Make your own free website on Tripod.com

baslik-mikst.jpg

OUR DEPARTMENT'S MANUSCRIPTS
ALL MANUSCRIPTS
YAVUZ'S MANUSCRIPTS
ASIRDIZER'S MANUSCRIPTS
ZEYFEOGLU'S MANUSCRIPTS
DIZDAR'S MANUSCRIPTS
TUYJI'S MANUSCRIPTS
CITATION FORMS

CODE: 1104
 

ISPARTA İLİ KENT MERKEZİ ÖLÜM KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

 

Kırbıyık S, Kişioğlu AN, Yavuz MS.

 

9. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. 2004- Ankara. Kongre Özet Kitabı, s:392.

 

 

ÖZET

 

Amaç: Sağlık kurumlarında tutulan DİE ölüm formlarındaki (Dip koçanları) eksikliklerin ve MERNİS ölüm tutanakları ile tutarlılık durumunun belirlenmesi.

 

Yöntem: Bu çalışma geriye dönük tanımlayıcı tipte bir kayıt araştırmasıdır. Araştırmanın evreni Isparta kent merkezinde 1. 1 .2002 -31.12.2002 tarihleri arasında meydana gelen sağlık kurumlan kayıtlarına yansıyan tüm ölümlerdir. Veri toplamada: Ölüm tutanakları (dip koçanı, MERNlS, SSK defin ruhsatı) hasta dosyaları, acil poliklinik kayıtlarından yararlanılmıştır.

 

Bulgular: Dip koçanlarının %4,6'sında bilgilerin eksik olduğu tespit edilmiştir. Dip Koçanları ve MERNlS tutanaklarındaki bilgilerin %14,8'inin tutarlı olmadığı belirlenmiştir. Dip koçanı ve MERNlS bilgilerine göre ölüm nedenlerinin başında kalp-solunum durması anlamında olan KPA (Kardiyopulmoner arrest-%35,4) gelmektedir. Ölüm nedenlerinin %50,5'inin (612) ölüm nedeni olamayan tanılar olduğu belirlenmiştir. Ölüm nedeni olamayacak tanıların yazıldığı kurumlara bakıldığında ilk üç sırada tıp fakültesi, sağlık ocakları ve devlet hastanesi gelmektedir. Hastanede ölen temel ölüm nedeni yazılmamış kişilerden (526 kişi) dosyalarına ulaşılan 440 kişinin Ölüm kayıtlarında KPA yazanların %79,3'ünde, kardiak arrest yazanların %64,9'unda kalp ile ilgili hastalığı olmadığı tespit edilmiştir.

 

Sonuç: Ölüm tutanaklarının büyük oranda tam doldurulmasına karşın bilgi içeriklerinde önemli eksiklikler belirlenmiştir. Ölüm kayıtlarında en önemli bilgi eksikliği ve yanlışlığı ölüm nedeni konusundadır.

 

Anahtar Kelimeler: Ölüm, ölüm raporu, ölüm nedeni, Isparta.

[BU MAKALENİN TAM METNİ HENÜZ TEMİN EDİLEMEDİ]

TÜRKÇE - İNGİLİZCE ÖZET (PDF)

LÜTFEN YAYINLARIMIZA YAPTIGINIZ SİTASYONLARI, SİTASYON FORMU' NU DOLDURARAK BİZE BİLDİRİNİZ. TEŞEKKÜR EDERİZ.
 
 
PLEASE GIVE INFORMATION US BY USING CITATION FORM, IF YOU CITED TO OUR MANUSCRIPTS, THANK YOU.
 

© COPYRIGHT, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALI