Make your own free website on Tripod.com

baslik-mikst.jpg

OUR DEPARTMENT'S MANUSCRIPTS
ALL MANUSCRIPTS
YAVUZ'S MANUSCRIPTS
ASIRDIZER'S MANUSCRIPTS
ZEYFEOGLU'S MANUSCRIPTS
DIZDAR'S MANUSCRIPTS
TUYJI'S MANUSCRIPTS
CITATION FORMS

CODE: 1044
 

İŞ KAZASI OLGULARININ ADLİ TIP AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

 

Birgen N, Yavuz MS, Okyay M.

 

3.Adli Bilimler Kongresi, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul-1998, Kongre Özet Kitabı,

 

ÖZET

 

Uluslararası Çalışma Örgütünün (I.L.O.) tanımına göre iş kazası,beklenmeyen ya da planlanmayan bir olay sonrası ortaya çıkan iş göremezlik halidir. Türkiye 'deki tanımlama 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile yapılmıştır. Buna göre, sigortalının işyerinde bulun­duğu sırada, iş veren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, sigortalının işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan olay olarak tanımlanmıştır.

 

İş kazalarına bağlı yaralanmalarda açılan ceza ve hukuk davalarında en son rapor Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulunca düzenlenmektedir. Bu çalışmada, iş kazalarının ülkemizde daha çok hangi iş kollarında ortaya çıktığı, olguların cinsiyet dağılımı, lezyonların türü, T.C.K. 456. Maddesine göre dağılımları araştırılmak istenmiştir.

 

1996-1998 yılları arasında Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kuruluna Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Asliye Ceza Mahkemelerince gönderilen 253 adet iş kazası olgusu ince­lenmiştir. 241 'i (% 95.3) erkek, 12'si (%4.7) kadın olan bu olgularda en sık yaralanma bir uzvunu makineye kaptırma sonucu oluştuğu, lezyonların en çok el ve parmaklarında ortaya çıktığı, %68'inde hayati tehlike bulunmadığı görülmüştür. En sık rastlanan lezyon tipi amputasyon olup el parmaklan amputasyonu ilk sırayı almaktadır.

 

Çalışmamız, diğer çalışmalarla karşılaştırılmış, benzer bulgular elde edilmiş ve iş kazaları ile ilgili olarak verilen geçici raporlardaki eksiklikler tartışılmış, benzer bulgular li­teratür eşliğinde yorumlanmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: İş kazası, adli tıp.

LÜTFEN YAYINLARIMIZA YAPTIGINIZ SİTASYONLARI, SİTASYON FORMU' NU DOLDURARAK BİZE BİLDİRİNİZ. TEŞEKKÜR EDERİZ.
 
 
PLEASE GIVE INFORMATION US BY USING CITATION FORM, IF YOU CITED TO OUR MANUSCRIPTS, THANK YOU.
 

© COPYRIGHT, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALI