Make your own free website on Tripod.com

baslik-mikst.jpg

OUR DEPARTMENT'S MANUSCRIPTS
ALL MANUSCRIPTS
YAVUZ'S MANUSCRIPTS
ASIRDIZER'S MANUSCRIPTS
ZEYFEOGLU'S MANUSCRIPTS
DIZDAR'S MANUSCRIPTS
TUYJI'S MANUSCRIPTS
CITATION FORMS

CODE: 1032
 

CİNSEL SUÇLAR PROFİLİ

 

 

Yavuz MF, Özarslan A, Yavuz MS.

 

2. Adli Bilimler Kongresi, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa-1996, Kongre Özet Kitabı.s:31

 

 

ÖZET

 

Ana toplumsal sorunlardan olan cinsel suçların ülkemizdeki profili ile olayı aydınlatacak temel unsurlardan olan tıbbi raporların etkinliğini belirlemek amacıyla 1991 yılı ile 1995 yılının ilk 8 ayı arasın­daki süreyi kapsayan 4 yıl 8 aylık dönemde Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurulu'nda incelemeleri yapılan ve anal ve vajinal yoldan ırza geçme, ırza geçmeye teşebbüs ve ırz ve namusa tasaddiden oluşan cinsel suç olguları retrospektif olarak olay türü, yaş dağılımı, olay tarihi ile muayene arasında geçen süre, yerel sağlık kuruluşlarınca verilen raporlar ile 2. İhtisas Kuru­lunun raporu arasındaki uyum yapılan tetkikler ve bölgesel dağılım açı­sından değerlendirildi.

 

Cinsel suça maruz kalanların büyük çoğunluğunu çocukların (0-18 yaş ) oluşturduğunu, mağdur çocuk oranının fiili livata-da % 92.3’e, vajinal yoldan ırza geçme olgularında % 78.3"lerde olduğu, fiili livata sanıkların % 56.5 oranında 13-18 yaş grubunda bulundukları, erişkin sanık oranının % 39.3 olduğu, fiili livata olgularında sanık mağdu­run arasında yaş farkının % 38.2 olduğu olguda 10 yaş ve üstü , %24.4 ol­guda 7-10 yaş arası olduğu, olaydan sonra ilk muayenenin % 70.2 olguda aynı gün veya ertesi gün yapıldığı, fiili livata mağdurların arasında K/E oranının 1/4, cinsel suç genelinde ise yaklaşık olarak eşit olduğu, yerel sağlık kuruluşları ile ATK II. İK' nun raporları arasındaki uyum incelen­diğinde fiili livata olgularında % 60 oranında, vajinal yoldan ırza geçme olgularında % 59 oranında uyumsuzluk olduğu belirlenmiştir.

 

Saptanan bulguların ışığında multidisipliner bir yaklaşım gerektiren cinsel suçlarda tıbbi raporlarının daha sağlıklı ve yeterli olması için yapılması gereken hu­susları tartışılmıştır.

 

Anahtar kelimeler: Cinsel suçlar, ırza geçme.

SİTE EDEN:

1. Karaali H, Aktaş EÖ, Ertürk S, Güler K. “İzmir’de 1997 yılında yapılan kızlık muayenelerinin incelenmesi”, 3. Adli Bilimler Kongresi. 14-17 Nisan 1998; Kuşadası-Aydın.

2. Karaali H, Aktaş EÖ, Ertürk S, Güler K. “İzmir’de 1997 yılında yapılan kızlık muayenelerinin incelenmesi”, Adli Tıp Bülteni. 2000; 5(3): 47-53.

3. Düvenci N. “Cinsel suçlar ve kadın mağdurun korunması”, Uçan Süpürge, http://www.ucansupurge.org/index.php?option=com_content&task=view&id=398&Itemid=73

LÜTFEN YAYINLARIMIZA YAPTIGINIZ SİTASYONLARI, SİTASYON FORMU' NU DOLDURARAK BİZE BİLDİRİNİZ. TEŞEKKÜR EDERİZ.
 
 
PLEASE GIVE INFORMATION US BY USING CITATION FORM, IF YOU CITED TO OUR MANUSCRIPTS, THANK YOU.
 

© COPYRIGHT, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALI