Make your own free website on Tripod.com

baslik-mikst.jpg

OUR DEPARTMENT'S MANUSCRIPTS
ALL MANUSCRIPTS
YAVUZ'S MANUSCRIPTS
ASIRDIZER'S MANUSCRIPTS
ZEYFEOGLU'S MANUSCRIPTS
DIZDAR'S MANUSCRIPTS
TUYJI'S MANUSCRIPTS
CITATION FORMS

CODE: 1045
 

EREKTİL DİSFONKSİYONUN ADLİ TIP AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

 

Birgen N, Yavuz MS, Dirol F.

 

3.Adli Bilimler Kongresi, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul-1998, Kongre Özet Kitabı.

 

 

ÖZET

 

Erektil disfonksiyon tatmin edici bir seksüel akt için uygun penil rijiditeyi sağlaya­mama ve/veya devam ettirememe olarak tanımlanmaktadır. Ceza davaları ve hukuk davalarında farklı nedenlerle erektil disfonksiyon araştırılmaktadır.

 

Mahkeme ve savcılıklar erektil disfonksiyon olup olmadığının saptanması için üroloji kliniklerini, cinsel fonksiyon bozuklukları merkezlerini bilirkişi olarak tayin edebilir. Bu merkezlerden alınan raporlara itiraz halinde ya da raporun tatmin edici bulunmadığı durumlarda kişiler Adli Tıp Kurumuna gönderilmektedir. Ancak çoğunlukla olguların doğrudan doğruya Adli Tıp Kurumuna rapor düzenlenmek üzere sevk edildikleri gözlenmektedir.

 

Bu çalışmada, 1997-1999 yılları arasında Adli Tıp Kurumu 3.İhtisas Kuruluna mahkeme ve C. Başsavcılıklarınca erektil disfonksiyon olup olmadığının saptanması amacıyla gönderilen olgular, gönderiliş yerleri, nedenleri, yaşları, madde alışkanlıkları, daha önce haklarında düzenlenmiş raporlar yönünden incelenmiştir. Rapor düzenlenmesi aşamasında karşılaşılan sorunlar ile olaydan sonra başvurulan tıbbi merkezlerden alınan tüm raporlarda eksiklik olup olmadığı araştırılmıştır.

 

1997-1999 yılları arasında çeşitli makamlarca gönderilen 126 adet olgu bulunmak­tadır. Olguların % 60.3'ü ağır ceza mahkemelerinden, % 27.0'si asliye hukuk mahkemelerinden, % 12.7'sinin de diğer makamlardan gönderildiği, davaların %40.5'inin livata nedeniyle açıldığı, % 27.8 lik oranla ırza geçmenin bunu izlediği anlaşılmıştır. 91 olguda (% 72.2) normal sonuçlar elde edilmiştir. 23 olguda (% 18.2) ise erektil dis­fonksiyon saptanmıştır. Olguların en küçüğü 8 en büyüğü 72 yaşında olup, en çok İstan­bul ilinden gönderildiği gözlenmiştir.

 

Elde edilen bulgular diğer çalışmalarla karşılaştırılarak yorumlanmış, ayrıca Kurulumuzun rapor sonuçları, mahallinde verilmiş ilk rapor sonuçlarıyla karşılaştırılarak, saptanan eksikliklerin giderilebilmesi için önerilerde bulunulmuştur.

 

Anahtar kelimeler: Erektil disfonksiyon, adli tıp.

LÜTFEN YAYINLARIMIZA YAPTIGINIZ SİTASYONLARI, SİTASYON FORMU' NU DOLDURARAK BİZE BİLDİRİNİZ. TEŞEKKÜR EDERİZ.
 
 
PLEASE GIVE INFORMATION US BY USING CITATION FORM, IF YOU CITED TO OUR MANUSCRIPTS, THANK YOU.
 

© COPYRIGHT, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALI