Make your own free website on Tripod.com

baslik-mikst.jpg

OUR DEPARTMENT'S MANUSCRIPTS
ALL MANUSCRIPTS
YAVUZ'S MANUSCRIPTS
ASIRDIZER'S MANUSCRIPTS
ZEYFEOGLU'S MANUSCRIPTS
DIZDAR'S MANUSCRIPTS
TUYJI'S MANUSCRIPTS
CITATION FORMS

CODE: 1037
 

PERİNATAL DÖNEM BEBEK ÖLÜMLERİNDE İNTRAKRANYAL KANAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: OTOPSİ ÇALIŞMASI

 

 

Aşırdizer M, Sarı H, Cansunar FN, Aşıcıoğlu F, Okudan M, Yavuz MS.

 

Perinatoloji Dergisi, 1996; 4(2): 102-6.

 

 

ÖZET

 

Amaç: Çalışmamızda perinatal dönem bebek ölümlerinde intrakranyal kanamalara rastlanma sıklığı, bu kanamaların lokalizasyonu ve etiolojisinde yer alan faktörleri belirlemeyi amaçladık.Gereç ve Yöntem: Bu amaç çerçevesinde otopsisi Adli Tıp Kurumu Morg ihtisas Dairesi'nde yapılmış 246 perinatal dönem bebek ölümüne ait otopsi raporunu inceledik. İçlerinden intrakranyal kanaması bulunan 40 (% 16.3)' ına ait tıbbi ve adli belgelen tetkik ettik. Bulgular: Bunlardan 8'inin (%20) ölü, 32'sinin (% 80) canlı doğduğu otopsiler sırasında belirlenmiş olup, belgelerin tetkiki sonucu 1'inin intrauterin olarak, 7sinin travay sırasında, 9' unun postnatal dönemde travmaya maruz kaldıklarını, 8’ inde travay uzamasının, 7' sinde anne ve/veya bebeğe ait patolojik etkenlerin intrakranyal kanamanın nedenini oluşturduklarını tespit ettik. Kesin etiolojik faktörü belirleyemediğimiz 8 olguda diğer bulguları değerlendirerek 2'sinin intrauterin, 6 'sının ise postnatal olarak uğradıkları travmaların intrakranyal kanamalarını sebebi olabileceğini düşündük. Sonuç: Elde ettiğimiz veriler, ülkemizde doğum hizmetlerinin mutlak suretle sağlık kurumlarında ve daha özenli şartlarda yapılması gerekliliğini ortaya koyarken, infansitid olarak Türk Ceza Kanunu'nda yer alan kanun maddesinin yeniden değerlendirilmesinin uygun olacağını göstermiştir.

 

Anahtar kelimeler: Perinatal ölümler, intrakranyal kanamalar, otopsi.

SİTE EDEN:

1. Sandıkcı H. Marmara Üniversitesi, Çocuk sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Ders Notu.

LÜTFEN YAYINLARIMIZA YAPTIGINIZ SİTASYONLARI, SİTASYON FORMU' NU DOLDURARAK BİZE BİLDİRİNİZ. TEŞEKKÜR EDERİZ.
 
 
PLEASE GIVE INFORMATION US BY USING CITATION FORM, IF YOU CITED TO OUR MANUSCRIPTS, THANK YOU.
 

© COPYRIGHT, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALI