Make your own free website on Tripod.com

baslik-mikst.jpg

OUR DEPARTMENT'S MANUSCRIPTS
ALL MANUSCRIPTS
YAVUZ'S MANUSCRIPTS
ASIRDIZER'S MANUSCRIPTS
ZEYFEOGLU'S MANUSCRIPTS
DIZDAR'S MANUSCRIPTS
TUYJI'S MANUSCRIPTS
CITATION FORMS

CODE: 1041
 

SEXUAL ASSAULT CASES IN TURKEY, 1991-1995.

 

 

Yavuz MF, Ozarslan A, Yavuz MS.

 

Journal of Forensic Medicine (Turkish), 1997; 13 (1-4): 21-5.

 

ABSTRACT

 

A survey has been made to assess the profile of sexual assault cases including both vaginal and anal rapes in Turkey in a period of nearly 5 years till the end of 1995. The results show that the ratio of child victims (0-18 years) is significantly high (88 %). Male/Female ratio is nearly equal. In anal rapes, the majority of the assailants are in the age group of 13-18 years (56.5 %). In 70 % of cases, the first medical examination is performed within the same or the next day. The first medical reports given by the general practitioners are compared with the second reports given by the Sexual Crimes Committee of the Council of Forensic Medicine. In 60 % of the cases, in inconsistencies were present between the reports.

 

So, in order to enhance the quality and effectiveness of the medical reports about rape, the results were discussed and as a step on this way, a new section "Section of Sexual Assaults" which is the first and the only one in Turkey, is organized at the Institute of Forensic Sciences, University, of Istanbul as a model for multi-disciplinary approach to the investigation of sexual assault cases.

 

Keywords: sexual assault, vaginal and anal rapes.

CITED BY:

1. Karaali H, Aktaş EÖ, Ertürk S, Güler K. “İzmir’de 1997 yılında yapılan kızlık muayenelerinin incelenmesi”, Adli Tıp Bülteni, 2000; 5 (3): 286-288.

2. Kayı Z, Yavuz MF, Arıcan N. “Kadın üniversite gençliği ve mezunlarına yönelik cinsel saldırı mağdur araştırması”, Adli Tıp Bülteni. 2000; 5(3): 157-163.

3. Baskın D, Yalbaz I, Evciler H, Serim S, Çevik M, Gaffarizonoz E. “Çocuk istismarı iddialarinin değerlendirilmesinde çocuk cerrahinin rolü”, Pediatrik Cerrahi Dergisi. 2000, 14(3): 126-9.

4. Yavuz MF. “Cinsel istismara uğramış çocuğa yaklaşım, muayene, delillerin toplanması ve adli rapor düzenlenmesi” Çocuk Hakları Toplantıları. 1. Baskı. İstanbul Tabip Odası , Yayın no: 3, Ekspres Ofset. İstanbul. 2000; s. 11-18.

5. Yavuz MF. “Cinsel saldırı olgusuna profesyonel yaklaşımda mezuniyet sonrası eğitimin etkisi”,  Adli Tıp Bülteni. 2001; 6(3): 111-118.

6. Aslan SH, Alparslan NZ, Aslan OR. “The attitudes about rape among a group of Turkish University students”, Annals of Medical Sciences. 2001, 10(1): 25-31.

7. Özarslan A, Akkuş İ, Yavuz MF, Koç S. “Irza geçme davalarında yargı kararlarına tıbbi incelemenin etkisi (1993-1997 yıllarında uşak ili örneği üzerine bir tartışma)”, Klinik Adli Tıp. 2002; 2(1): 13-20.

8. Yavuz MF, Yavuz MS, Asirdizer M, Muderrisoglu S. “Child victims of anal rape”, Journal de Medicine Legale Droit Medical Victimologie Dommage Corporel (Journal of Forensic Medicine), 2002, 45(4-5): 189.

9. Türk B, Yavuz MF, Gölge ZB. “Cinsel özgürlüğe karşı işlenen suçlar ve bu suçlarda TCK 434. maddenin (evlenme sebebi ile dava ve cezanın tecili) uygulaması”, Adli Bilimler Dergisi. 2003; 2(2):39-46.

10. Bilge Y. Adli Bilimlere Ait Kaynaklar Özet Kitabı, Palme Yayıncılık, Ankara, 2003, s:192, 296-297, 492, 557.

11. Gultekin G, Ruban C, Akduman B, Korkusuz I. “Child and sexual exploitation”, Turkish Journal of Forensic Psychiatry . 2006; 3 (1): 9-14.

12. Çelik A, Ergün R, Aktaş̧ EÖ, Kösem FŞ. Akşit S, Erşahin Y, Aydın C. “Çocuk istismari ve ihmali önleme ve izleme grubu ilk verileri”, Cocuk Cerrahisi Dergisi 2006; 20 (3), pp. 151-157.

13. Kucuker H. "Analysis of 268 child and adolescent victims of sexuala assault and legal outcome" The Turkish Journal of Pediatrics 2008; 50: 313-316.

LÜTFEN YAYINLARIMIZA YAPTIGINIZ SİTASYONLARI, SİTASYON FORMU' NU DOLDURARAK BİZE BİLDİRİNİZ. TEŞEKKÜR EDERİZ.
 
 
PLEASE GIVE INFORMATION US BY USING CITATION FORM, IF YOU CITED TO OUR MANUSCRIPTS, THANK YOU.
 

© COPYRIGHT, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALI