Make your own free website on Tripod.com

baslik-mikst.jpg

OUR DEPARTMENT'S MANUSCRIPTS
ALL MANUSCRIPTS
YAVUZ'S MANUSCRIPTS
ASIRDIZER'S MANUSCRIPTS
ZEYFEOGLU'S MANUSCRIPTS
DIZDAR'S MANUSCRIPTS
TUYJI'S MANUSCRIPTS
CITATION FORMS

CODE: 1031
 

BOMBA PATLAMASINA BAĞLI ÖLÜMLER

 

 

Cansunar FN, Yavuz MS, Kolusayın Ö, Çetin G, Altuğ M.

 

2. Adli Bilimler Kongresi, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa-1996, Kongre Özet Kitabı, s:44

 

 

ÖZET

 

Bu çalışmada Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi’ ne ait 1976-1995 yılları arasındaki 20 yıllık süreyi kapsayan 31913 olguya ait otopsi raporları taranarak bomba patlamasına ait olanlar seçilmiştir.

 

Bomba patlamasına bağlı 97 (%0.3) adet olgu mevcut olup, en fazla yoğunluğu 1978-1980 yılları arasındaki 3 yıllık sürede saptanan 36 (%37.11) adet olgu oluşturmakladır. Toplam 97 olgunun 82 (%84.53) tanesi erkek, 15 (%15.46) tanesi kadındır.

 

En fazla olguya 21-30 yaş grubunda 47 (%48.45) rastlanmıştır. 45 olayda tek, 18 olayda birden fazla ölüm meydana gelmiş olup, tek olaya meydana gelen en yüksek ölüm sayısı 7 dir.

Olguların 75 (%77.31) tanesi olay yerinde ölüm, 22 (%22.68) ta­nesi hastanede ölüm şeklindedir.

 

Çalışmamızda ayrıca meydana gelen travmatik lezyonların özel­likleri, ölüm nedenleri, bombanın türünü saptamakla kullanılabilecek par­çalar, olayın ne şekilde meydana geldiğini belirlemede yararlanılabilecek lezyonlar, özellikle toplu ölüm olaylarında karşılaşılan kimlik tayinleri sorunları irdelenmiş ve olay yeri incelenmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar vurgulanmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: bomba patlaması, ölüm.

[BU MAKALENİN TAM METNİ HENÜZ TEMİN EDİLEMEDİ]

TÜRKÇE - İNGİLİZCE ÖZET (PDF)

SİTE EDEN:

1. Çetin G. “Patlamaya bağlı yaralar” Adli Tıp (eds: Soysal Z, Çakalır C), Cilt 2, İstanbul Üniversitesi Basımevi ve Film Merkezi, İstanbul, 1999; 587-593.

LÜTFEN YAYINLARIMIZA YAPTIGINIZ SİTASYONLARI, SİTASYON FORMU' NU DOLDURARAK BİZE BİLDİRİNİZ. TEŞEKKÜR EDERİZ.
 
 
PLEASE GIVE INFORMATION US BY USING CITATION FORM, IF YOU CITED TO OUR MANUSCRIPTS, THANK YOU.
 

© COPYRIGHT, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALI