Make your own free website on Tripod.com

baslik-mikst.jpg

OUR DEPARTMENT'S MANUSCRIPTS
ALL MANUSCRIPTS
YAVUZ'S MANUSCRIPTS
ASIRDIZER'S MANUSCRIPTS
ZEYFEOGLU'S MANUSCRIPTS
DIZDAR'S MANUSCRIPTS
TUYJI'S MANUSCRIPTS
CITATION FORMS

CODE: 1002
 

MANTAR ZEHİRLENMELERİNDE OTOPSİ BULGULARI

 

 

Yavuz MS.

 

Adli Tıp Uzmanlık Tezi, Adli Tıp Kurumu, İstanbul-1992

 

 

ÖZET

 

Adli Tip Kurumu Morg İhtisas Dairesi'nde 1987-1990 yılları arasında yapılan otopsiler içerisinde saptanan 37 mantar zehirlenmesi olgusu incelendi.

 

Mantar zehirlenmesine bağlı ölümlere ülkemizde sık rastlanıldığı görüldü. Mantar zehirlenmesine bağlı ölüm olgularında organlarda görülen başlıca değişiklikler makroskopik ve histopatolojik yöntemlerle incelendi. Bu bulgular, karaciğerde gross olarak nekrotik görünüm, küçülme, kapsülünde buruşma, kıvamında yumuşama ve kesitlerinde sari-kırmızı renkte alacalı görünüm (akut sarı karaciğer atrofisi); böbreklerde şişlik ve solukluk gibi patolojik değişimlerdi. Mikroskobik bulgular ise, karaciğerde bir kısmı hemorajik olan ağır diffüz nekroz , böbreklerde akut tubuler nekroz, olguların çoğunda akciğerde hiperemi ve intra-alveoler kanama ve beyinde ödem olarak tespit edildi.

 

Olguların yaş, cinsiyet ve yaşam süreleri ayrıntılı olarak incelendi. Cinsiyet dağılımı E/K :2/3 olarak bulundu.Yaşam süresinin 3-9 gün arasında değiştiği, ortalama ya­şam süresinin 5-6 gün olduğu görüldü. Küçük çocuklarda ya­şam süresinin kısa olduğu dikkati çekmekteydi.

 

Mantar zehirlenmesine bağlı ölüm olgularında, kesin ölüm sebebinin tespitinde toksikolojik incelemenin yeterli olmaması nedeni ile otopsi bulgularının ön plana çıktığı, dikkatli ve yeterli bir otopsi ile histopatolojik  incele­menin kesin ölüm sebebinin belirlenmesinde büyük  rol  oynadığı saptandı

 

Anahtar kelimeler: Mantar zehirlenmesi, otopsi bulguları, adli tıbbi değerlendirme.

LÜTFEN YAYINLARIMIZA YAPTIGINIZ SİTASYONLARI, SİTASYON FORMU' NU DOLDURARAK BİZE BİLDİRİNİZ. TEŞEKKÜR EDERİZ.
 
 
PLEASE GIVE INFORMATION US BY USING CITATION FORM, IF YOU CITED TO OUR MANUSCRIPTS, THANK YOU.
 

© COPYRIGHT, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALI