Make your own free website on Tripod.com

baslik-mikst.jpg

OUR DEPARTMENT'S MANUSCRIPTS
ALL MANUSCRIPTS
YAVUZ'S MANUSCRIPTS
ASIRDIZER'S MANUSCRIPTS
ZEYFEOGLU'S MANUSCRIPTS
DIZDAR'S MANUSCRIPTS
TUYJI'S MANUSCRIPTS
CITATION FORMS

CODE: 1029
 

İNSİZYONEL FITIK NEDENİYLE UZUV TATİLİ UYGULAMASI / OLGU BİLDİRİSİ

 

 

Günay Y, Kırangil B, Sarı H, Aşırdizer M.

 

2. Adli Bilimler Kongresi, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa-1996, Kongre Özet Kitabı.

 

 

ÖZET

 

Karın fıtıkları, doğuştan veya edinsel olarak, karın içi organlarının peritonu da önleri­ne katarak karın duvarının doğal veya travmatik bir deliğinden dışarı çıkması ile olu­şurlar. Cerrahi bir problem olmaya devam ettikleri çeşitli yayınlarda vurgulanan insizyonel fıtıklar ise, bazı durumlarda, cerrahi girişimleri müteakip ortaya çıkmaktadır.

 

İncelediğimiz olguda, 29 yaşındaki bir erkek şahsa, karın sağ üst kadrana yönelik ateşli silah yaralanmasını takiben ameliyat uygulanmış, ancak gelişen komplikasyon­lar sonucu kişi, dört cerrahi müdahale daha geçirmiştir. Mahkemesince TCK' nun 456. maddesi itibariyle önce hayati tehlike ve mutad iştigalden geri kalma sûresi; son­ra da uzuv zaafı ve uzuv tatili durumunun sorulması üzerine, ilgili 3. İhtisas Kurulunca yapılan muayenesinde, ksifoidden suprapubik bölgeye kadar uzanan, 33 cm. uzun­lukta, damla biçimindeki insizyonel fıtığın, göbek hizasındaki genişliğinin 10 cm ye ulaştığı belirlenmiştir. Düzenlenen mütalaalara göre, arızasının, kişinin hayatını tehli­keye maruz kıldığı, 25 (yirmi beş) gün mutad iştigaline engel teşkil eder nitelikte olduğu ve uzuv tatili niteliğinde bulunduğu kanaatine varılmıştır.

 

Olgu, etiolojisi, niteliği ve Adli Tıbbi değerlendirmesi açısından ilginç bulunmuştur.

 

Anahtar kelimeler: Karın fıtıkları, insizyonel fıtıklar, uzuv tatili.

LÜTFEN YAYINLARIMIZA YAPTIGINIZ SİTASYONLARI, SİTASYON FORMU' NU DOLDURARAK BİZE BİLDİRİNİZ. TEŞEKKÜR EDERİZ.
 
 
PLEASE GIVE INFORMATION US BY USING CITATION FORM, IF YOU CITED TO OUR MANUSCRIPTS, THANK YOU.
 

© COPYRIGHT, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALI