Make your own free website on Tripod.com

baslik-mikst.jpg

OUR DEPARTMENT'S MANUSCRIPTS
ALL MANUSCRIPTS
YAVUZ'S MANUSCRIPTS
ASIRDIZER'S MANUSCRIPTS
ZEYFEOGLU'S MANUSCRIPTS
DIZDAR'S MANUSCRIPTS
TUYJI'S MANUSCRIPTS
CITATION FORMS

CODE: 1006
 

PROSTAT GLANDINDA İNCİDENTAL KARSİNOMA VE ATİPİK EPİTELYAL HİPERPLAZİ İNSİDANSI.

 

 

Cingil H, Öztek İ, Uçmakli E, Yıldırım S, Kolusayın O, Baloğlu H, Ersal Y, Yavuz MS.

 

11. Ulusal Patoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Kuşadası-1994, Kongre Özet Kitabı, s:36.

 

 

ÖZET

 

Amaç: Prostatın insidental karsinomları artan yaş ile paralellik gösteren bir kondisyondur. Ülkemizde prostat insidental karsinomlarmai lişkin sağlıklı rakamları yansıtan geniş seriler henüz oluşmamıştır. Bu durum göz önünde bulundurularak, materyallerimizde ile insidental karsinom oranını ve bununla birlikte prostat glandının epitelyal komponentinde tanımlanmış atipik değişikliklerin sıklığını araştırdık.

 

Gereç ve Yöntem: 1986-1994 yılları arasında klinik olarak benign prostat hiperplazisi tanısı ile bölümümüze gönderilen, 46-83 (Ortalama: 63) yaş arasında 465 TUR ve 140 açı prostatektomi materyali ile kanser dış nedenlerle ölmüş 40-81 (Ortalama: 55) yaşlarındaki 300 otopsi olgusunun total prostat materyali çalışma kapsamına alınmıştır. Alkol fikse, parafin blok kesitleri H.E. ile değerlendirilmiştir.

 

Bulgular ve Sonuç: Yapılan araştırma ile atipik epitelyal hiperplazi ve insidintal karsinoma insidansının yüksekliği dikkat çekmiş olup bunun için çok kesitin gerekliliğini vurgulamaya çalıştık.

 

Anahtar Kelimeler: prostat, insidental karsinoma, prostatik intraepitelyal neoplazi.

[BU MAKALENİN TAM METNİ HENÜZ TEMİN EDİLEMEDİ]

TÜRKÇE - İNGİLİZCE ÖZET (PDF)

LÜTFEN YAYINLARIMIZA YAPTIGINIZ SİTASYONLARI, SİTASYON FORMU' NU DOLDURARAK BİZE BİLDİRİNİZ. TEŞEKKÜR EDERİZ.
 
 
PLEASE GIVE INFORMATION US BY USING CITATION FORM, IF YOU CITED TO OUR MANUSCRIPTS, THANK YOU.
 

© COPYRIGHT, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALI