Make your own free website on Tripod.com

baslik-mikst.jpg

OUR DEPARTMENT'S MANUSCRIPTS
ALL MANUSCRIPTS
YAVUZ'S MANUSCRIPTS
ASIRDIZER'S MANUSCRIPTS
ZEYFEOGLU'S MANUSCRIPTS
DIZDAR'S MANUSCRIPTS
TUYJI'S MANUSCRIPTS
CITATION FORMS

CODE: 1038
 

AORT ANEVRİZMA RÜPTÜRÜNDEN GELİŞEN ÖLÜMLERDE OTOPSİ BULGULARI

 

 

Sarı H, Cansunar FN, Aşırdizer M, Yavuz MS, Akistanbullu TF.

 

Haydarpaşa Kardiyoloji ve Kardiyovaskular Cerrahi Bülteni, 1996; 4(2). 92-6.

 

 

ÖZET

 

Araştırmamızda, aort anevrizma rüptürü sonucu ölen kişilerde otopsi bulgularının belirlenmesi amaç­lanmış olup, bu amaç doğrultusunda 1985-1994 yılla­rı arasında Adli Tıp Kurumu, Morg ihtisas Dairesinde otopsi yapılmış olgulara ait otopsi raporlun retrospektif olarak incelenerek, içlerinden 50 aort anevrizma rüptürü sonucu ölüm olgusu seçilmiştir.

 

Çalışma grubumuza alınan bu 50 olgunun, 41'i erkek, 9 u kadındı. 33'ünde dissekan, 16'sında sakkuler, l' inde fusiform tipte anevrizmalar mevcut olup, 41'in­de torasik, 9' unda intraabdominal lokalizasyon bulun­maktaydı. Torasik lokalizasyonlu olanların % 85.4'ü çıkan aortta bulunurken, % 70'i perikard içersine açıl­mıştı. Olguların %66'sında aterosklerotik değişimler mevcuttu. Olgular ile ilgili diğer otopsi bulguları çalış­mamızda ayrıntıları ile sunulmuş olup, tespit edilen bulgular diğer kaynak bulgularla karşılaştırılmıştır.

 

Anahtar kelimeler: aort anevrizmaları, rüptür, otopsi, ölüm.

LÜTFEN YAYINLARIMIZA YAPTIGINIZ SİTASYONLARI, SİTASYON FORMU' NU DOLDURARAK BİZE BİLDİRİNİZ. TEŞEKKÜR EDERİZ.
 
 
PLEASE GIVE INFORMATION US BY USING CITATION FORM, IF YOU CITED TO OUR MANUSCRIPTS, THANK YOU.
 

© COPYRIGHT, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALI