Make your own free website on Tripod.com

baslik-mikst.jpg

OUR DEPARTMENT'S MANUSCRIPTS
ALL MANUSCRIPTS
YAVUZ'S MANUSCRIPTS
ASIRDIZER'S MANUSCRIPTS
ZEYFEOGLU'S MANUSCRIPTS
DIZDAR'S MANUSCRIPTS
TUYJI'S MANUSCRIPTS
CITATION FORMS

CODE: 1123
 

20. BASIM YILINDA ADLİ TIP DERGİSİ’NİN KALİTATİF VE KANTİTATİF DEĞERLENDİRİLMESİ

 

 

Aşırdizer M, Yavuz MS, Zeyfeoğlu Y.

 

13. Ulusal Adli Tıp Günleri, 8-11 Kasım 2006, Antalya. Paneller ve Poster Bildirileri Kitabı. s:253.

 

 

ÖZET

 

Adli Tıp Dergisi, 1985 yılında basılmaya başlamış, 1997 ve 1998 yıllarında kesintiye uğramış ise de,  halen yayım yaşantısına devam eden  ve 2006 yılı itibariyle 20. basım yılına erişmiş, Türkiye’deki adli tıp camiasının en köklü bilimsel yayın organıdır. Adli tıp alanında pek çok bilim insanının  bilgilerini ve çalışmalarının ürünlerini paylaşmasına aracı olmuş, yine pek çok yabancı bilim insanının da ülkemiz bilim alanına katkılarına öncülük etmiştir.

 

Bu çalışmanın amacı, Adli Tıp Dergisi’ nin bugüne kadarki yayım profilini inceleyerek, ulusal ve uluslararası bilim dünyasında daha tanınır hale gelmesi için gerekenleri ortaya koymak; derginin ulusal ve uluslararası atıf indekslerinde yer alması için öneriler sunmaktır.

 

Bu amaç ile, Adli Tıp Dergisi’ nde 20 yıl boyunca yayınlanmış olan tüm makaleler incelenerek ve atıf indekslerinde yapılan sitasyonlar taranarak, makalelerin türleri, yurtdışı adresli makalelerin sayıları ve nitelikleri, makalelerin yıllara göre dağılımı, Adli Tıp Dergisi’ nde yayınlanmış makalelere ulusal ve uluslararası dergilerde yapılmış sayı ve oranları ile makalelerin diğer özellikleri kalitatif ve kantitatif olarak değerlendirilmiştir. 2001 ve 2002 yıllarında 4 fasikül şeklinde ayrı sayı olarak yayımlandıktan sonra, Adli Tıp Dergisi ile birleştiği deklere edilen, Klinik Adli Tıp dergisi de belirtilen kıstaslar doğrultusunda irdelenmiş, Adli Tıp Dergisi’ nin yukarda sınırlarını çizdiğimiz amaca yönelik olarak gelecekte daha iyi bir konuma sahip olabilmesi için, bugün sürdürülmekte olan çalışmalara ve  gelecekte yapılması  gerekenlere ait önerilere yer verilmiştir.

 

Anahtar kelimeler: Adli Tıp Dergisi, Klinik adli tıp, Makale, Sitasyon, Atıf indeksleri.

LÜTFEN YAYINLARIMIZA YAPTIGINIZ SİTASYONLARI, SİTASYON FORMU' NU DOLDURARAK BİZE BİLDİRİNİZ. TEŞEKKÜR EDERİZ.
 
 
PLEASE GIVE INFORMATION US BY USING CITATION FORM, IF YOU CITED TO OUR MANUSCRIPTS, THANK YOU.
 

© COPYRIGHT, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALI