Make your own free website on Tripod.com

baslik-mikst.jpg

OUR DEPARTMENT'S MANUSCRIPTS
ALL MANUSCRIPTS
YAVUZ'S MANUSCRIPTS
ASIRDIZER'S MANUSCRIPTS
ZEYFEOGLU'S MANUSCRIPTS
DIZDAR'S MANUSCRIPTS
TUYJI'S MANUSCRIPTS
CITATION FORMS

CODE: 1015
 

TORAKS TRAVMALARINDA OLUŞAN AKCİĞER VE PLEVRA ZEDELENMELERİ: ÖZELLİKLE AKCİĞER İÇİ KANAMALAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

 

 

Yavuz MS, Yavuz MF, Kolusayin O, Altinkok M,

Birincioglu I, Agir G, Gunay Y.

 

1. Ulusal Adli Tıp Kongresi, Adli Tıp Kurumu, İstanbul-1994, Kongre Kitabı, s: 159-63.

 

 

ÖZET

 

1991-1993 yıllarını kapsayan 3 yıllık süre içinde Adli Tıp Kurumu' na gönderilen dosyalarda saptanan 4025 toraks travması olgusunun retrospektif incelenmesinde 732 hemotoraks, 496 pnomotoraks, 766 hemopnomotoraks, 45 akciğer içi kanaması (travmatik pnömoni), 76 deri altı amfizemi olmak üzere 2115 olgu saptanmıştır.

 

Hemotoraks olgularının 564'ü kesici-delici alet yaralanması, 116'sı ateşli silah yaralanması, 52'si künt travmalarla; pnomotoraks olgularının 396'si kesici-delici alet yaralanması, 26'si ateşli silah yaralanması, 74'ü künt travmalarla; hemopnomotoraks olgularının 611'i kesici-delici alet yaralanması, 70'i ateşli silah yaralanması, 85'i künt travmalarla; akciğer içi kanamalarının 23' ü kesici-delici alet yaralanması, 16'si ateşli silah yaralanması, 6'si künt travmalarla meydana gelmiş olup; deri altı amfizemlerinin 56'si kesici-delici alet yaralanması, 2'si ateşli silah yaralanması, 18'i künt travma ile oluşmuştur.

 

Çalışmada ayrıca akciğer içi kanamalarına ait genel bilgiler ve elde edilen bulgular incelenmiştir.

 

Anahtar kelimeler: toraks travması, hemotoraks, pnomotoraks, travmatik pnömoni, deri altı amfizemi.

LÜTFEN YAYINLARIMIZA YAPTIGINIZ SİTASYONLARI, SİTASYON FORMU' NU DOLDURARAK BİZE BİLDİRİNİZ. TEŞEKKÜR EDERİZ.
 
 
PLEASE GIVE INFORMATION US BY USING CITATION FORM, IF YOU CITED TO OUR MANUSCRIPTS, THANK YOU.
 

© COPYRIGHT, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALI