Make your own free website on Tripod.com

baslik-mikst.jpg

OUR DEPARTMENT'S MANUSCRIPTS
ALL MANUSCRIPTS
YAVUZ'S MANUSCRIPTS
ASIRDIZER'S MANUSCRIPTS
ZEYFEOGLU'S MANUSCRIPTS
DIZDAR'S MANUSCRIPTS
TUYJI'S MANUSCRIPTS
CITATION FORMS

CODE: 1041
 

TÜRKİYE'DE CİNSEL SALDIRI OLGULARI, 1991-1995.

 

 

Yavuz MF, Özarslan A, Yavuz MS.

 

Adli Tıp Dergisi, 1997; 13 (1-4). 21-5.

 

 

ÖZET

 

Cinsel suçların Türkiye'deki profili ile olayı aydınlatacak temel unsurlardan olan tıbbi raporların etkinliğini belirlemek amacıyla 1991 yılı ile 1995 yılının ilk 8 ayı arasındaki süreyi kapsayan 4 yıl 8 aylık dönemde Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurulunda incelemeleri yapılan ve anal ve vajinal yoldan ırza geçme, ırza geçmeye teşebbüs ve ırz ve namusa tasaddiden oluşan cinsel suç olguları retrospektif olarak, olay türü, yaş dağılımı, olay tarihi ile muayene arasında geçen süre, yerel sağlık kuruluşlarınca verilen raporlar ile 2. İhtisas Kurulunun raporu arasındaki uyum, yapılan tetkikler ve bölgesel dağılım açısından değerlendirildi. Cinsel suça maruz kalanların büyük çoğunluğunu çocukların (0-18 yaş) oluşturduğu, mağdur çocuk oranının fiili livatada % 92,3'e, vajinal yoldan ırza geçme olgularında % 78,3' lerde olduğu, fiili livata sanıklarının % 56,5 oranında 13-18 yaş grubunda bulundukları, erişkin sanık oranının % 39,3 olduğu, fiili livata olgularında sanık ile mağdurun arasında yaş farkının % 38,2 olguda 10 yaş ve üstü, % 24,4 olguda 7-10 yaş arası olduğu, olaydan sonra ilk muayenenin % 70,2 olguda aynı gün veya ertesi gün yapıldığı, fiili livata mağdurların arasında K/E oranının 1/4, cinsel suç genelinde ise yaklaşık olarak eşit olduğu, yerel sağlık kuruluşları ile ATK II. İhtisas Kurulu'nun raporları arasındaki uyum incelendiğinde fiili livata olgularında % 60 oranında, vajinal yoldan ırza geçme olgularında % 59 oranında uyumsuzluk olduğu belirlenmiştir. Saptanan bulguların ışığında multidisipliner bir yaklaşım gerektiren cinsel suçlarda tıbbi raporlarının daha sağlıklı ve yeterli olması için yapılması gereken hususlar tartışılmıştır.

 

Anahtar kelimeler: cinsel suçlar, ırza geçme, tasaddi, teşebbüs.

SİTE EDEN:

1. Karaali H, Aktaş EÖ, Ertürk S, Güler K. “İzmir’de 1997 yılında yapılan kızlık muayenelerinin incelenmesi”, Adli Tıp Bülteni, 2000; 5 (3): 286-288.

2. Kayı Z, Yavuz MF, Arıcan N. “Kadın üniversite gençliği ve mezunlarına yönelik cinsel saldırı mağdur araştırması”, Adli Tıp Bülteni. 2000; 5(3): 157-163.

3. Baskın D, Yalbaz I, Evciler H, Serim S, Çevik M, Gaffarizonoz E. “Çocuk istismarı iddialarinin değerlendirilmesinde çocuk cerrahinin rolü”, Pediatrik Cerrahi Dergisi. 2000, 14(3): 126-9.

4. Yavuz MF. “Cinsel istismara uğramış çocuğa yaklaşım, muayene, delillerin toplanması ve adli rapor düzenlenmesi” Çocuk Hakları Toplantıları. 1. Baskı. İstanbul Tabip Odası , Yayın no: 3, Ekspres Ofset. İstanbul. 2000; s. 11-18.

5. Yavuz MF. “Cinsel saldırı olgusuna profesyonel yaklaşımda mezuniyet sonrası eğitimin etkisi”,  Adli Tıp Bülteni. 2001; 6(3): 111-118.

6. Aslan SH, Alparslan NZ, Aslan OR. “The attitudes about rape among a group of Turkish University students”, Annals of Medical Sciences. 2001, 10(1): 25-31.

7. Özarslan A, Akkuş İ, Yavuz MF, Koç S. “Irza geçme davalarında yargı kararlarına tıbbi incelemenin etkisi (1993-1997 yıllarında uşak ili örneği üzerine bir tartışma)”, Klinik Adli Tıp. 2002; 2(1): 13-20.

8. Yavuz MF, Yavuz MS, Asirdizer M, Muderrisoglu S. “Child victims of anal rape”, Journal de Medicine Legale Droit Medical Victimologie Dommage Corporel (Journal of Forensic Medicine), 2002, 45(4-5): 189.

9. Türk B, Yavuz MF, Gölge ZB. “Cinsel özgürlüğe karşı işlenen suçlar ve bu suçlarda TCK 434. maddenin (evlenme sebebi ile dava ve cezanın tecili) uygulaması”, Adli Bilimler Dergisi. 2003; 2(2):39-46.

10. Bilge Y. Adli Bilimlere Ait Kaynaklar Özet Kitabı, Palme Yayıncılık, Ankara, 2003, s:192, 296-297, 492, 557.

11. Gultekin G, Ruban C, Akduman B, Korkusuz I. “Child and sexual exploitation”, Turkish Journal of Forensic Psychiatry . 2006; 3 (1): 9-14.

12. Çelik A, Ergün R, Aktaş̧ EÖ, Kösem FŞ. Akşit S, Erşahin Y, Aydın C. “Çocuk istismari ve ihmali önleme ve izleme grubu ilk verileri”, Cocuk Cerrahisi Dergisi 2006; 20 (3), pp. 151-157.

13. Kucuker H. "Analysis of 268 child and adolescent victims of sexuala assault and legal outcome" The Turkish Journal of Pediatrics 2008; 50: 313-316.

LÜTFEN YAYINLARIMIZA YAPTIGINIZ SİTASYONLARI, SİTASYON FORMU' NU DOLDURARAK BİZE BİLDİRİNİZ. TEŞEKKÜR EDERİZ.
 
 
PLEASE GIVE INFORMATION US BY USING CITATION FORM, IF YOU CITED TO OUR MANUSCRIPTS, THANK YOU.
 

© COPYRIGHT, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALI