Make your own free website on Tripod.com

baslik-mikst.jpg

OUR DEPARTMENT'S MANUSCRIPTS
ALL MANUSCRIPTS
YAVUZ'S MANUSCRIPTS
ASIRDIZER'S MANUSCRIPTS
ZEYFEOGLU'S MANUSCRIPTS
DIZDAR'S MANUSCRIPTS
TUYJI'S MANUSCRIPTS
CITATION FORMS

CODE: 1028
 

ZEHİRLENMEYE BAĞLI ÖLÜMLERDE İNTRAKRANYAL KANAMALARIN GÖRÜLME SIKLIĞI

 

 

Asirdizer M, Ozaslan I, Sari H, Cansunar FN, Batuk G.

 

2. Adli Bilimler Kongresi, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi,  Bursa-1996, Kongre Özet Kitabı.

 

 

ÖZET

 

Klasik patoloji, nöroşirurji ve adli tıp kaynaklarının bir çoğunda, intrakranyal kanamaların etiolojik nedenlerinden biri olarak, zehirlenmeler tanımlanmakladır.

 

1988-1994 yıllan arasındaki yedi yıllık dönemde, Adli Tıp Kurumu-Morg İhtisas Dairesinde toplam 14062 otopsi yapılmış olup, bunlardan 1057'si (% 7.52) zehirlenmelere bağlı ölümlerdi.

 

Çalışmamızda, bu zehirlenme sonucu ölümlere ait 1057 otopsi raporu retrospektif olarak in­celendi. Zehirlenme türlerinin sınıflaması yapıldı. Bu sınıflama sırasında, 4-45 olgunun (% 42.1) karbon monoksit zehirlenmesi, 249 olgunun (% 23.56) uyuşturucu madde zehirlenmesi sonucu yaşamlarını yitirdikleri ve bunu diğer zehirlenmelere bağlı ölümlerin izlediğini belirledik.

 

1057 zehirlenmeye bağlı ölüm olgusunun 50'sindc (% 4.73) otopsilerde intrakranyal kanama­lar tanımlandığını tespit ettik (ayrıca 1 olguda daha yaygın subdural ve subaraknoidal kanama tanımlanmış olup, kafatasında künt travmaya bağlı kırıklar da tarif edildiğinden çalışmamız kapsamına alın­mamıştır). Bu kanamalar 21 olguda subaraknoidal, 5 olguda subdural + subaraknoidal, 6 olguda subaraknoidal +intraserebral, 2 olguda  subaraknoidal + intraventriküler+ intraserebral, 16 olguda intraserebral ya da intraserebellar nitelikte idi. Ayrıca subaraknoidal kanaması olan 3 olguda ve intraserebral ka­naması olan l olguda lokal ensefalomalasi alanları tanımlanmıştı. Bu zehirlenme sonucu ölen ve in­trakranyal kanaması bulunan 50 olgunun hiçbirinde künt kafa travmasına ait lezyon mevcut olmayıp, bunların hangi zehirlenme türlerinde sıklaştığı, yaş-cinsiyet ve zehirlenmeye maruz kaldıktan sonraki yaşam süresi ile ilişkisi araştırılarak, diğer literatür bilgileri ile karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.

 

Anahtar kelimeler: Zehirlenme, intrakranyal kanama, ölüm, otopsi bulguları.

LÜTFEN YAYINLARIMIZA YAPTIGINIZ SİTASYONLARI, SİTASYON FORMU' NU DOLDURARAK BİZE BİLDİRİNİZ. TEŞEKKÜR EDERİZ.
 
 
PLEASE GIVE INFORMATION US BY USING CITATION FORM, IF YOU CITED TO OUR MANUSCRIPTS, THANK YOU.
 

© COPYRIGHT, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALI