguda kafada, 60 olguda göğüste, 44 olguda boyunda, 29 olguda üst ekstremitelerde, 20 olguda pelviste, 16 olguda alt ekstremitelerde değişik nitelikte travmatik lezyonlar saptanmıştır En fazla yaralanan iç organ beyin olduğu (53 olguda) bunu 40 olgu ile akciğerin izlediği görülmüştür iskelet sisteminde en fazla hasara uğrayan kemikler kaburgalardır (59 olgu) Kimyasal analız sonuçları açısından incelendiğinde 13 olguda kanda etil alkol, l olguda idrarda benzodiazepin türevi bir madde bulunduğu tespit edilmiştir.

 

Anahtar Kelimeler : tren yolu kazaları, otopsi, yaralanma.

LÜTFEN YAYINLARIMIZA YAPTIGINIZ SİTASYONLARI, SİTASYON FORMU' NU DOLDURARAK BİZE BİLDİRİNİZ. TEŞEKKÜR EDERİZ.
 
 
PLEASE GIVE INFORMATION US BY USING CITATION FORM, IF YOU CITED TO OUR MANUSCRIPTS, THANK YOU.
 

© COPYRIGHT, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALI